05 September 2015

Tải Microsoft Visual Studio 2015 link iso Microsoft (Mọi phiên bản)

Microsoft Visual Studio (MSV) là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) do Microsoft phát triển. Sử dụng để phát triển các chương trình trên máy tính chạy hệ điều hành Microsoft Windows, cũng như các ứng dụng web và dịch vụ web. Visual Studio (VS) sử dụng nền tảng phát triển phần mềm của Microsoft như: Windows API, Windows Forms,... Nó có thể sản xuất cả hai ngôn ngữ máy và mã số quản lý.

VS bao gồm một trình soạn thảo mã hỗ trợ IntelliSense cũng như cải tiến mã nguồn. Trình gỡ lỗi tích hợp hoạt động cả về trình dỡ lỗi mức độ mã nguồn và gơ lỗi mức độ này. Công cụ tích hợp khác bao gồm một mẫu thiết kế các hình thức xây dựng giao diện ứng dụng, thiết kế web, thiết kế lớp và thiết kế giản đồ cơ sở dữ liệu. Ngoài ra còn rất nhiều tiện tích khác giúp hỗ trợ lập trình bằng các plug-in bổ sung bên thứ 3.
VS hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và cho phép trình biên dịch mã và gỡ lỗi để hỗ trợ (tùy mức độ khác nhau) hầu như mọi ngôn ngữ lập trình. Các ngôn ngữ tích hợp gồm: C, C++, C++/CLI (thông qua Visual C++), VB.NET, C#, F#, J++/J#, Python, Ruby, XML/XSLT, HTML/XHML,...
Sau đây là link tải Microsoft Visual Studio 2015 file iso chính chủ từ Microsoft.
Key: 2XNFG-KFHR8-QV3CP-3W6HT-683CH hoặc HM6NR-QXX7C-DFW2Y-8B82K-WTYJV
Key: HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2

Related Posts

Tải Microsoft Visual Studio 2015 link iso Microsoft (Mọi phiên bản)
4/ 5
Oleh