04 September 2015

Ẩn "Web hosting by Somee.com" và thông tin quảng cáo

Somee.com là một dịch vụ cung cấp host Windows hỗ trợ ASP.NET tốt nhất dành cho ai muốn tìm hiểu mà không muốn mua host đặc biệt là Sinh Viên lập trình web. Ngoài sự hỗ trợ ASP.NET, phiên bản mới nhất Windows Sever 2012 đã được hỗ trợ thêm ngôn ngữ PHP giúp lập trình viên có thể lập trình với ngôn ngữ ASP.NET và PHP. Tuy nhiên trỡ ngại lớn nhất khiến trang web của bạn mất đi sự chuyên nghiệp khi sử dụng dịch vụ host này là QUẢNG CÁO và đi kèm dòng chữ Web hosting by Somme.com.

Đối với dùng chữ Web hosting by Somme.com bạn có thể giải quyết ngắn gọn là dòng code html bình thường như sau (code bên dưới không có thẻ đóng):
Tuy nhiên khung quảng cáo màu xám phía dưới trang web được viết bằng javascript (có thể view source để xem) nên không thể dùng code nói trên, bài viết này mình sẽ làm mất dòng chữ và khung quảng cáo khiến web bạn thiếu chuyên nghiệp.
- Đầu tiên bạn tải file jquery phiên bản 1.11 tại địa chỉ sau: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js (Bạn có thể dùng trực tiếp link này chèn vào thẻ script).
- Tiếp theo bạn tạo thêm 1 file *.js (đặc tên tùy ý) với nội dung code như sau:
         var myVar = setInterval(function () { myTimer() }, 0);
         function myTimer() {
             var d = new Date();
             var t = d.toLocaleTimeString();
             $("div[style='opacity: 0.9; z-index: 2147483647; position: fixed; left: 0px; bottom: 0px; height: 65px; right: 0px; display: block; width: 100%; background-color: #202020; margin: 0px; padding: 0px;']").remove();
             $("script[src='http://ads.mgmt.somee.com/serveimages/ad2/WholeInsert4.js']").remove();
             $("iframe[src='http://www.superfish.com/ws/userData.jsp?dlsource=hhvzmikw&userid=NTBCNTBC&ver=13.1.3.15']").remove();
             $("div[onmouseover='S_ssac();']").remove();
             $("a[href='http://somee.com']").parent().remove();
             $("a[href='http://somee.com/VirtualServer.aspx']").parent().parent().parent().remove();
             $("#dp_swf_engine").remove();
             $("#TT_Frame").remove();
         }

- Sau đó bạn gọi 2 file bằng thẻ script trong thẻ <head></head> hoặc đặt dưới thẻ </html>.
Code trên đã thử nghiệm trên 3 trình duyệt web: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer và chạy rất tốt. Nếu bạn sử dụng code này không chạy trên trình duyệt nào hãy gửi ý kiến cho mình.
NGUYỄN THIÊN TỨ

Related Posts

Ẩn "Web hosting by Somee.com" và thông tin quảng cáo
4/ 5
Oleh