Showing posts with label Chia sẻ code. Show all posts
Showing posts with label Chia sẻ code. Show all posts

05 April 2015

Code thiết kế form ĐĂNG KÝ THÔNG TIN - PHẦN 2: Dựng kịch bản

Ở phần 1, mình đã thiết kế xong giao diện form nói trên, và phần này mình sẽ dựng kịch bản bằng javascript theo yêu cầu nói trên.
Code này chỉ mang tính chất tham khảo và dành cho người mới học lập trình web.

28 March 2015

6 Template bán hàng cho Blogger - Phần 3/3

Xem lại phần 2 tại đây.
Nền tảng Blogger (hay BlogSpot) của Google ngày càng phát triển mạnh bởi cộng động người sử dụng lớn, hỗ trợ nhiều tính năng của một blog chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiều tính năng, tùy biến cao và dễ quản lý. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu những mẫu Template bán hàng miễn phí và chuyên nghiệp.
CHÚ Ý: Để cài đặt những mẫu template sau, bạn vào Template của Blogger sau đó copy code sau và thay thế toàn bộ code có trong phần template cũ của bạn.
* Copy bằng cách nhấp đúp chuột vào các dòng code.

5. Gamer Darkpaper

 

6 Template bán hàng cho Blogger - Phần 2/3

Xem lại phần 1 tại đây.
Nền tảng Blogger (hay BlogSpot) của Google ngày càng phát triển mạnh bởi cộng động người sử dụng lớn, hỗ trợ nhiều tính năng của một blog chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiều tính năng, tùy biến cao và dễ quản lý. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu những mẫu Template bán hàng miễn phí và chuyên nghiệp.
CHÚ Ý: Để cài đặt những mẫu template sau, bạn vào Template của Blogger sau đó copy code sau và thay thế toàn bộ code có trong phần template cũ của bạn.
* Copy bằng cách nhấp đúp chuột vào các dòng code.

3. Shopping Cart

 

6 Template bán hàng cho Blogger - Phần 1/3

Xem tiếp phần 2 tại đây.
Nền tảng Blogger (hay BlogSpot) của Google ngày càng phát triển mạnh bởi cộng động người sử dụng lớn, hỗ trợ nhiều tính năng của một blog chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiều tính năng, tùy biến cao và dễ quản lý. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu những mẫu Template bán hàng miễn phí và chuyên nghiệp.
CHÚ Ý: Để cài đặt những mẫu template sau, bạn vào Template của Blogger sau đó copy code sau và thay thế toàn bộ code có trong phần template cũ của bạn.
* Copy bằng cách nhấp đúp chuột vào các dòng code.

1. Johny Blackstore: