25 January 2019

Product key Windows 10 - All version

Các khóa sản phẩm được liệt kê trong phần này có thể được sử dụng với bất kỳ tệp trả lời và ví dụ nào theo kịch bản. Chúng bị chặn tại trung tâm thanh toán bù trừ của Microsoft và do đó không thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ hệ thống nào. Họ cung cấp một số ngày để bạn hoàn thành quá trình kích hoạt. Các khóa được cung cấp không phụ thuộc vào kiến trúc.

Điều hoàn toàn cần thiết là bạn sử dụng đúng loại khóa, đó là chức năng của loại phiên bản. Chọn khóa tương ứng với phiên bản Windows 10 bạn muốn cài đặt.


Windows 10 Home
TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

Windows 10 Pro
W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

Windows 10 Education
NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

Windows 10 Enterprise
NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Nguồn: Sưu tầm

Related Posts

Product key Windows 10 - All version
4/ 5
Oleh