Showing posts with label Hệ điều hành. Show all posts
Showing posts with label Hệ điều hành. Show all posts

02 October 2019

Product key Windows Server 2016 - All version

Các khóa sản phẩm được liệt kê trong phần này có thể được sử dụng với bất kỳ tệp trả lời và ví dụ nào theo kịch bản. Chúng bị chặn tại trung tâm thanh toán bù trừ của Microsoft và do đó không thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ hệ thống nào. Họ cung cấp một số ngày để bạn hoàn thành quá trình kích hoạt. Các khóa được cung cấp không phụ thuộc vào kiến trúc.

Điều hoàn toàn cần thiết là bạn sử dụng đúng loại khóa, đó là chức năng của loại phiên bản. Chọn khóa tương ứng với phiên bản Windows Server 2016 bạn muốn cài đặt.

Product key Windows Server 2012 - All version

Các khóa sản phẩm được liệt kê trong phần này có thể được sử dụng với bất kỳ tệp trả lời và ví dụ nào theo kịch bản. Chúng bị chặn tại trung tâm thanh toán bù trừ của Microsoft và do đó không thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ hệ thống nào. Họ cung cấp một số ngày để bạn hoàn thành quá trình kích hoạt. Các khóa được cung cấp không phụ thuộc vào kiến trúc.

Điều hoàn toàn cần thiết là bạn sử dụng đúng loại khóa, đó là chức năng của loại phiên bản. Chọn khóa tương ứng với phiên bản Windows Server 2012 bạn muốn cài đặt.

Product key Windows Server 2011 - All version

Các khóa sản phẩm được liệt kê trong phần này có thể được sử dụng với bất kỳ tệp trả lời và ví dụ nào theo kịch bản. Chúng bị chặn tại trung tâm thanh toán bù trừ của Microsoft và do đó không thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ hệ thống nào. Họ cung cấp một số ngày để bạn hoàn thành quá trình kích hoạt. Các khóa được cung cấp không phụ thuộc vào kiến trúc.

Điều hoàn toàn cần thiết là bạn sử dụng đúng loại khóa, đó là chức năng của loại phiên bản. Chọn khóa tương ứng với phiên bản Windows Server 2011 bạn muốn cài đặt.


25 January 2019

Product key Windows Server 2008 - All version

Các khóa sản phẩm được liệt kê trong phần này có thể được sử dụng với bất kỳ tệp trả lời và ví dụ nào theo kịch bản. Chúng bị chặn tại trung tâm thanh toán bù trừ của Microsoft và do đó không thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ hệ thống nào. Họ cung cấp một số ngày để bạn hoàn thành quá trình kích hoạt. Các khóa được cung cấp không phụ thuộc vào kiến trúc.
Điều hoàn toàn cần thiết là bạn sử dụng đúng loại khóa, đó là chức năng của loại phiên bản. Chọn khóa tương ứng với phiên bản Windows Server 2008 bạn muốn cài đặt.

Product key Windows 10 - All version

Các khóa sản phẩm được liệt kê trong phần này có thể được sử dụng với bất kỳ tệp trả lời và ví dụ nào theo kịch bản. Chúng bị chặn tại trung tâm thanh toán bù trừ của Microsoft và do đó không thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ hệ thống nào. Họ cung cấp một số ngày để bạn hoàn thành quá trình kích hoạt. Các khóa được cung cấp không phụ thuộc vào kiến trúc.

Điều hoàn toàn cần thiết là bạn sử dụng đúng loại khóa, đó là chức năng của loại phiên bản. Chọn khóa tương ứng với phiên bản Windows 10 bạn muốn cài đặt.

20 December 2018

Product key Windows 8.1 - All version

Các khóa sản phẩm được liệt kê trong phần này có thể được sử dụng với bất kỳ tệp trả lời và ví dụ nào theo kịch bản. Chúng bị chặn tại trung tâm thanh toán bù trừ của Microsoft và do đó không thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ hệ thống nào. Họ cung cấp một số ngày để bạn hoàn thành quá trình kích hoạt. Các khóa được cung cấp không phụ thuộc vào kiến trúc.

Điều hoàn toàn cần thiết là bạn sử dụng đúng loại khóa, đó là chức năng của loại phiên bản. Chọn khóa tương ứng với phiên bản Windows 8.1 bạn muốn cài đặt.

Product key Windows 8 - All version

Các khóa sản phẩm được liệt kê trong phần này có thể được sử dụng với bất kỳ tệp trả lời và ví dụ nào theo kịch bản. Chúng bị chặn tại trung tâm thanh toán bù trừ của Microsoft và do đó không thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ hệ thống nào. Họ cung cấp một số ngày để bạn hoàn thành quá trình kích hoạt. Các khóa được cung cấp không phụ thuộc vào kiến trúc.

Điều hoàn toàn cần thiết là bạn sử dụng đúng loại khóa, đó là chức năng của loại phiên bản. Chọn khóa tương ứng với phiên bản Windows 8 bạn muốn cài đặt.

Product key Windows Vista - All version

Các khóa sản phẩm được liệt kê trong phần này có thể được sử dụng với bất kỳ tệp trả lời và ví dụ nào theo kịch bản. Chúng bị chặn tại trung tâm thanh toán bù trừ của Microsoft và do đó không thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ hệ thống nào. Họ cung cấp một số ngày để bạn hoàn thành quá trình kích hoạt. Các khóa được cung cấp không phụ thuộc vào kiến trúc.

Điều hoàn toàn cần thiết là bạn sử dụng đúng loại khóa, đó là chức năng của loại phiên bản. Chọn khóa tương ứng với phiên bản Windows Vista bạn muốn cài đặt.

Product key Windows 7 - All version

Các khóa sản phẩm được liệt kê trong phần này có thể được sử dụng với bất kỳ tệp trả lời và ví dụ nào theo kịch bản. Chúng bị chặn tại trung tâm thanh toán bù trừ của Microsoft và do đó không thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ hệ thống nào. Họ cung cấp một số ngày để bạn hoàn thành quá trình kích hoạt. Các khóa được cung cấp không phụ thuộc vào kiến trúc.

Điều hoàn toàn cần thiết là bạn sử dụng đúng loại khóa, đó là chức năng của loại phiên bản. Chọn khóa tương ứng với phiên bản Windows 7 bạn muốn cài đặt.

08 August 2015

Ẩn biểu tượng thanh tìm kiếm và biểu tượng Task View ở Windows 10

Nếu bạn dùng hệ điều hành Windows 10 bảng chính thức, bạn sẽ cảm thấy khá phiền hoặc thanh Taskbar của bạn chiếm quá nhiều diện tích. Bạn muốn ẩn thanh tìm kiếm và taskview, hoặc thu nhỏ thanh tìm kiếm thành biểu tượng Cortana, thì bài viết này sẽ hướng dẫn từng bước cụ thể cho các bạn cách làm này.

07 August 2015

Hướng dẫn thay đổi Screen saver Windows 10

Bạn đã kích hoạt tính năng Screen saver ở các phiên bản cấp thấp (Windows 8.1 trở xuống), và khi nâng cấp lên Windows 10 bạn muốn tắt tính năng này đi. Tuy nhiên, việc tắt tính năng này không còn đơn giản như ở các phiên bản cũ.
Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt hoặc thay đổi Screensaver như phiên bản Windows cũ.

02 August 2015

Thay đổi mặc định hiển thị "Quick access" sang "This PC" trong Windows 10

Nếu bạn đã từng sử dụng Windows 10 Pro bản chính thức, bạn sẽ thấy điều bất tiện khi dùng File Explorer (FE), khi truy cập vào FE bạn sẽ thấy mặc định truy cập đến Quick access mà không phải là This PC như từ thời Windows 8.1 trở xuống.
Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi Quick access sang This PC như các phiên bản cũ.

01 May 2015

Ẩn/Hiện phân vùng ổ cứng nhanh chóng bằng Command Prompt hoặc Disk Management

Bảo vệ dữ liệu ổ cứng cả bạn là vấn đề khá quan trọng, và bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn phân vùng ổ cứng một cách nhanh chóng mà không cần thiết lập mật khẩu, mã hóa hay ẩn chúng bằng phần mềm bên thứ ba.
Trong trường hợp người khác mượn máy tính của bạn, khi phát hiện ổ cứng đã được thiết lập mật khẩu thì họ sẽ tò mò và muốn xem dữ liệu của bạn trong đó nên phải hỏi bạn "mật khẩu là gì?". Và cách nhanh nhất để bảo vệ dữ liệu cá nhân là ẩn cả một ổ đĩa hoặc một phân vùng cụ thể để tránh các vấn đề rò rỉ dữ liệu một cách nhanh chóng và toàn diện, khi mà không có sự giúp sức của các phần mềm chuyên nghiệp và nhằm tránh một số câu hỏi mà bản thân bạn không muốn trả lời như trên.

29 April 2015

Sửa lỗi Windows dễ dàng và nhanh chóng!

Nếu bạn là người sử dụng máy tính, thì không phải ít nhất 1 lần trong đời bạn gặp phải lỗi Windows. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục lỗi Windows cách đơn giản đến nâng cao mà cả người dùng cơ bản cũng có thể khắc phục được mà không cần phải đem ra tiệm hoặc bảo hành và mất không ít thời gian của bạn.

18 March 2015

Cài đặt Microsoft .NET Framework 2/3.0/3.5 bằng Windows Features


Microsoft. NET Framework là một phần mềm tổng hợp các thư viện động (DLL) của Microsoft. Nó là các hàm, các lệnh được phát triển sẵn để giúp cho các người lập trình trên chương trình viết bằng .NET (Dot Net) như: Visual Basic, C#, J#,... Thậm chí, bao gồm phần lớn thư viện mã của các giải pháp phổ biến để lập trình các vấn đề và một máy ảo mà quản lý việc thực hiện các chương trình bằng văn bản đặc biệt cho chương trình khung. Dot NET Framework là một trọng điểm của Microsoft cung cấp và có thể dùng để được sử dụng bởi hầu hết các ứng dụng mới tạo ra nền tảng cho Windows.
Tuy nhiên, không phải hệ điều hành Windows nào cũng có thể cài đặt sẵn .NET Framework hay chưa hẵng các phiên bản .NET Framework mới có thể hỗ trợ các nền tảng của .NET Framework phiên bản cụ. Qua bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt .NET Framework qua Windows Features trong Control Panel của Windows. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn 2 hệ điều hành Windows 7/8 và Windows 10.
CHÚ Ý: Máy của bạn phải có kết nối Internet để thực hiện thao tác cài đặt này. Vì sẽ cài thông qua Windows Update.

07 March 2015

Cài đặt Driver cho máy tính WindowsKiểm tra driver

Để biết được máy tính của bạn đã được cài đặt đầy đủ driver hay chưa. Bạn click chuột phải vào Computer chọn Manage.
 Sau khi cửa sổ Computer Management xuất hiện, bạn click chuột vào Device Manager. Tại đây sẽ liệt kê toàn bộ danh sách driver mà bạn đã cài đặt và chưa cài đặt.

Cách mở CMD với quyền Admintrator trên Windows

Trong quá trình sử dụng máy tính, nếu bạn là người "vọc vạch" từ cơ bản đến nâng cao. Có thể ít nhất một lần bạn phải sử dụng công cụ CMD (Command Prompt) VÀ buộc phải chạy nó dưới quyền admintrator, cụ thể hơn nếu bạn cài đặt một số phần mềm hệ thống hoặc yêu cầu cấp quyền này để phần mềm có thể toàn quyền điều khiển hoặc chỉnh sửa một số tiến trình bên trong hệ điều hành Windows.

05 March 2015

Sao lưu và phục hồi dữ liệu với Norton Ghost 11.5


Các bước chuẩn bị khi Ghost.

Bạn có thể sử dụng đĩa BOOT có tích hợp Norton Ghost bằng cách mua ngoài tiệm máy tính hoặc tải trên mạng. Tuy nhiên trong bài báo cáo này, nhóm thực hiện tích hợp Norton Ghost 11.5.1 vào hệ điều hành Windows 7 bằng công cụ Norton Ghost 11.5.1 on HDD bạn có thể tìm tải trên Google.
Bước 1: Khởi động lại máy, sau khi Windows tải đến giao diện Windows Boot Manager chọn dòng Norton Ghost 11.5.1 On HDD sau đó nhấn phím ENTER.

03 March 2015

Gộp ổ đĩa ngay trên Windows 7Lưu ý:
- Bạn chỉ có thể gộp những ổ đĩa gần nhau. Ví dụ: Bạn chỉ gộp ổ E với F sẽ thành ổ E, ổ F với G sẽ thành ổ F hoặc ổ C với E sẽ thành ổ C (theo hình minh họa bên dưới).
- Trước khi gộp 2 ổ đĩa lại với nhau, cần bảo lưu dữ liệu ở ổ muốn gộp. Ví dụ: Bạn muốn gộp ổ E với F, bạn phải bảo lưu dữ liệu ổ F sang các ổ khác, có thể lưu vào ổ E.

Bước 1: Cần chọn ổ cần gộp ở đây nhóm thực hiện chọn ổ E và F. Trước tiên bạn bảo lưu dữ liệu F sang E hoặc G.  
Bước 2: Click chuột phải vào ổ F và chọn Delete Volume…

Phân chia ổ đĩa ngay trên Windows 7


Bước 1: Ta vào Start và chuột phải vào Computer sau đó chọn Manage.

Bước 2: Sau khi cửa sổ Computer Management xuất hiện, ta click chuột vào Disk Management trong mục Storage.


Bước 3: Sau đó click chuột phải vào ổ đĩa cần chia, và chọn Shrink Volume…, sau đó một cửa sổ Querying Shrink Space sẽ hiện ra.  

Lưu ý: Nếu muốn phân chia các ổ đĩa của ổ cứng máy, thì chọn phần Disk 0 (mặc định là hàng ở trên cùng).