08 August 2015

Ẩn biểu tượng thanh tìm kiếm và biểu tượng Task View ở Windows 10

Nếu bạn dùng hệ điều hành Windows 10 bảng chính thức, bạn sẽ cảm thấy khá phiền hoặc thanh Taskbar của bạn chiếm quá nhiều diện tích. Bạn muốn ẩn thanh tìm kiếm và taskview, hoặc thu nhỏ thanh tìm kiếm thành biểu tượng Cortana, thì bài viết này sẽ hướng dẫn từng bước cụ thể cho các bạn cách làm này.

Ẩn biểu tượng Task View:

Bạn chỉ cần nhấn chuột phải vào thanh Taskbar bỏ chọn Show Task View button. Ngược lại, để hiện trở lại biểu tượng này, bạn bấm chọn

Thu nhỏ/Ẩn thanh tìm kiếm:

Tiếp tục bạn chuột phải vào thanh Taskbar chọn Cortana, tại đây bạn sẽ có 3 tùy chỉnh như hình:
- Hidden: ẩn thanh tìm kiếm.
- Show Cortana icon: Thanh tìm kiếm dài sẽ chuyển thành biểu tượng Cortana.
- Show search box: Hiện thị thanh tìm kiếm dài.
NGUYỄN THIÊN TỨ

Related Posts

Ẩn biểu tượng thanh tìm kiếm và biểu tượng Task View ở Windows 10
4/ 5
Oleh