Showing posts with label Chia sẻ code Web. Show all posts
Showing posts with label Chia sẻ code Web. Show all posts

04 September 2015

Ẩn "Web hosting by Somee.com" và thông tin quảng cáo

Somee.com là một dịch vụ cung cấp host Windows hỗ trợ ASP.NET tốt nhất dành cho ai muốn tìm hiểu mà không muốn mua host đặc biệt là Sinh Viên lập trình web. Ngoài sự hỗ trợ ASP.NET, phiên bản mới nhất Windows Sever 2012 đã được hỗ trợ thêm ngôn ngữ PHP giúp lập trình viên có thể lập trình với ngôn ngữ ASP.NET và PHP. Tuy nhiên trỡ ngại lớn nhất khiến trang web của bạn mất đi sự chuyên nghiệp khi sử dụng dịch vụ host này là QUẢNG CÁO và đi kèm dòng chữ Web hosting by Somme.com.

05 April 2015

Code thiết kế form ĐĂNG KÝ THÔNG TIN - PHẦN 2: Dựng kịch bản

Ở phần 1, mình đã thiết kế xong giao diện form nói trên, và phần này mình sẽ dựng kịch bản bằng javascript theo yêu cầu nói trên.
Code này chỉ mang tính chất tham khảo và dành cho người mới học lập trình web.

28 March 2015

6 Template bán hàng cho Blogger - Phần 3/3

Xem lại phần 2 tại đây.
Nền tảng Blogger (hay BlogSpot) của Google ngày càng phát triển mạnh bởi cộng động người sử dụng lớn, hỗ trợ nhiều tính năng của một blog chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiều tính năng, tùy biến cao và dễ quản lý. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu những mẫu Template bán hàng miễn phí và chuyên nghiệp.
CHÚ Ý: Để cài đặt những mẫu template sau, bạn vào Template của Blogger sau đó copy code sau và thay thế toàn bộ code có trong phần template cũ của bạn.
* Copy bằng cách nhấp đúp chuột vào các dòng code.

5. Gamer Darkpaper

 

6 Template bán hàng cho Blogger - Phần 2/3

Xem lại phần 1 tại đây.
Nền tảng Blogger (hay BlogSpot) của Google ngày càng phát triển mạnh bởi cộng động người sử dụng lớn, hỗ trợ nhiều tính năng của một blog chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiều tính năng, tùy biến cao và dễ quản lý. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu những mẫu Template bán hàng miễn phí và chuyên nghiệp.
CHÚ Ý: Để cài đặt những mẫu template sau, bạn vào Template của Blogger sau đó copy code sau và thay thế toàn bộ code có trong phần template cũ của bạn.
* Copy bằng cách nhấp đúp chuột vào các dòng code.

3. Shopping Cart

 

6 Template bán hàng cho Blogger - Phần 1/3

Xem tiếp phần 2 tại đây.
Nền tảng Blogger (hay BlogSpot) của Google ngày càng phát triển mạnh bởi cộng động người sử dụng lớn, hỗ trợ nhiều tính năng của một blog chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiều tính năng, tùy biến cao và dễ quản lý. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu những mẫu Template bán hàng miễn phí và chuyên nghiệp.
CHÚ Ý: Để cài đặt những mẫu template sau, bạn vào Template của Blogger sau đó copy code sau và thay thế toàn bộ code có trong phần template cũ của bạn.
* Copy bằng cách nhấp đúp chuột vào các dòng code.

1. Johny Blackstore: