26 March 2015

Hướng dẫn kết nối SQL Server trên Microsoft Visual Studio 2013

 Nếu bạn đã từng cài đặt Visual Studio để sử dụng, dung lượng khủng của nó khiến máy tính của bạn có thể phải tiết kiệm để lưu trữ các phần mềm hoặc lưu trữ các tài liệu khác, và bạn không muốn phí tính năng của nó. Riêng mình, đã cài đặt Microsoft SQL Sever 2005 và Microsoft Visual Studio 2013 update 4 (hỗ trợ Microsoft SQL Sever 2014) và thấy việc thao tác thực hiện các lệnh truy vấn của nó có phần thích thú hơn (báo lồi liền tức khắc hoặc gợi ý nhanh). Và qua bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách liên kết cơ sở dữ liệu của Microsoft SQL Sever 2005 lên Microsoft Visual Studio 2013.

Bước 1: Bạn mở Microsoft Visual Studio 2013 (chạy dưới quyền admin).
Bước 2: Bạn vào View -> SQL Sever Object Explorer.
Bước 3: Tiếp theo nhấp chuột vào biểu tượng như hình bên dưới để Add SQL Server.
Bước 4: Sau khi cửa sổ Connect to Server hiện lên, bạn tìm đến mục Server name và tìm đến tên server của phiên bản cài đặt bên ngoài. Ở đây SQL Server 2005 của mình có tên THIENTU\SQLEXPRESS, trong SQL Server 2014 (trong Visual) tên là (localdb)\ProjectsV12. Trong trường hợp bạn không tìm thấy tên, bạn nhấp chuột vào Brower for more.... để tìm kiếm. Xong nhấn Connect.
KẾT QUẢ:
 NGUYỄN THIÊN TỨ

Related Posts

Hướng dẫn kết nối SQL Server trên Microsoft Visual Studio 2013
4/ 5
Oleh