Showing posts with label Lập trình. Show all posts
Showing posts with label Lập trình. Show all posts

26 March 2015

Hướng dẫn kết nối SQL Server trên Microsoft Visual Studio 2013

 Nếu bạn đã từng cài đặt Visual Studio để sử dụng, dung lượng khủng của nó khiến máy tính của bạn có thể phải tiết kiệm để lưu trữ các phần mềm hoặc lưu trữ các tài liệu khác, và bạn không muốn phí tính năng của nó. Riêng mình, đã cài đặt Microsoft SQL Sever 2005 và Microsoft Visual Studio 2013 update 4 (hỗ trợ Microsoft SQL Sever 2014) và thấy việc thao tác thực hiện các lệnh truy vấn của nó có phần thích thú hơn (báo lồi liền tức khắc hoặc gợi ý nhanh). Và qua bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách liên kết cơ sở dữ liệu của Microsoft SQL Sever 2005 lên Microsoft Visual Studio 2013.

17 March 2015

Sao lưu (Backup) cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server Management Studio

CHÚ Ý: Trước tiên thực hiện thao tác này, bạn cần phải khởi động Microsoft SQL Server Management Studio với quyền admin (Xem thêm bài viết này: http://tinhoc.t4vn.com/2015/03/khoi-ong-va-tao-moi-co-so-du-lieu-trong.html), ở đây mình thao tác trên phiên bản 2005 (các phiên bản khác thực hiện thao tác tương tự).
Bước 1: Chuột phải vào CSDL muốn backup, chọn Tasks -> Back Up...

Khởi động và tạo mới cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server Management Studio

KHỞI ĐỘNG:

Bước 1: Khởi động Microsoft SQL Server Management Studio dưới quyền admin, ở đây mình dùng phiên bản 2005 (các phiên bản khác sử dụng thao tác tương tự).
Bước 2: Connect vào Sever name, ở đây mình dùng tên: THIENTU\SQLEXPRESS.

09 March 2015

Những kiến thức cơ bản về MS SQL - Phần Cuối

Xem lại phần 4 tại đây.


Sử dụng biến Visual Basic trong câu lệnh SQL


Trong một chương trình Visual Basic, bạn có thể tạo một câu lệnh SELECT trong ứng dụng của bạn bằng cách ghép các biến cục bộ vào trong một câu lệnh khi cần để chọn, sắp xếp, lọc dữ liệu được yêu cầu bởi ứng dụng của bạn. Ví dụ bạn có một điều khiển TextBox (TitleWanted) chứa tên của một tiêu đề và bạn muốn lấy tất cả các sách trong bảng Titles có nhan đề như nhan đề trong hộp TextBox, bạn có thể tạo một câu lệnh SQL bao gồm cả giá trị hiện thời của hộp TextBox. Nhưng nhớ rằng SQL đóng TitleWanted trong một dấu trích đơn (‘’):

Set Rst = Db.OpenRecordset(“SELECT * FROM Titles “ _ & “WHERE Title = ‘” & TitleWanted.Text & “’”)

Những kiến thức cơ bản về MS SQL - Phần 4

Xem tiếp phần cuối tại đây.
Xem lại phần 3 tại đây.


PHẦN NGÔN NGỮ THAO TÁC TRÊN DỮ LIỆU - DML

Phần ngôn ngữ thao tác trên dữ liệu (DML - Data Manipulation Languague) được dùng để lấy các bản ghi trong các bảng, cập nhật, thêm, xoá các bản ghi của các bảng. Có một số câu lệnh hỗ trợ các tác vụ này, nhưng phần lớn là có cấu trúc của câu lệnh SELECT.

Truy vấn chọn:

Những kiến thức cơ bản về MS SQL - Phần 3

Xem tiếp phần 4 tại đây.
Xem lại phần 2 tại đây.


NHỮNG THAO TÁC DLL

DDL bao gồm một số lệnh bạn có thể dùng để tạo bảng và chỉ mục, và sửa đổi các bảng bằng cách thêm hoặc loại bỏ các cột hoặc chỉ mục. Những câu lệnh định nghĩa dữ liệu có thể chỉ được dùng với Jet database; Chúng không được hỗ trợ cho bất cứ CSDL định dạng ngoài.

Chú ý: Để dùng câu lệnh DDL, hoặc bất cứ truy vấn nào không trả lại tập bản ghi, hãy đóng ngoặc kép và sử dụng chúng như là đối số của các phương thức thi hành của CSDL hay đối tượng truy vấn (QueryDef object) như trong ví dụ sau:

Những kiến thức cơ bản về MS SQL - Phần 2

Xem tiếp phần 3 tại đây.
Xem lại phần 1 tại đây .

CÁC THÀNH PHẦN CỦA SQL


Ngôn ngữ SQL bao gồm các lệnh, các mệnh đề, các toán tử, và các hàm tổng hợp (hàm nhóm - aggregate functions). Những thành phần này được kết hợp vào trong các phát biểu (statements) dùng để tạo, cập nhật, và thao tác trên CSDL. Những mục sau sẽ mô tả những thành tố đó một cách ngắn gọn, và phần còn lại của chương này sẽ đưa ra cho bạn những ví dụ cụ thể về công dụng của chúng.

Chú ý: Những mục sau sẽ những lệnh và từ khoá được dùng thường xuyên nhất, nhưng không phải tất cả. Để có một tham khảo hoàn chỉnh về danh sách các từ khoá SQL, hãy tìm kiếm “SQL” trong Books Online.

Những kiến thức cơ bản về MS SQL - Phần 1

Xem tiếp phần 2 tại đây.

GIỚI THIỆU

 Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) là một ngôn cơ sở dữ liệu (CSDL) chuẩn công nghiệp được công cụ quản trị dữ liệu của Microsoft (Microsoft jet database engine) sử dụng. SQL được sử dụng để tạo những đối tượng truy vấn (QueryDef objects), như là đối số cho phương thức mở tập hợp bản ghi (OpenRecordset method), và là thuộc tính nguồn bản ghi (RecordSource property) của điều khiển dữ liệu (data control). Nó cũng có thể được dùng với những phương thức thi hành (Execute method) để trực tiếp tạo và thao tác ... (jet databases), và tạo ra các SQL PassThrough truy vấn để thao tác trên các CSDL khách chủ từ xa (remote client/server databases).

05 March 2015

Khai báo và tệp tin thư viện chuẩn trong C/C++

Nếu bạn nào đang tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C hoặc C++ nói chung và các bạn sinh viên chuyên ngành Lập trình nói riêng thì các bạn sẽ học qua môn "Lập trình căn bản" bộ môn này chủ yếu dạy cho bạn những căn bản nhất cần phải biết trong suốt quá trình học lập trình căn bản đến nâng cao. Trong bài viết này, mình xin chia sẻ đến các bạn các Thư viên chuẩn trong ngôn ngữ C và C++, bao gồm một tập hợp các lớp, các hàm được viết trong phần ngôn ngữ cốt lõi. Thư viện chuẩn này cung cấp nhiều thuộc tính, các hàm điều chỉnh, các đối tượng,... giúp cho bạn giao tiếp với máy tính hoặc ra lệnh yêu cầu nó phụ vụ cho bạn (Căn bản nhất là tính toán).

1. Khai báo thư viện: