25 February 2016

Key Sublime Text 3 (Build 3103)


Sau một thời gian thử nghiệm ở bản beta, Sublime Text 3 cuối cùng cũng đã ra mắt chính thức với bản Build mới nhất 3103. Và hôm nay tôi xin chia sẻ key Sublime Text 3 của bản build này.


KEY: Bạn vào Help -> Enter License, sau đó dán chuỗi sau vào ô văn bản. Để kiễm tra bản build, bạn vào Help -> Changelog...

----- BEGIN LICENSE -----
Free Communities Consultoria em Informática Ltda
Single User License
EA7E-801302
C154C122 4EFA4415 F1AAEBCC 315F3A7D
2580735A 7955AA57 850ABD88 72A1DDD8
8D2CE060 CF980C29 890D74F2 53131895
281E324E 98EA1FEF 7FF69A12 17CA7784
490862AF 833E133D FD22141D D8C89B94
4C10A4D2 24693D70 AE37C18F 72EF0BE5
1ED60704 651BC71F 16CA1B77 496A0B19
463EDFF9 6BEB1861 CA5BAD96 89D0118E
------ END LICENSE ------

Nguồn: Key sưu tầm

Related Posts

Key Sublime Text 3 (Build 3103)
4/ 5
Oleh