28 March 2015

6 Template bán hàng cho Blogger - Phần 3/3

Xem lại phần 2 tại đây.
Nền tảng Blogger (hay BlogSpot) của Google ngày càng phát triển mạnh bởi cộng động người sử dụng lớn, hỗ trợ nhiều tính năng của một blog chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiều tính năng, tùy biến cao và dễ quản lý. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu những mẫu Template bán hàng miễn phí và chuyên nghiệp.
CHÚ Ý: Để cài đặt những mẫu template sau, bạn vào Template của Blogger sau đó copy code sau và thay thế toàn bộ code có trong phần template cũ của bạn.
* Copy bằng cách nhấp đúp chuột vào các dòng code.

5. Gamer Darkpaper

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
 <head>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald' rel='stylesheet' type='text/css'/>
  <b:include data='blog' name='all-head-content'/>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
  <title><data:blog.pageTitle/></title>
  <b:else/>
  <title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
  </b:if>
  <meta content='Your Blog Description here!' name='description'/>
  <meta content='Your Keywords here!' name='keywords'/>
  <meta content='Author Name here!' name='Author'/>
  <meta content='Author Email Address here!' name='Email'/>
  <meta content='document' name='resource-type'/>
  <meta content='all' name='audience'/>
  <meta content='general' name='rating'/>
  <meta content='all' name='robots'/>
  <meta content='index, follow' name='robots'/>
  <meta content='id' name='language'/>
  <meta content='id' name='geo.country'/>
  <meta content='global' name='distribution'/>
  <meta content='1 days' name='revisit-after'/>
  <meta content='Indonesia' name='geo.placename'/>
<b:skin><![CDATA[

/* -----------------------------------------------
Blogger Template Style
Name  : Johny Blackstore
Author : Maskolis
Url   : http://www.maskolis.com/
Updated by: Blogger Team
----------------------------------------------- */

/* Variable definitions
  ====================
  <Variable name="bgcolor" description="Page Background Color"
       type="color" default="#fff" value="#eeeeee">
  <Variable name="textcolor" description="Text Color"
       type="color" default="#444" value="#444444">
  <Variable name="linkcolor" description="Link Color"
       type="color" default="#58a" value="#2a4978">
  <Variable name="pagetitlecolor" description="Blog Title Color"
       type="color" default="#666" value="#333333">
  <Variable name="descriptioncolor" description="Blog Description Color"
       type="color" default="#999" value="#666666">
  <Variable name="titlecolor" description="Post Title Color"
       type="color" default="#c60" value="#000000">
  <Variable name="bordercolor" description="Border Color"
       type="color" default="#ccc" value="#dcd9d9">
  <Variable name="sidebarcolor" description="Sidebar Title Color"
       type="color" default="#999" value="#333333">
  <Variable name="sidebartextcolor" description="Sidebar Text Color"
       type="color" default="#666" value="#666666">
  <Variable name="visitedlinkcolor" description="Visited Link Color"
       type="color" default="#999" value="#2a4978">
  <Variable name="bodyfont" description="Text Font"
       type="font" default="normal normal 100% Georgia, Serif" value="normal normal 12px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif">
  <Variable name="headerfont" description="Sidebar Title Font"
       type="font"
       default="normal normal 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif" value="normal bold 14px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif">
  <Variable name="pagetitlefont" description="Blog Title Font"
       type="font"
       default="normal normal 200% Georgia, Serif" value="normal normal 26px Georgia, Serif">
  <Variable name="descriptionfont" description="Blog Description Font"
       type="font"
       default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 12px Lucida Sans, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif">
  <Variable name="postfooterfont" description="Post Footer Font"
       type="font"
       default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 12px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif">
  <Variable name="startSide" description="Side where text starts in blog language"
       type="automatic" default="left" value="left">
  <Variable name="endSide" description="Side where text ends in blog language"
       type="automatic" default="right" value="right">
*/

body{background:url(http://1.bp.blogspot.com/-cydjTUmm9Bg/T8y2rWHrMKI/AAAAAAAAGmU/EFEdYGPreTU/s1600/body-bg1.png);color:$textcolor;font:x-small Trebuchet MS;font-size:small;text-align:left;margin:0}
a:link{color:$linkcolor;text-decoration:none}
a:visited{color:$visitedlinkcolor;text-decoration:none}
a:hover{color:$titlecolor;text-decoration:none}
a img{border-width:0}
#header-wrapper{background:url(http://1.bp.blogspot.com/-H4DAZhwVcII/T9dOpEpsQ4I/AAAAAAAAG1w/mFQ_04it_vE/s1600/header.png);width:970px;height:140px;border:0 solid $bordercolor;margin:0 auto}
#header-inner{background-position:center;margin-left:auto;margin-right:auto}
#header{float:left;width:350px;border:0 solid $bordercolor;text-align:left;color:$pagetitlecolor;margin:0}
#header2{float:right;width:600px;margin-right:10px;text-align:left;color:#555}
.header .widget,.header2 .widget{margin:0 auto;padding:10px 0}
#header h1{line-height:1.2em;text-transform:none;letter-spacing:.1em;font:bold 30px Oswald;margin:0 auto;padding:10px 5px .15em;color:#333;}
#header a{text-decoration:none}
#header a:hover{color:$pagetitlecolor}
#header .description{max-width:100%;text-transform:uppercase;letter-spacing:.01em;line-height:1.2em;font:$descriptionfont;color:$descriptioncolor;margin:0 auto;padding:0 5px 5px}
#header img{margin-startside:auto;margin-endside:auto}
#navbar-iframe{height:0;visibility:hidden;display:none}
#crosscol-wrapper{margin:0 auto;padding:0 auto}
.crosscol .widget{margin:0 auto;padding:0 0 6px}
#mainpage-wrapper{width:720px;float:$startSide;word-wrap:break-word;overflow:hidden}
#main-wrapper{background:#fff;width:720px;float:$startSide;word-wrap:break-word;overflow:hidden;}
#sidebar-wrapper{background:url(http://1.bp.blogspot.com/-cydjTUmm9Bg/T8y2rWHrMKI/AAAAAAAAGmU/EFEdYGPreTU/s1600/body-bg1.png);width:250px;float:$endSide;word-wrap:break-word;overflow:hidden}
h2.date-header{margin:1.5em 0 .5em}
.post{margin:.5em 0 .1em;padding:15px}
.post .jump-link{display:none}
.post h3{font:20px Oswald;line-height:1.2em;color:#333;margin:.25em 0 0;padding:0 0 4px;text-shadow:1px 1px 1px #ccc;}
.post h3 a,.post h3 a:visited,.post h3 strong{color:$titlecolor}
.post h3 strong,.post h3 a:hover{color:#444444}
.post-body{border-top:2px solid #bbb;font:12px Arial;padding-top:10px;line-height:1.4em;margin:1em 0 .75em;}
.post-body blockquote{line-height:1.3em}
.post-footer{color:#666;text-transform:none;letter-spacing:.01em;font:$postfooterfont;line-height:1.4em;margin:.75em 0}
.comment-link{margin-startside:.6em}
.post img,table.tr-caption-container{overflow:hidden;margin-top:5px;padding:0}
.tr-caption-container img{border:none;padding:0}
.post blockquote{margin: 10px 10px 10px 20px;padding: 10px 15px 10px 15px;line-height: 1.6em;color: #333;background: #eee;border-left: 20px solid #ccc}
.post blockquote p{margin:.75em 0}
table{width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;border:1px solid #999;color:#444;margin:10px 0}
table td,table th{text-align:left;border:1px solid #999;padding:.4em .8em}
table th{text-transform:uppercase;font-weight:400;border:1px solid #999}
table td{border:1px solid #999}
table tr.even td{border:none}
.comments{padding:0 15px}
#comments h4{font-size:16px;font-weight:400;margin:20px 0}
.cm_wrap{clear:both;margin-bottom:10px;float:right;width:100%}
.cm_head{width:60px;float:left;margin:0}
.cm_avatar{vertical-align:middle;border:1px solid #DDD;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-POy-pvgzudE/Tz0SPxJXQnI/AAAAAAAAFUI/SlCAfDMFIhg/s1600/anonymous.jpg) center no-repeat;width:35px;height:35px;margin:0;padding:3px}
.cm_avatar_a{vertical-align:middle;border:1px solid #DDD;background:silver;background-position:center;background-repeat:no-repeat;width:35px;height:35px;margin:0;padding:3px}
.cm_reply a{display:inline-block;border:1px solid #C4C4C4;border-top-color:#E4E4E4;border-left-color:#E4E4E4;color:#424242!important;text-align:center;text-decoration:none;-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;border-radius:2px;background:0;font:11px/18px sans-serif;margin:0;padding:1px 6px}
.cm_reply a:hover{text-decoration:none!important;background:#aaa}
.cm_entry{background:#fcfcfc;border:1px solid #E4E4E4;overflow:hidden;padding:16px}
.cm_arrow{display:block;width:9px;height:18px;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-NONrBLhghFk/To0nNB1LmkI/AAAAAAAAAI4/CAuzDfYiCiU/s1600/comment-arrow.gif) no-repeat;position:absolute;margin-left:-25px}
.cm_info{margin-bottom:5px;border:thin solid #E6E6E6;background-color:#F4F4F4;padding:5px}
.cm_info_a{margin-bottom:5px;border:thin solid #E6E6E6;background-color:#e5e5e5;padding:5px}
.cm_name{font-size:14px;color:#333!important;text-decoration:none;float:left}
.cm_name_a{font:bold 13px Arial;color:#333!important;text-decoration:none;float:left}
.cm_date{font-size:10px;color:#999;text-decoration:none;float:right}
.cm_date_a{font:normal 10px Arial;color:#333;text-decoration:none;float:right;padding-top:5px}
.cm_pagenavi{font-size:10px;text-transform:uppercase;color:#666;text-shadow:1px 1px #FFF;font-weight:700}
.cm_pagenavi a{color:#666;text-decoration:none;padding:10px}
.cm_pagenavi span{color:#888;background:#FFF;border:1px solid #E0E0E0;padding:4px}
.comment-body-author{font-family:Arial;font-weight:300}
.cm_entry p,.cm_entry_a p{clear:both;border:thin solid #E6E6E6;background-color:#fff;font-size:13px;color:#333;word-wrap:break-word;padding:5px}
.cm_reply{padding-top:5px}
#blog-pager-newer-link{float:$startSide}
#blog-pager-older-link{float:$endSide}
#blog-pager{clear:both;text-align:center;margin:20px 0;padding:10px 0}
.feed-links{clear:both;line-height:2.5em}

.sidebar h2{background:#ccc url(http://2.bp.blogspot.com/-S4AKqSDPUEs/ToSYCWJy4qI/AAAAAAAAABI/conBgqSajOY/s1600/fade.png) repeat-x top;font:13px Oswald;color:#444;text-transform:uppercase;margin:0;padding:6px 0 7px 10px;border-bottom:1px solid #bababa;border-top:1px solid #bababa}
.sidebar{text-shadow: white 1px 1px 1px;color:#666666;line-height:1.3em;border:1px solid #c3c3c3;border-top:none}
.sidebar li{background:url(http://3.bp.blogspot.com/-Qe4UP5Cn9LQ/T3sGU5DTb0I/AAAAAAAAAL8/xJUZ31qQ8B4/s1600/batas.gif) repeat-x scroll bottom;text-indent:0;line-height:1.3em;margin:0;padding:3px 0 4px}
.sidebar .widget{border:0 solid #dcd9d9;margin:0 0 5px}
.sidebar .widget-content{margin:0 auto;padding:0px 0px}
.sidebar a:link,.sidebar a:visited{font:12px Oswald;color:#555;text-decoration:none}
.sidebar li a:hover{color:#1159b3}
.sidebar ul{list-style:none;margin:0;padding:5px 10px}

.main .widget{border-bottom:1px dotted $bordercolor;margin:0 0 1.5em;padding:0 0 1.5em}
.main .Blog{border-bottom-width:0}
.profile-img{float:$startSide;margin-top:0;margin-endside:10px;margin-bottom:5px;margin-startside:0;border:1px solid $bordercolor;padding:4px}
.profile-data{text-transform:uppercase;letter-spacing:.01em;font:bold 13px Arial;color:$sidebarcolor;line-height:1.3em;margin:0}
.profile-datablock{margin:.5em 0}
.profile-textblock{line-height:1.3em;margin:.5em 0}
.profile-link{font:$postfooterfont;text-transform:none;letter-spacing:.01em}

#toppic {width:970px;height:37px;background:url(http://2.bp.blogspot.com/-_5W1c1w6Fs4/T9zAUl1osxI/AAAAAAAAG4M/ErFPhHJuOrg/s1600/menutop1.gif) repeat-x top;border-bottom:1px solid #002851;margin:0 auto;padding:0 auto;overflow:hidden;text-shadow:1px 1px 2px #002851}
#topwrapper {width:970px;height:37px;margin:0 auto;padding:0 auto}
.clearit {clear: both;height: 0;line-height: 0.0;font-size: 0;}
#top {width:100%;}
#top, #top ul {padding: 0;margin: 0;list-style: none;}
#top a {text-align:left;display: block;text-decoration: none;padding:10px 12px 11px;font:bold 14px Arial;text-transform:none;color:#eee;}
#top a:hover {color:#c5fa6f}
#top a.trigger {background-image: url(http://3.bp.blogspot.com/-LzmPTNyR6po/TwETZufjSTI/AAAAAAAAATo/oisHmXUjmSY/s1600/arrow_white.gif);background-repeat: no-repeat;padding: 10px 24px 11px 12px;background-position: right center;}
#top li {float: left;position: relative;}
#top li {position: static; width: auto;}
#top li ul, #top ul li {width:300px;}
#top ul li a {text-align:left;padding: 6px 15px;font-size:13px;font-weight:normal;text-transform:none;font-family:Arial, sans-serif;border:none;}
#top li ul {z-index:100;position: absolute;display: none;background-color:#1a3352;margin-left:-80px;padding:10px 0;-moz-border-radius-bottomleft:6px; -moz-border-radius-bottomright:6px; -webkit-border-bottom-left-radius:6px; -webkit-border-bottom-right-radius:6px; border-bottom-left-radius:6px; border-bottom-right-radius:6px;-moz-box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.6);-webkit-box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.6);filter:alpha(opacity=87);-moz-opacity:.87;opacity:.87}
#top li ul li {width:150px;float:left;margin:0;padding:0}
#top li:hover ul, #top li.hvr ul {display: block;}
#top li:hover ul a, #top li.hvr ul a {color:#ddd;background-color:transparent;text-decoration:none;}
#top ul a:hover {text-decoration:underline!important;color:yellow}

.showpageOf{border:1px solid #7b7c7d;color:#000;margin:2px;padding:3px 6px}
.showpageNum a,.showpage a{border:1px solid #7b7c7d;color:#000;text-decoration:none;margin:2px;padding:3px 6px}
.showpageNum a:hover,.showpage a:hover,.showpagePoint{border:1px solid #001627;background:#3377b4;color:#fff;margin:2px;padding:3px 6px}

.newsfea{background:#ccc url(http://2.bp.blogspot.com/-S4AKqSDPUEs/ToSYCWJy4qI/AAAAAAAAABI/conBgqSajOY/s1600/fade.png) repeat-x top;font:13px Oswald;color:#444;margin:0px;padding:7px 10px;border-bottom:1px solid #c3c3c3;border-top:1px solid #c3c3c3;text-transform:uppercase;text-shadow:1px 1px 1px #fff}
#outer-wrapper{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-V_NpkttAF38/T8yZD5AAvpI/AAAAAAAAGk0/7YAeDvF7mGg/s1600/outer-wrapper.png);width:970px;text-align:$startSide;font:$bodyfont;margin:10px auto;padding:10px;padding-top:none;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;-moz-box-shadow:0 0 40px rgba(0,0,0,.20);-webkit-box-shadow:0 0 5px rgba(0,0,0,.20);-goog-ms-box-shadow:0 0 10px #222;box-shadow:0 0 40px rgba(0,0,0,.20)}
.footer h2{background:url(http://1.bp.blogspot.com/-P9SH_Wqh8H8/T42Xsi3BLrI/AAAAAAAAAns/CQ8rRk-aAwE/s1600/batas.png) repeat-x scroll bottom;padding-bottom:10px;font:bold 14px Arial;color:#ccc;line-height:1.2em;text-transform:none;letter-spacing:.01em;margin:0 0 3px}
.footer{font:normal 12px Arial;color:#999;line-height:1.3em}
.footer ul{list-style:none;color:#EAE9E8;margin:0;padding:0}
.footer li{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-Bt0JYGRHfpk/T7ZpN5RNSQI/AAAAAAAAGJQ/zQtrWVZwgHA/s1600/bullet.png) no-repeat 1px 5px;font:normal 13px Arial;color:#EAE9E8;text-indent:0;line-height:1.1em;margin:0;padding:2px 0 3px 16px}
.footer .widget{margin:0 0 5px;padding:0 auto}
.footer a:link,.footer a:visited{font:normal 12px Arial;color:#999;text-decoration:none}
.footer a:hover{color:#eee;text-decoration:none}
.footerwrap{background:#252525 url(http://1.bp.blogspot.com/-lv6mWIQHI3Y/T7Zs3FSfchI/AAAAAAAAGJc/uh7iXKJPKiQ/s1600/footer-bg.jpg) repeat-x top;width:970px;margin-startside:auto;margin-endside:auto;text-align:center;font:normal normal 12px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;margin:0 auto;padding:10px 0}
#footer-wrapper{width:950px;text-align:left;font:normal normal 12px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;margin:0 auto;padding:10px 0}
#footer1-wrapper{width:210px;float:left;margin-right:15px;word-wrap:break-word;overflow:hidden}
#footer4-wrapper{width:270px;float:left;word-wrap:break-word;overflow:hidden}
#footer2-wrapper,#footer3-wrapper{width:210px;float:left;margin-right:15px;word-wrap:break-word;overflow:hidden}
.creditwrap{background:#333;width:970px;border-top:1px solid #666;margin:0 auto;padding:0 auto}
.credit{width:950px;line-height:1.6em;text-align:center;font-family:Arial;font-size:11px;color:#aaa;overflow:hidden;clear:both;margin:0 auto;padding:10px 0}
.credit a:link,.credit a:visited{color:#aaa;text-decoration:none}
.credit a:hover{color:#FFF;text-decoration:none}

#featuredSlider{background-color:#222;background-image: -moz-linear-gradient(top,#444 0,#222 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,#444 0,#222 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,#444 0,#222 100%); background-image: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0,#444),color-stop(100%,#222)); background-image: -webkit-linear-gradient(top,#444 0,#222 100%); background-image: linear-gradient(to bottom,#444 0,#222 100%);border-bottom:1px solid #000;border-top:1px solid #666;float:$startSide;margin:0; padding:10px 0; width:720px; position:relative;color:#aaa;font:bold 16px Arial;}
#featuredSlider .featured-thumb {background:#ccc;float:left; margin:0 10px 0 0; padding:8px;}
#featuredSlider .container {height:245px; margin:0 10px;overflow:hidden; position:relative; }
.featuredTitle{font-size:22px;font-weight:bold!important;}
.featuredTitle a{color:#bae077}
.featuredTitle a:hover{color:#fff}
.navigation {position:relative;bottom:18px;float:right;overflow:hidden;}
ul.pagination {list-style-type:none; margin:0 auto; padding:0;}
ul.pagination a { float:left; margin:0 5px; display:inline; }
ul.pagination a { display:block;width:12px; padding-top:12px; height:0; overflow:hidden; background-image:url(http://4.bp.blogspot.com/-_hN3GGPOPms/T9bnbVzlT0I/AAAAAAAAGzM/BS6NXm1auxQ/s1600/pagination-slider.png); background-position:0 0; background-repeat:no-repeat; }
ul.pagination a:hover { background-position:0 -12px; }
ul.pagination a:hover { background-position:0 -12px; }
ul.pagination a.activeSlide { background-position:0 -12px }
a.shop {float:right;background:#6b9b16 url(http://2.bp.blogspot.com/-S4AKqSDPUEs/ToSYCWJy4qI/AAAAAAAAABI/conBgqSajOY/s1600/fade.png) repeat-x top left;display:block;margin:10px 0 0 0;padding:4px 10px;color:#fff;font-weight:700}
a.shop:hover {color:#000}

#nav-wrapper{background:#333;border-top:1px solid #444;border-bottom:1px solid #000;height:30px;font-family:"Tahoma",Palatino,serif;overflow:hidden}
#nav{margin:0 auto;width:970px;height:30px;padding:0;text-shadow:1px 1px 2px #000}
#nav ul{float:left;width:auto;height:30px;margin:0;padding:0;list-style-type:none}
#nav ul li{float:left;height:30px}
#nav ul li a,#nav ul li a:visited{border-right:1px solid #000;background:#222;border-left:1px solid #444;color:#eee;float:right;height:30px;padding:5px 14px;font:12px Oswald;text-transform:none;transition:all 400ms ease-in-out;-webkit-transition:all 400ms ease-in-out;-moz-transition:all 400ms ease-in-out;-o-transition:all 400ms ease-in-out;-ms-transition:all 400ms ease-in-out;}
#nav ul li a:hover{background:#000;color:#999;text-decoration:none;}


/* Shopping Cart 
----------------------------------------------- */
#shoppingCart{background:#01417a url(http://3.bp.blogspot.com/-6ltf0gorhYo/T9y8EgX78sI/AAAAAAAAG34/HENxYzuRC9E/s1600/shoppingcart.png) repeat-x top;float:left;color:#fff;width:230px;margin:0px;padding:0 10px 10px}
#shoppingCart h2{background:url(http://2.bp.blogspot.com/-N9GvSMaH38A/T7qCGHb4ElI/AAAAAAAAGLo/sNUlCs3e8mo/s1600/icon_cart.png) no-repeat left top;display:block;font-size:16px;color:#fff;text-decoration:none;margin-bottom:10px;padding:0 0 10px 25px}
.itemname{float:left;clear:both}
.item_thumb{padding:10px}
.item_price{display:block;height:20px;position:absolute;color:#014aa0;font:bold 14px Arial;float:left;padding:5px 10px;bottom:32px;width:150px;text-align:center}
.simpleCart_items{background:#2169b2;-webkit-box-shadow:inset #082849 0 2px 8px;-moz-box-shadow:inset #082849 0 2px 7px;font-size:80%;min-height:120px;display:block;margin-left:0 auto 10px;overflow:hidden;padding:10px}
.simpleCart_items img{text-align:left;width:40px!important;height:40px!important;padding:2px}
.itemContainer{float:left;width:210px;text-align:center;display:block;position:relative;bottom:0}
.itemthumb{float:left;width:58px;margin:0}
.itemQuantity{float:left;width:25px;margin:6px 0}
.itemQuantity input{border:none;color:#fff;background:none;float:left;font:bold 11px Arial,sans-serif;height:22px;text-align:center;width:25px;padding:5px}
.itemQuantity input:focus{outline:none}
.itemremove a{color:#FF0;float:left;font-weight:700;margin:15px 0 0 15px}
.itemTotal{color:#fff;float:left;font:bold 11px Arial,sans-serif;text-align:right;width:55px;margin:15px 0 0 10px;padding:0}
.simpleCart_finalTotal{color:#fff;font-size:18px}
#shoppingCart table td{color:#fff;border:none;padding:2px 0}
#shoppingCart table{border:none;margin-top:5px}
#shoppingCart table td.odd{width:100px;}
#shoppingCart table td.even{width:100px;}
a.simpleCart_empty{background:#45b52f url(http://2.bp.blogspot.com/-S4AKqSDPUEs/ToSYCWJy4qI/AAAAAAAAABI/conBgqSajOY/s1600/fade.png) repeat-x top left;border-radius:3px 3px 3px 3px;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px 3px 3px 3px;display:block;font:bold 12px Arial;text-align:center;text-decoration:none;color:#fff;float:left;width:80px;margin:0 15px;padding:6px}
.cartbuttons{margin:10px 0 0}
a.simpleCart_checkout{background:#45b52f url(http://2.bp.blogspot.com/-S4AKqSDPUEs/ToSYCWJy4qI/AAAAAAAAABI/conBgqSajOY/s1600/fade.png) repeat-x top left;border-radius:3px 3px 3px 3px;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px 3px 3px 3px;display:block;font:bold 12px Arial;text-align:center;text-decoration:none;color:#fff;float:left;width:80px;padding:6px}
input.item_add{color:#000;font-size:11px;text-align:center;width:70px;margin:10px 0px 0px 8px;float:left;padding:2px 5px}
.item_name,.hidden_value,.cartHeaders{display:none}
a.simpleCart_empty:hover,a.simpleCart_checkout:hover{background:#d9d9d9;color:#000}
a.detail{background:#999 url(http://2.bp.blogspot.com/-dw0-PS4Lgik/T8Lif1Jkp8I/AAAAAAAAGTs/lsY6RWNr4iM/s1600/blur.png) repeat-x top left;border:1px solid #333;color:#000;font-size:11px;text-align:center;width:60px;margin:10px 5px 0px 0;float:right;padding:4px 5px;border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;}
a.detail:hover{background:#fff;border:1px solid #333;}

#search{float:right;width:180px;height:20px;margin-top:2px;}
#search form{float:left}
#search input[type="text"]{background:#fff url(http://1.bp.blogspot.com/-sv3VBy8Tch0/T6UzB3zDYMI/AAAAAAAAA-Y/dVtCsOgvB_o/s1600/search_button.png) no-repeat scroll 4px center;float:left;border:1px solid #999;width:146px;margin-top:1px;padding:3px 15px;font-size:12px;text-align:right}
#search input[type="text"]:focus{background:#fff}
#search input[type="submit"]{display:none}

ul#related-posts{font:14px Oswald;list-style:none;text-transform:none;margin:10px 0;padding:0}
ul#related-posts li{float:left;height:auto;list-style-type:none;margin:0 5px;padding:2px 1px}
*html ul.rp#related-posts li{margin:0 13px}
ul#related-posts li a{-moz-box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,0.15);border:4px solid #bbb;display:block;height:95px;position:relative;width:90px;color:#eaeaea;text-decoration:none;text-shadow:0 1px 0 #000}
ul#related-posts li .overlay{height:89px;line-height:16px;position:absolute;width:84px;z-index:10;padding:6px 0 0 6px}
ul#related-posts li a:hover .overlay{background:url(http://3.bp.blogspot.com/-F6jJZ3Qin7s/T5bShzfjYRI/AAAAAAAAAtE/aD9q8DnSYiw/s1600/transparant.png);display:block!important;}
ul#related-posts li img{bottom:0;padding:0!important}
ul#related-posts li a:hover{-moz-box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,0.25);border:4px solid #666}

#carousel{background:#111;width:720px;height:95px;position:relative;display:block;margin:0px}
#carousel h5{font:11px Arial;color:#ccc;margin:2px}
#carousel .container{position:absolute;left:25px;width:710px;height:95px;overflow:hidden}
#carousel .thumb{float:left;margin-right:5px;background:#ccc;padding:3px 3px 0}
#carousel #previous_button{position:absolute;width:25px;height:95px;background:url(http://1.bp.blogspot.com/-t9n9islqNsY/UESzRXNajKI/AAAAAAAAIrc/nmW_Mh2X2Mg/s1600/prev1.png) center;z-index:100;cursor:pointer;}
#carousel #next_button{position:absolute;right:0;width:25px;height:95px;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-0sg3ZbXeX4U/UESzPqVe4lI/AAAAAAAAIrU/iNTs3SNZJrs/s1600/next1.png) center;z-index:100;cursor:pointer;}
#carousel #next_button:hover,#carousel .thumb:hover,#carousel #previous_button:hover{filter:alpha(opacity=70);opacity:.7}
#carousel ul{width:100000px;position:relative;margin-top:5px}
#carousel ul li{display:inline;float:left;text-align:left;font:11px Oswald;width:205px;height:70px;margin:0 2px 20px 5px;padding:6px}
#carousel ul li a.slider_title{color:#fff;display:block;margin-top:0;padding-top:0}
#carousel ul li a.slider_title:hover{color:#fdd910}
]]></b:skin>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<style>
.post{background:#fff url(http://3.bp.blogspot.com/-3Cz9c-fGEJk/T7pbsiUyPfI/AAAAAAAAGLA/AnZ5O9F8Evk/s1600/post-img.png) repeat-x top;border:1px solid #bbb;list-style:none;width:160px;margin:10px 1px 0 10px;text-align:center;height:250px;display:inline;float:left;overflow:hidden;position:relative;padding:2px 5px 5px 0}
.post:hover{border:1px solid #999}
.post-footer{display:none}
.post h3{height:25px;border:0 none;line-height:8px;margin:0 5px 5px;padding:2px}
.post h3 a{color:#111;font:14px Oswald;text-align:center;text-shadow:none;line-height:20px}
.post h3 a:hover{color:#014aa0}
.post-body{border-top:none;height:200px;overflow:hidden;width:160px;padding:0px;margin:0 0 .3cm;}
.post img{margin:10px}
</style>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<style>
.item_price {text-align:center;font-size:20px;background:#014aa0;color:#fff;font-weight:700;position:relative;padding:5px 10px 8px;bottom:0;left:0}
input.item_add{float:right;font-size: 15px;padding:5px;margin: 5px 0 0 10px;position: relative;width: 100px;}
input.order{float:right;font-size: 15px;padding:5px;margin: 5px 0 0 10px;position: relative;width: 100px;}
.item_thumb{display:none}
</style>
</b:if>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var Custom="Custom",GoogleCheckout="GoogleCheckout",PayPal="PayPal",Email="Email",AustralianDollar="AUD",AUD="AUD",CanadianDollar="CAD",CAD="CAD",CzechKoruna="CZK",CZK="CZK",DanishKrone="DKK",DKK="DKK",Euro="EUR",EUR="EUR",HongKongDollar="HKD",HKD="HKD",HungarianForint="HUF",HUF="HUF",IsraeliNewSheqel="ILS",ILS="ILS",JapaneseYen="JPY",JPY="JPY",MexicanPeso="MXN",MXN="MXN",NorwegianKrone="NOK",NOK="NOK",NewZealandDollar="NZD",NZD="NZD",PolishZloty="PLN",PLN="PLN",PoundSterling="GBP",GBP="GBP",SingaporeDollar="SGD",SGD="SGD",SwedishKrona="SEK",SEK="SEK",SwissFranc="CHF",CHF="CHF",ThaiBaht="THB",THB="THB",IndonesianRupiah="IDR",IDR="IDR",USDollar="USD",USD="USD";
function Cart(){

	var me = this;
	/* member variables */
	me.nextId = 1;
	me.Version = '2.2.2';
	me.Shelf = null;
	me.items = {};
	me.isLoaded = false;
	me.pageIsReady = false;
	me.quantity = 0;
	me.total = 0;
	me.taxRate = 0;
	me.taxCost = 0;
	me.shippingFlatRate = 0;
	me.shippingTotalRate = 0;
	me.shippingQuantityRate = 0;
	me.shippingRate = 0;
	me.shippingCost = 0;
	me.currency = USD;
	me.checkoutTo = PayPal;
	me.email = "";
	me.merchantId	 = "";
	me.successUrl = null;
	me.cancelUrl = null;
	me.cookieDuration = 30; // default duration in days
	me.storagePrefix = "sc_";
	me.MAX_COOKIE_SIZE = 4000;
	me.cartHeaders = ['Name','Price','Quantity','Total'];
	me.events = {};
	me.sandbox = false;
	me.paypalHTTPMethod = "GET";
	/*
		cart headers:
		you can set these to which ever order you would like, and the cart will display the appropriate headers
		and item info.	any field you have for the items in the cart can be used, and 'Total' will automatically
		be price*quantity.

		there are keywords that can be used:

			1) "_input" - the field will be a text input with the value set to the given field. when the user
				changes the value, it will update the cart.	 this can be useful for quantity. (ie "Quantity_input")

			2) "increment" - a link with "+" that will increase the item quantity by 1

			3) "decrement" - a link with "-" that will decrease the item quantity by 1

			4) "remove" - a link that will remove the item from the cart

			5) "_image" or "Image" - the field will be an img tag with the src set to the value. You can simply use "Image" if
				you set a field in the items called "Image". If you have a field named something else, like "Thumb", you can add
				the "_image" to create the image tag (ie "Thumb_image").

			6) "_noHeader" - this will skip the header for that field (ie "increment_noHeader")


	*/
	/******************************************************
			add/remove items to cart
	 ******************************************************/

	me.add = function ( values ) {
		var me=this;
		/* load cart values if not already loaded */
		if( !me.pageIsReady		) {
			me.initializeView();
			me.update();
		}
		if( !me.isLoaded		) {
			me.load();
			me.update();
		}

		var newItem = new CartItem();

		/* check to ensure arguments have been passed in */
		if( !arguments || arguments.length === 0 ){
			error( 'No values passed for item.');
			return null;
		}
		var argumentArray = arguments;
		if( values && typeof( values ) !== 'string' && typeof( values ) !== 'number' ){
			argumentArray = values;
		}

		newItem.parseValuesFromArray( argumentArray );
		newItem.checkQuantityAndPrice();
		
		if( me.trigger('beforeAdd', [newItem] ) === false ){
			return false;
		}
		var isNew = true;

		/* if the item already exists, update the quantity */
		if( me.hasItem(newItem) ) {
			var foundItem=me.hasItem(newItem);
			foundItem.quantity= parseInt(foundItem.quantity,10) + parseInt(newItem.quantity,10);
			newItem = foundItem;
			isNew = false;
		} else {
			me.items[newItem.id] = newItem;
		}

		me.update();
		me.trigger('afterAdd', [newItem,isNew] );
		
		return newItem;
		
	};


	me.remove = function( id ){
		var tempArray = {};
			
		me.each(function(item){
			if( item.id !== id ){
				tempArray[item.id] = item;
			}
		});
		this.items = tempArray;
	};

	me.empty = function () {
		me.items = {};
		me.update();
	};

	/******************************************************
			 item accessor functions
	 ******************************************************/

	me.find = function (criteria) {
		if( !criteria ){
			return null;
		}
		
		var results = [];
			
		me.each(function(item,x,next){ 	
	
			fits = true;
		
			me.each( criteria , function(value,j,name){
				if( !item[name] || item[name] != value ){
					fits = false;
				}
			});
			
			if( fits ){
				results.push( item );
			}
		});
		return (results.length === 0 ) ? null : results;
	};
	
	
	me.each = function( array , callback ){
		var next,
			x=0, 
			result;

		if( typeof array === 'function' ){
			var cb = array
				items = me.items;
		} else if( typeof callback === 'function' ){
			var cb = callback,
				items = array;
		} else {
			return;
		}
		
		for( next in items ){
			if( typeof items[next] !== "function" ){
				result = cb.call( me , items[next] , x , next );
				if( result === false ){
					return;
				}
				x++;
			}
		}
		
	};
	
	
	me.chunk = function(str, n) {
		if (typeof n==='undefined'){ 
			n=2;
		}
		var result = str.match(RegExp('.{1,'+n+'}','g'));
		return result || [];
	};


	/******************************************************
			 checkout management
	 ******************************************************/

	me.checkout = function() {
		if( me.quantity === 0 ){
			error("Keranjang masih kosong");
			return;
		}
		switch( me.checkoutTo ){
			case PayPal:
				me.paypalCheckout();
				break;
			case GoogleCheckout:
				me.googleCheckout();
				break;
			case Email:
				me.emailCheckout();
				break;
			default:
				me.customCheckout();
				break;
		}
	};

	me.paypalCheckout = function() {

		
		var form = document.createElement("form"),
			counter=1,
			current,
			item,
			descriptionString;
			
		form.style.display = "none";
		form.method = me.paypalHTTPMethod =="GET" || me.paypalHTTPMethod == "POST" ? me.paypalHTTPMethod : "GET";
		form.action = me.sandbox ? "https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr" : "https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr";
		form.acceptCharset = "utf-8";
			
			
		// setup hidden fields
		form.appendChild(me.createHiddenElement("cmd", "_cart"));
		form.appendChild(me.createHiddenElement("rm", me.paypalHTTPMethod == "POST" ? "2" : "0" ));
		form.appendChild(me.createHiddenElement("upload", "1"));
		form.appendChild(me.createHiddenElement("business", me.email ));
		form.appendChild(me.createHiddenElement("currency_code", "me.currency"));
		
		if( me.taxRate ){
			form.appendChild(me.createHiddenElement("tax_cart",me.taxCost ));
		}
		
		if( me.shipping() !== 0){
			form.appendChild(me.createHiddenElement("handling_cart", me.shippingCost ));
		}
		
		if( me.successUrl ){
			form.appendChild(me.createHiddenElement("return", me.successUrl ));
		}
		
		if( me.cancelUrl ){
			form.appendChild(me.createHiddenElement("cancel_return", me.cancelUrl ));
		}
		
		

		me.each(function(item,iter){

			counter = iter+1;
		
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "item_name_"		+ counter, item.name		) );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "quantity_"		+ counter, item.quantity	) );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "amount_"			+ counter, item.price		) );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "item_number_"	+ counter, counter			) );
			
			var option_count = 0;

			me.each( item , function( value, x , field ){
				if( field !== "id" && field !== "price" && field !== "quantity" && field !== "name" && field !== "shipping" && option_count < 10) {
					form.appendChild( me.createHiddenElement( "on" + option_count + "_"	+ counter, 	field ) );
					form.appendChild( me.createHiddenElement( "os" + option_count + "_"	+ counter, 	value ) );
					option_count++;
				}
			});

			form.appendChild( me.createHiddenElement( "option_index_" + counter, option_count) );

		});


		document.body.appendChild( form );
		form.submit();
		document.body.removeChild( form );
		
	};

	me.googleCheckout = function() {
		var me = this;
		
		
		if( me.currency !== USD && me.currency !== GBP ){
			error( "Google Checkout only allows the USD and GBP for currency.");
			return;
		} else if( me.merchantId === "" || me.merchantId === null || !me.merchantId ){
			error( "No merchant Id for google checkout supplied.");
			return;
		}

		var form = document.createElement("form"),
			counter=1,
			current,
			item,
			descriptionString;
			
		form.style.display = "none";
		form.method = "POST";
		form.action = "https://checkout.google.com/api/checkout/v2/checkoutForm/Merchant/" +
						me.merchantId;
		form.acceptCharset = "utf-8";

		me.each(function(item,iter){
				
			counter = iter+1;
		
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "item_name_"		+ counter, item.name		) );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "item_quantity_"	+ counter, item.quantity	) );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "item_price_"		+ counter, item.price		) );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "item_currency_"	+ counter, me.currency		) );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "item_tax_rate_"	+ counter, me.taxRate		) );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "_charset_"				 , ""				) );

			descriptionString = "";

			me.each( item , function( value , x , field ){
			
				if( field !== "id"		&&
					field !== "quantity" &&
					field !== "price" ) {
						
						descriptionString = descriptionString + ", " + field + ": " + value;
				}
			});
			
			descriptionString = descriptionString.substring( 1 );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "item_description_" + counter, descriptionString) );

		});
		
		// hack for adding shipping
		if( me.shipping() !== 0){
		  form.appendChild(me.createHiddenElement("ship_method_name_1", "Shipping"));
		  form.appendChild(me.createHiddenElement("ship_method_price_1", parseFloat(me.shippingCost).toFixed(2)));
		  form.appendChild(me.createHiddenElement("ship_method_currency_1", me.currency));
		}

		document.body.appendChild( form );
		form.submit();
		document.body.removeChild( form );
	};	me.emailCheckout = function() {
		return;
	};

	me.customCheckout = function() {
		return;
	};
	/******************************************************
				data storage and retrival
	 ******************************************************/

	/* load cart from cookie */
	me.load = function () {
		var me = this,
			id;
			
		/* initialize variables and items array */
		me.items = {};
		me.total = 0.00;
		me.quantity = 0;

		/* retrieve item data from cookie */
		if( readCookie(simpleCart.storagePrefix + 'simpleCart_' + "chunks") ){
			var chunkCount = 1*readCookie(simpleCart.storagePrefix + 'simpleCart_' + "chunks"),
				dataArray = [],
				dataString = "",
				data = "",
				info,
				newItem,
				y=0;
			if(chunkCount>0) {	
				for( y=0;y<chunkCount;y++){
					dataArray.push( readCookie( simpleCart.storagePrefix + 'simpleCart_' + (1 + y ) ) );
				}
			
				dataString = unescape( dataArray.join("") );
				data = dataString.split("++");
			}
			for(var x=0, xlen=data.length;x<xlen;x++){

				info = data[x].split('||');
				newItem = new CartItem();

				if( newItem.parseValuesFromArray( info ) ){
					newItem.checkQuantityAndPrice();
					/* store the new item in the cart */
					me.items[newItem.id] = newItem;
				}
			}
		}
	
		me.isLoaded = true;
	};	/* save cart to cookie */
	me.save = function () {
		var dataString = "",
			dataArray = [],
			chunkCount = 0;
			
		chunkCount = 1*readCookie(simpleCart.storagePrefix + 'simpleCart_' + "chunks");
		for( var j=0;j<chunkCount;j++){
			eraseCookie(simpleCart.storagePrefix + 'simpleCart_'+ j);
		}
		eraseCookie(simpleCart.storagePrefix + 'simpleCart_' + "chunks");
		
			
		me.each(function(item){
			dataString = dataString + "++" + item.print();
		});
		
		dataArray = simpleCart.chunk( dataString.substring(2) , simpleCart.MAX_COOKIE_SIZE );
		
		for( var x=0,xlen = dataArray.length;x<xlen;x++){
			createCookie(simpleCart.storagePrefix + 'simpleCart_' + (1 + x ), dataArray[x], me.cookieDuration );
		}
				
		createCookie( simpleCart.storagePrefix + 'simpleCart_' + "chunks", "" + dataArray.length , me.cookieDuration );
	};	/******************************************************
				 view management
	 ******************************************************/

	me.initializeView = function() {
		var me = this;
		me.totalOutlets				= getElementsByClassName('simpleCart_total');
		me.quantityOutlets			= getElementsByClassName('simpleCart_quantity');
		me.cartDivs					= getElementsByClassName('simpleCart_items');
		me.taxCostOutlets			= getElementsByClassName('simpleCart_taxCost');
		me.taxRateOutlets			= getElementsByClassName('simpleCart_taxRate');
		me.shippingCostOutlets		= getElementsByClassName('simpleCart_shippingCost');
		me.finalTotalOutlets		= getElementsByClassName('simpleCart_finalTotal');

		me.addEventToArray( getElementsByClassName('simpleCart_checkout') , simpleCart.checkout , "click");
		me.addEventToArray( getElementsByClassName('simpleCart_empty')	, simpleCart.empty , "click" );
		
		me.Shelf = new Shelf();
		me.Shelf.readPage();

		me.pageIsReady = true;

	};	me.updateView = function() {
		me.updateViewTotals();
		if( me.cartDivs && me.cartDivs.length > 0 ){
			me.updateCartView();
		}
	};

	me.updateViewTotals = function() {
		var outlets = [ ["quantity"		, "none"		] ,
						["total"		, "currency"	] ,
						["shippingCost" , "currency"	] ,
						["taxCost"		, "currency"	] ,
						["taxRate"		, "percentage"	] ,
						["finalTotal"	, "currency"	] ];

		for( var x=0,xlen=outlets.length; x<xlen;x++){

			var arrayName = outlets[x][0] + "Outlets",
				outputString,
				element;

			for( var y = 0,ylen = me[ arrayName ].length; y<ylen; y++ ){ 
				switch( outlets[x][1] ){
					case "none":
						outputString = "" + me[outlets[x][0]];
						break;
					case "currency":
						outputString = me.valueToCurrencyString( me[outlets[x][0]] );
						break;
					case "percentage":
						outputString = me.valueToPercentageString( me[outlets[x][0]] );
						break;
					default:
						outputString = "" + me[outlets[x][0]];
						break;
				}
				me[arrayName][y].innerHTML = "" + outputString;
			}
		}
	};

	me.updateCartView = function() {
		var newRows = [],
			y,newRow,current,header,newCell,info,outputValue,option,headerInfo;

		/* create headers row */
		newRow = document.createElement('div');
		for(var y=0,ylen = me.cartHeaders.length; y<ylen; y++ ){
			newCell = document.createElement('div');
			headerInfo = me.cartHeaders[y].split("_");

			newCell.innerHTML = me.print( headerInfo[0] );
			newCell.className = "item" + headerInfo[0];
			for(var z=1,zlen=headerInfo.length;z<zlen;z++){
				if( headerInfo[z].toLowerCase() == "noheader" ){
					newCell.style.display = "none";
				}
			}
			newRow.appendChild( newCell );

		}
		newRow.className = "cartHeaders";
		newRows[0] = newRow;

		/* create a row for each item in the cart */
		me.each(function(item, x){
			newRow = document.createElement('div');

			for(var y=0,ylen = me.cartHeaders.length; y<ylen; y++ ){
				newCell = document.createElement('div');
				info = me.cartHeaders[y].split("_");
			
				outputValue = me.createCartRow( info , item , outputValue );

				newCell.innerHTML = outputValue;
				newCell.className = "item" + info[0];
			
				newRow.appendChild( newCell );
			}
			newRow.className = "itemContainer";
			newRows[x+1] = newRow;
		});		for( var x=0,xlen=me.cartDivs.length; x<xlen; x++){

			/* delete current rows in div */
			var div = me.cartDivs[x];
			if( div.childNodes && div.appendChild ){
				while( div.childNodes[0] ){
					div.removeChild( div.childNodes[0] );
				}
			

				for(var j=0, jLen = newRows.length; j<jLen; j++){
					div.appendChild( newRows[j] );
				}
			}

		}
	};
	
	me.createCartRow = function( info , item , outputValue ){
				
		switch( info[0].toLowerCase() ){
			case "total":
				outputValue = me.valueToCurrencyString(parseFloat(item.price)*parseInt(item.quantity,10) );
				break;
			case "increment":
				outputValue = me.valueToLink( "+" , "javascript:;" , "onclick=\"simpleCart.items[\'" + item.id + "\'].increment();\"" );
				break;
			case "decrement":
				outputValue = me.valueToLink( "-" , "javascript:;" , "onclick=\"simpleCart.items[\'" + item.id + "\'].decrement();\"" );
				break;
			case "remove":
				outputValue = me.valueToLink( "Remove" , "javascript:;" , "onclick=\"simpleCart.items[\'" + item.id + "\'].remove();\"" );
				break;
			case "price":
				outputValue = me.valueToCurrencyString( item[ info[0].toLowerCase() ] ? item[info[0].toLowerCase()] : " " );
				break;
			default: 
				outputValue = item[ info[0].toLowerCase() ] ? 
							typeof 	item[info[0].toLowerCase()] === 'function' ?
							 		item[info[0].toLowerCase()].call(item) :
									item[info[0].toLowerCase()] :
									" ";
				break;
		}	
		
		for( var y=1,ylen=info.length;y<ylen;y++){
			option = info[y].toLowerCase();
			switch( option ){
				case "image":
				case "img":
					outputValue = me.valueToImageString( outputValue );		
					break;
				case "input":
					outputValue = me.valueToTextInput( outputValue , "onchange=\"simpleCart.items[\'" + item.id + "\'].set(\'" + info[0].toLowerCase() + "\' , this.value);\""	);
					break;
				case "div":
				case "span":
				case "h1":
				case "h2":
				case "h3":
				case "h4":
				case "p":
					outputValue = me.valueToElement( option , outputValue , "" );
					break;
				case "noheader":
					break;
				default:
					error( "unkown header option: " + option );
					break;
			}
		
		}		 
		return outputValue;
	};

	me.addEventToArray = function ( array , functionCall , theEvent ) {
		var outlet, 
			element;
		
		for(var x=0,xlen=array.length; x<xlen; x++ ){
			element = array[x];
			if( element.addEventListener ) {
				element.addEventListener(theEvent, functionCall , false );
			} else if( element.attachEvent ) {
				element.attachEvent( "on" + theEvent, functionCall );
			}
		}
	};


	me.createHiddenElement = function ( name , value ){
		var element = document.createElement("input");
		element.type = "hidden";
		element.name = name;
		element.value = value;
		return element;
	};


	/******************************************************
			Event Management
	 ******************************************************/
	
	// bind a callback to a simpleCart event
	me.bind = function( name , callback ){
		if( typeof callback !== 'function' ){
			return me;
		}
		
		
		if (me.events[name] === true ){
			callback.apply( me );
		} else if( typeof me.events[name] !== 'undefined' ){
			me.events[name].push( callback );
		} else {
			me.events[name] = [ callback ];
		}
		return me;
	};
	
	
	// trigger event
	me.trigger = function( name , options ){
		var returnval = true;
		if( typeof me.events[name] !== 'undefined' && typeof me.events[name][0] === 'function'){
			for( var x=0,xlen=me.events[name].length; x<xlen; x++ ){
				returnval = me.events[name][x].apply( me , (options ? options : [] ) );
			}
		}
		if( returnval === false ){
			return false;
		} else {
			return true;
		}
	};
	
	// shortcut for ready function
	me.ready = function( callback ){
		if( !callback ){
			me.trigger( 'ready' );
			me.events['ready'] = true;
		} else {
			me.bind( 'ready' , callback );
		}
		return me;
	};
	/******************************************************
				Currency management
	 ******************************************************/

	me.currencySymbol = function() {
		switch(me.currency){
			case CHF:
				return "CHF&nbsp;";
			case CZK:
				return "CZK&nbsp;";
			case DKK:
				return "DKK&nbsp;";
			case HUF:
				return "HUF&nbsp;";
			case NOK:
				return "NOK&nbsp;";
			case PLN:
				return "PLN&nbsp;";
			case SEK:
				return "SEK&nbsp;";
			case JPY:
				return "&yen;";
			case EUR:
				return "&euro;";
			case GBP:
				return "&pound;";
			case CHF:
				return "CHF&nbsp;";
			case THB: 
				return "&#3647;";
			case DKK:
				return "Rp&nbsp;";
			case USD:
			case CAD:
			case AUD:
			case NZD:
			case HKD:
			case SGD:
				return "&#36;";
			default:
				return "";
		}
	};


	me.currencyStringForPaypalCheckout = function( value ){
		if( me.currencySymbol() == "&#36;" ){
			return "$" + parseFloat( value ).toFixed(2);
		} else {
			return "" + parseFloat(value ).toFixed(2);
		}
	};

	/******************************************************
				Formatting
	 ******************************************************/


	me.valueToCurrencyString = function( value ) {
		var val = parseFloat( value ); 
		if( isNaN(val))
			val = 0;

		return val.toCurrency( me.currencySymbol() );
	};

	me.valueToPercentageString = function( value ){
		return parseFloat( 100*value ) + "%";
	};

	me.valueToImageString = function( value ){
		if( value.match(/<\s*img.*src\=/) ){
			return value;
		} else {
			return "<img src=\"" + value + "\" />";
		}
	};

	me.valueToTextInput = function( value , html ){
		return "<input type=\"text\" value=\"" + value + "\" " + html + " />";
	};

	me.valueToLink = function( value, link, html){
		return "<a href=\"" + link + "\" " + html + " >" + value + "</a>";
	};

	me.valueToElement = function( type , value , html ){
		return "<" + type + " " + html + " > " + value + "</" + type + ">";
	};

	/******************************************************
				Duplicate management
	 ******************************************************/

	me.hasItem = function ( item ) {
		var current, 
			matches,
			field,
			match=false;
		
		me.each(function(testItem){ 
			
			matches = true;
			
			me.each( item , function( value , x , field ){ 
				
				if( field !== "quantity" && field !== "id" && item[field] !== testItem[field] ){
					matches = false;
				}
			});
			
			if( matches ){
				match = testItem;
			}
			
		});
		return match;
	};
	
	/******************************************************
				Language managment
	 ******************************************************/
	me.ln = {
		"en_us": {
			 quantity: "Quantity"
			, price: "Price"
			, total: "Total"
			, decrement: "Decrement"
			, increment: "Increment"
			, remove: "Remove"
			, tax: "Tax"
			, shipping: "Shipping"
			, image: "Image"
		} 
	};
	
	me.language = "en_us"; 
	
	me.print = function( input ) {
		var me = this;
		return me.ln[me.language] && me.ln[me.language][input.toLowerCase()] ? me.ln[me.language][input.toLowerCase()] : input;
		
	};


	/******************************************************
				Cart Update managment
	 ******************************************************/

	me.update = function() {
		if( !simpleCart.isLoaded ){
			simpleCart.load();
		}
		if( !simpleCart.pageIsReady ){
			simpleCart.initializeView();
		}
		me.updateTotals();
		me.updateView();
		me.save();
	};

	me.updateTotals = function() {
			
		me.total = 0 ;
		me.quantity	 = 0;
		me.each(function(item){ 
			
			if( item.quantity < 1 ){
				item.remove();
			} else if( item.quantity !== null && item.quantity !== "undefined" ){
				me.quantity = parseInt(me.quantity,10) + parseInt(item.quantity,10);
			}
			if( item.price ){
				me.total = parseFloat(me.total) + parseInt(item.quantity,10)*parseFloat(item.price);
			}
			
		});
		me.shippingCost = me.shipping();
		me.taxCost = parseFloat(me.total)*me.taxRate;
		me.finalTotal = me.shippingCost + me.taxCost + me.total;
	};

	me.shipping = function(){
		if( parseInt(me.quantity,10)===0 )
			return 0;
		var shipping =	parseFloat(me.shippingFlatRate) +
						parseFloat(me.shippingTotalRate)*parseFloat(me.total) +
						parseFloat(me.shippingQuantityRate)*parseInt(me.quantity,10),
			next;
		
		me.each(function(nextItem){ 		
			if( nextItem.shipping ){
				if( typeof nextItem.shipping == 'function' ){
					shipping += parseFloat(nextItem.shipping());
				} else {
					shipping += parseFloat(nextItem.shipping);
				}
			}
		});

		return shipping;
	}

	me.initialize = function() {
		me.initializeView();
		me.load();
		me.update();
		me.ready();
	};

}

/********************************************************************************************************
 *			Cart Item Object
 ********************************************************************************************************/

function CartItem() {
	while( simpleCart.items["c" + simpleCart.nextId] )	
		simpleCart.nextId++;
		
	this.id = "c" + simpleCart.nextId;
}


CartItem.prototype = {
	
	set : function ( field , value ){
		field = field.toLowerCase();
		if( typeof( this[field] ) !== "function" && field !== "id" ){
			value = "" + value;
			if( field == "quantity"){
				value = value.replace( /[^(\d|\.)]*/gi , "" );
				value = value.replace(/,*/gi, "");
				value = parseInt(value,10);
			} else if( field == "price" ){
				value = value.replace( /[^(\d|\.)]*/gi, "");
				value = value.replace(/,*/gi , "");
				value = parseFloat( value );
			}
			if( typeof(value) == "number" && isNaN( value ) ){
				error( "Improperly formatted input.");
			} else {
				if( typeof( value ) === "string" ){
					if( value.match(/\~|\=/) ){
						error("Special character ~ or = not allowed: " + value);
					}
					value = value.replace(/\~|\=/g, "");
				}
				this[field] = value;
				this.checkQuantityAndPrice();
			}
		} else {
			error( "Cannot change " + field + ", this is a reserved field.");
		}
		simpleCart.update();
	},

	increment : function(){
		this.quantity = parseInt(this.quantity,10) + 1;
		simpleCart.update();
	},

	decrement : function(){
		if( parseInt(this.quantity,10) < 2 ){
			this.remove();
		} else {
			this.quantity = parseInt(this.quantity,10) - 1;
			simpleCart.update();
		}
	},

	print : function () {
		var returnString = '',
			field;
		simpleCart.each(this ,function(item,x,name){ 	
			returnString+= escape(name) + "=" + escape(item) + "||";
		});
		return returnString.substring(0,returnString.length-2);
	},


	checkQuantityAndPrice : function() {

		if( !this.quantity || this.quantity == null || this.quantity == 'undefined'){ 
			this.quantity = 1;
			error('No quantity for item.');
		} else {
			this.quantity = ("" + this.quantity).replace(/,*/gi, "" );
			this.quantity = parseInt( ("" + this.quantity).replace( /[^(\d|\.)]*/gi, "") , 10);
			if( isNaN(this.quantity) ){
				error('Quantity is not a number.');
				this.quantity = 1;
			}
		}

		if( !this.price || this.price == null || this.price == 'undefined'){
			this.price=0.00;
			error('No price for item or price not properly formatted.');
		} else {
			this.price = ("" + this.price).replace(/,*/gi, "" );
			this.price = parseFloat( ("" + this.price).replace( /[^(\d|\.)]*/gi, "") );
			if( isNaN(this.price) ){
				error('Price is not a number.');
				this.price = 0.00;
			}
		}
	},


	parseValuesFromArray : function( array ) {
		if( array && array.length && array.length > 0) {
			for(var x=0, xlen=array.length; x<xlen;x++ ){

				/* ensure the pair does not have key delimeters */
				array[x] = array[x].replace(/\|\|/g, "| |");
				array[x] = array[x].replace(/\+\+/g, "+ +");
				if( array[x].match(/\~/) ){
					error("Special character ~ not allowed: " + array[x]);
				}
				array[x] = array[x].replace(/\~/g, "");
				

				/* split the pair and save the unescaped values to the item */
				var value = array[x].split('=');
				if( value.length>1 ){
					if( value.length>2 ){
						for(var j=2, jlen=value.length;j<jlen;j++){
							value[1] = value[1] + "=" + value[j];
						}
					}
					this[ unescape(value[0]).toLowerCase() ] = unescape(value[1]);
				}
			}
			return true;
		} else {
			return false;
		}
	},

	remove : function() {
		simpleCart.remove(this.id);
		simpleCart.update();
	}
};/********************************************************************************************************
 *			Shelf Object for managing items on shelf that can be added to cart
 ********************************************************************************************************/

function Shelf(){
	this.items = {};
}
Shelf.prototype = { 
		
	readPage : function () {
		this.items = {};
		var newItems = getElementsByClassName( "simpleCart_shelfItem" ),
			newItem;
			me = this;
		
		for( var x = 0, xlen = newItems.length; x<xlen; x++){
			newItem = new ShelfItem();
			me.checkChildren( newItems[x] , newItem );
			me.items[newItem.id] = newItem;
		}
	},

	checkChildren : function ( item , newItem) {
		if( !item.childNodes )
			return;
		for(var x=0;item.childNodes[x];x++){

			var node = item.childNodes[x];
			if( node.className && node.className.match(/item_[^ ]+/) ){

				var data = /item_[^ ]+/.exec(node.className)[0].split("_");

				if( data[1] == "add" || data[1] == "Add" ){
					var tempArray = [];
					tempArray.push( node );
					var addFunction = simpleCart.Shelf.addToCart(newItem.id);
					simpleCart.addEventToArray( tempArray , addFunction , "click");
					node.id = newItem.id;
				} else {
					newItem[data[1]] = node;
				}
			}
			if( node.childNodes[0] ){
				this.checkChildren( node , newItem );
			}
		}
	},

	empty : function () {
		this.items = {};
	},


	addToCart : function ( id ) {
		return function(){
			if( simpleCart.Shelf.items[id]){
				simpleCart.Shelf.items[id].addToCart();
			} else {
				error( "Shelf item with id of " + id + " does not exist.");
			}
		};
	}
};


/********************************************************************************************************
 *			Shelf Item Object
 ********************************************************************************************************/


function ShelfItem(){
	this.id = "s" + simpleCart.nextId++;
}

ShelfItem.prototype = {
	
	remove : function () {
		simpleCart.Shelf.items[this.id] = null;
	},

	addToCart : function () {
		var outStrings = [],
			valueString,
			field;
			
		for( field in this ){
			if( typeof( this[field] ) !== "function" && field !== "id" ){
				valueString = "";

				switch(field){
					case "price":
						if( this[field].value ){
							valueString = this[field].value;
						} else if( this[field].innerHTML ) {
							valueString = this[field].innerHTML;
						}
						/* remove all characters from price except digits and a period */
						valueString = valueString.replace( /[^(\d|\.)]*/gi , "" );
						valueString = valueString.replace( /,*/ , "" );
						break;
					case "image":
						valueString = this[field].src;
						break;
					default:
						if( this[field].value ){
							valueString = this[field].value;
						} else if( this[field].innerHTML ) {
							valueString = this[field].innerHTML;
						} else if( this[field].src ){
							valueString = this[field].src;
						} else {
							valueString = this[field];
						}
						break;
				}
				outStrings.push( field + "=" + valueString );
			}
		}

		simpleCart.add( outStrings );
	}
};/********************************************************************************************************
 * Thanks to Peter-Paul Koch for these cookie functions (http://www.quirksmode.org/js/cookies.html)
 ********************************************************************************************************/
function createCookie(name,value,days) {
	if (days) {
		var date = new Date();
		date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000));
		var expires = "; expires="+date.toGMTString();
	}
	else var expires = "";
	value = value.replace(/\=/g, '~');
	document.cookie = name + "=" + escape(value) + expires + "; path=/";
}

function readCookie(name) {
	var nameEQ = name + "=";
	var ca = document.cookie.split(';');
	for(var i=0;i < ca.length;i++) {
		var c = ca[i];
		while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length);
		if (c.indexOf(nameEQ) === 0){
			var value = unescape(c.substring(nameEQ.length, c.length));
			return value.replace(/\~/g, '=');
		} 
	}
	return null;
}

function eraseCookie(name) {
	createCookie(name,"",-1);
}


//*************************************************************************************************
/*
	Developed by Robert Nyman, http://www.robertnyman.com
	Code/licensing: http://code.google.com/p/getelementsbyclassname/
*/
var getElementsByClassName = function (className, tag, elm){
	if (document.getElementsByClassName) {
		getElementsByClassName = function (className, tag, elm) {
			elm = elm || document;
			var elements = elm.getElementsByClassName(className),
				nodeName = (tag)? new RegExp("\\b" + tag + "\\b", "i") : null,
				returnElements = [],
				current;
			for(var i=0, il=elements.length; i<il; i+=1){
				current = elements[i];
				if(!nodeName || nodeName.test(current.nodeName)) {
					returnElements.push(current);
				}
			}
			return returnElements;
		};
	}
	else if (document.evaluate) {
		getElementsByClassName = function (className, tag, elm) {
			tag = tag || "*";
			elm = elm || document;
			var classes = className.split(" "),
				classesToCheck = "",
				xhtmlNamespace = "http://www.w3.org/1999/xhtml",
				namespaceResolver = (document.documentElement.namespaceURI === xhtmlNamespace)? xhtmlNamespace : null,
				returnElements = [],
				elements,
				node;
			for(var j=0, jl=classes.length; j<jl; j+=1){
				classesToCheck += "[contains(concat(' ', @class, ' '), ' " + classes[j] + " ')]";
			}
			try {
				elements = document.evaluate(".//" + tag + classesToCheck, elm, namespaceResolver, 0, null);
			}
			catch (e) {
				elements = document.evaluate(".//" + tag + classesToCheck, elm, null, 0, null);
			}
			while ((node = elements.iterateNext())) {
				returnElements.push(node);
			}
			return returnElements;
		};
	}
	else {
		getElementsByClassName = function (className, tag, elm) {
			tag = tag || "*";
			elm = elm || document;
			var classes = className.split(" "),
				classesToCheck = [],
				elements = (tag === "*" && elm.all)? elm.all : elm.getElementsByTagName(tag),
				current,
				returnElements = [],
				match;
			for(var k=0, kl=classes.length; k<kl; k+=1){
				classesToCheck.push(new RegExp("(^|\\s)" + classes[k] + "(\\s|$)"));
			}
			for(var l=0, ll=elements.length; l<ll; l+=1){
				current = elements[l];
				match = false;
				for(var m=0, ml=classesToCheck.length; m<ml; m+=1){
					match = classesToCheck[m].test(current.className);
					if (!match) {
						break;
					}
				}
				if (match) {
					returnElements.push(current);
				}
			}
			return returnElements;
		};
	}
	return getElementsByClassName(className, tag, elm);
};


/********************************************************************************************************
 *	Helpers
 ********************************************************************************************************/


String.prototype.reverse=function(){return this.split("").reverse().join("");};
Number.prototype.withCommas=function(){var x=6,y=parseFloat(this).toFixed(2).toString().reverse();while(x<y.length){y=y.substring(0,x)+","+y.substring(x);x+=4;}return y.reverse();};
Number.prototype.toCurrency=function(){return(arguments[0]?arguments[0]:"$")+this.withCommas();};


/********************************************************************************************************
 * error management
 ********************************************************************************************************/

function error( message ){
	try{
		console.log( message );
	}catch(err){
	//	alert( message );
	}
}


var simpleCart = new Cart();

if( typeof jQuery !== 'undefined' ) $(document).ready(function(){simpleCart.initialize();});
else if( typeof Prototype !== 'undefined') Event.observe( window, 'load', function(){simpleCart.initialize();});
else window.onload = simpleCart.initialize;
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
simpleCart.email = &quot;[email protected]&quot;;
simpleCart.checkoutTo = PayPal;
simpleCart.currency = USD;
simpleCart.taxRate = 0.02;
simpleCart.shippingFlatRate = 3.25;
simpleCart.shippingQuantityRate = 1.00;
simpleCart.cartHeaders = [&quot;Name&quot;, &quot;thumb_image&quot; , &quot;Quantity_input&quot; ,  &quot;Total&quot;, &quot;remove&quot; ];
</script>

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
this.imagePreview=function(){xOffset=10;yOffset=30;$("a.preview").hover(function(e){this.t=this.title;this.title="";var c=(this.t!="")?"<br/>"+this.t:"";$("body").append("<p id='preview'><img src='"+this.href+"' alt='Image preview' />"+c+"</p>");$("#preview").css("top",(e.pageY-xOffset)+"px").css("left",(e.pageX+yOffset)+"px").fadeIn("fast")},function(){this.title=this.t;$("#preview").remove()});$("a.preview").mousemove(function(e){$("#preview").css("top",(e.pageY-xOffset)+"px").css("left",(e.pageX+yOffset)+"px")})};$(document).ready(function(){imagePreview()});
//]]>
</script>
<style>
#preview{position:absolute;-moz-box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.6);-webkit-box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.6);background:#4488dd;padding:5px;z-index:330;color:#fff;}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
(function($){$.fn.jCarouselLite=function(o){o=$.extend({btnPrev:null,btnNext:null,btnGo:null,mouseWheel:false,auto:null,speed:200,easing:null,vertical:false,circular:true,visible:3,start:0,scroll:1,beforeStart:null,afterEnd:null},o||{});return this.each(function(){var running=false,animCss=o.vertical?"top":"left",sizeCss=o.vertical?"height":"width";var div=$(this),ul=$("ul:first",div),tLi=$(".car",ul),tl=tLi.size(),v=o.visible;if(o.circular){ul.prepend(tLi.slice(tl-v-1+1).clone()).append(tLi.slice(0,v).clone());o.start+=v}var li=$(".car",ul),itemLength=li.size(),curr=o.start;div.css("visibility","visible");li.css({overflow:"hidden",float:o.vertical?"none":"left"});ul.css({padding:"0",position:"relative","list-style-type":"none","z-index":"1"});div.css({overflow:"hidden","z-index":"2"});var liSize=o.vertical?height(li):width(li);var ulSize=liSize*itemLength;var divSize=liSize*v;li.css({width:li.width()});ul.css(sizeCss,ulSize+"px").css(animCss,-(curr*liSize));div.css(sizeCss,divSize+"px");if(o.btnPrev)$(o.btnPrev).click(function(){return go(curr-o.scroll)});if(o.btnNext)$(o.btnNext).click(function(){return go(curr+o.scroll)});if(o.btnGo)$.each(o.btnGo,function(i,val){$(val).click(function(){return go(o.circular?o.visible+i:i)})});if(o.mouseWheel&&div.mousewheel)div.mousewheel(function(e,d){return d>0?go(curr-o.scroll):go(curr+o.scroll)});if(o.auto)setInterval(function(){go(curr+o.scroll)},o.auto+o.speed);function vis(){return li.slice(curr).slice(0,v)};function go(to){if(!running){if(o.beforeStart)o.beforeStart.call(this,vis());if(o.circular){if(to<=o.start-v-1){ul.css(animCss,-((itemLength-(v*2))*liSize)+"px");curr=to==o.start-v-1?itemLength-(v*2)-1:itemLength-(v*2)-o.scroll}else if(to>=itemLength-v+1){ul.css(animCss,-((v)*liSize)+"px");curr=to==itemLength-v+1?v+1:v+o.scroll}else curr=to}else{if(to<0||to>itemLength-v)return;else curr=to}running=true;ul.animate(animCss=="left"?{left:-(curr*liSize)}:{top:-(curr*liSize)},o.speed,o.easing,function(){if(o.afterEnd)o.afterEnd.call(this,vis());running=false});if(!o.circular){$(o.btnPrev+","+o.btnNext).removeClass("disabled");$((curr-o.scroll<0&&o.btnPrev)||(curr+o.scroll>itemLength-v&&o.btnNext)||[]).addClass("disabled")}}return false}})};function css(el,prop){return parseInt($.css(el[0],prop))||0};function width(el){return el[0].offsetWidth+css(el,'marginLeft')+css(el,'marginRight')};function height(el){return el[0].offsetHeight+css(el,'marginTop')+css(el,'marginBottom')}})(jQuery);
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
(function($){$.fn.innerfade=function(options){return this.each(function(){$.innerfade(this,options)})};$.innerfade=function(container,options){var settings={'animationtype':'fade','speed':'normal','type':'sequence','timeout':2000,'containerheight':'auto','runningclass':'innerfade','children':null};if(options)$.extend(settings,options);if(settings.children===null)var elements=$(container).children();else var elements=$(container).children(settings.children);if(elements.length>1){$(container).css('position','relative').css('height',settings.containerheight).addClass(settings.runningclass);for(var i=0;i<elements.length;i++){$(elements[i]).css('z-index',String(elements.length-i)).css('position','absolute').hide()};if(settings.type=="sequence"){setTimeout(function(){$.innerfade.next(elements,settings,1,0)},settings.timeout);$(elements[0]).show()}else if(settings.type=="random"){var last=Math.floor(Math.random()*(elements.length));setTimeout(function(){do{current=Math.floor(Math.random()*(elements.length))}while(last==current);$.innerfade.next(elements,settings,current,last)},settings.timeout);$(elements[last]).show()}else if(settings.type=='random_start'){settings.type='sequence';var current=Math.floor(Math.random()*(elements.length));setTimeout(function(){$.innerfade.next(elements,settings,(current+1)%elements.length,current)},settings.timeout);$(elements[current]).show()}else{alert('Innerfade-Type must either be \'sequence\', \'random\' or \'random_start\'')}}};$.innerfade.next=function(elements,settings,current,last){if(settings.animationtype=='slide'){$(elements[last]).slideUp(settings.speed);$(elements[current]).slideDown(settings.speed)}else if(settings.animationtype=='fade'){$(elements[last]).fadeOut(settings.speed);$(elements[current]).fadeIn(settings.speed,function(){removeFilter($(this)[0])})}else alert('Innerfade-animationtype must either be \'slide\' or \'fade\'');if(settings.type=="sequence"){if((current+1)<elements.length){current=current+1;last=current-1}else{current=0;last=elements.length-1}}else if(settings.type=="random"){last=current;while(current==last)current=Math.floor(Math.random()*elements.length)}else alert('Innerfade-Type must either be \'sequence\', \'random\' or \'random_start\'');setTimeout((function(){$.innerfade.next(elements,settings,current,last)}),settings.timeout)}})(jQuery);function removeFilter(element){if(element.style.removeAttribute){element.style.removeAttribute('filter')}}
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
;(function($){var ver="2.94";if($.support==undefined){$.support={opacity:!($.browser.msie)}}function debug(s){if($.fn.cycle.debug){log(s)}}function log(){if(window.console&&window.console.log){window.console.log("[cycle] "+Array.prototype.join.call(arguments," "))}}$.fn.cycle=function(options,arg2){var o={s:this.selector,c:this.context};if(this.length===0&&options!="stop"){if(!$.isReady&&o.s){log("DOM not ready, queuing slideshow");$(function(){$(o.s,o.c).cycle(options,arg2)});return this}log("terminating; zero elements found by selector"+($.isReady?"":" (DOM not ready)"));return this}return this.each(function(){var opts=handleArguments(this,options,arg2);if(opts===false){return}opts.updateActivePagerLink=opts.updateActivePagerLink||$.fn.cycle.updateActivePagerLink;if(this.cycleTimeout){clearTimeout(this.cycleTimeout)}this.cycleTimeout=this.cyclePause=0;var $cont=$(this);var $slides=opts.slideExpr?$(opts.slideExpr,this):$cont.children();var els=$slides.get();if(els.length<2){log("terminating; too few slides: "+els.length);return}var opts2=buildOptions($cont,$slides,els,opts,o);if(opts2===false){return}var startTime=opts2.continuous?10:getTimeout(els[opts2.currSlide],els[opts2.nextSlide],opts2,!opts2.backwards);if(startTime){startTime+=(opts2.delay||0);if(startTime<10){startTime=10}debug("first timeout: "+startTime);this.cycleTimeout=setTimeout(function(){go(els,opts2,0,!opts.backwards)},startTime)}})};function handleArguments(cont,options,arg2){if(cont.cycleStop==undefined){cont.cycleStop=0}if(options===undefined||options===null){options={}}if(options.constructor==String){switch(options){case"destroy":case"stop":var opts=$(cont).data("cycle.opts");if(!opts){return false}cont.cycleStop++;if(cont.cycleTimeout){clearTimeout(cont.cycleTimeout)}cont.cycleTimeout=0;$(cont).removeData("cycle.opts");if(options=="destroy"){destroy(opts)}return false;case"toggle":cont.cyclePause=(cont.cyclePause===1)?0:1;checkInstantResume(cont.cyclePause,arg2,cont);return false;case"pause":cont.cyclePause=1;return false;case"resume":cont.cyclePause=0;checkInstantResume(false,arg2,cont);return false;case"prev":case"next":var opts=$(cont).data("cycle.opts");if(!opts){log('options not found, "prev/next" ignored');return false}$.fn.cycle[options](opts);return false;default:options={fx:options}}return options}else{if(options.constructor==Number){var num=options;options=$(cont).data("cycle.opts");if(!options){log("options not found, can not advance slide");return false}if(num<0||num>=options.elements.length){log("invalid slide index: "+num);return false}options.nextSlide=num;if(cont.cycleTimeout){clearTimeout(cont.cycleTimeout);cont.cycleTimeout=0}if(typeof arg2=="string"){options.oneTimeFx=arg2}go(options.elements,options,1,num>=options.currSlide);return false}}return options;function checkInstantResume(isPaused,arg2,cont){if(!isPaused&&arg2===true){var options=$(cont).data("cycle.opts");if(!options){log("options not found, can not resume");return false}if(cont.cycleTimeout){clearTimeout(cont.cycleTimeout);cont.cycleTimeout=0}go(options.elements,options,1,!options.backwards)}}}function removeFilter(el,opts){if(!$.support.opacity&&opts.cleartype&&el.style.filter){try{el.style.removeAttribute("filter")}catch(smother){}}}function destroy(opts){if(opts.next){$(opts.next).unbind(opts.prevNextEvent)}if(opts.prev){$(opts.prev).unbind(opts.prevNextEvent)}if(opts.pager||opts.pagerAnchorBuilder){$.each(opts.pagerAnchors||[],function(){this.unbind().remove()})}opts.pagerAnchors=null;if(opts.destroy){opts.destroy(opts)}}function buildOptions($cont,$slides,els,options,o){var opts=$.extend({},$.fn.cycle.defaults,options||{},$.metadata?$cont.metadata():$.meta?$cont.data():{});if(opts.autostop){opts.countdown=opts.autostopCount||els.length}var cont=$cont[0];$cont.data("cycle.opts",opts);opts.$cont=$cont;opts.stopCount=cont.cycleStop;opts.elements=els;opts.before=opts.before?[opts.before]:[];opts.after=opts.after?[opts.after]:[];opts.after.unshift(function(){opts.busy=0});if(!$.support.opacity&&opts.cleartype){opts.after.push(function(){removeFilter(this,opts)})}if(opts.continuous){opts.after.push(function(){go(els,opts,0,!opts.backwards)})}saveOriginalOpts(opts);if(!$.support.opacity&&opts.cleartype&&!opts.cleartypeNoBg){clearTypeFix($slides)}if($cont.css("position")=="static"){$cont.css("position","relative")}if(opts.width){$cont.width(opts.width)}if(opts.height&&opts.height!="auto"){$cont.height(opts.height)}if(opts.startingSlide){opts.startingSlide=parseInt(opts.startingSlide)}else{if(opts.backwards){opts.startingSlide=els.length-1}}if(opts.random){opts.randomMap=[];for(var i=0;i<els.length;i++){opts.randomMap.push(i)}opts.randomMap.sort(function(a,b){return Math.random()-0.5});opts.randomIndex=1;opts.startingSlide=opts.randomMap[1]}else{if(opts.startingSlide>=els.length){opts.startingSlide=0}}opts.currSlide=opts.startingSlide||0;var first=opts.startingSlide;$slides.css({position:"absolute",top:0,left:0}).hide().each(function(i){var z;if(opts.backwards){z=first?i<=first?els.length+(i-first):first-i:els.length-i}else{z=first?i>=first?els.length-(i-first):first-i:els.length-i}$(this).css("z-index",z)});$(els[first]).css("opacity",1).show();removeFilter(els[first],opts);if(opts.fit&&opts.width){$slides.width(opts.width)}if(opts.fit&&opts.height&&opts.height!="auto"){$slides.height(opts.height)}var reshape=opts.containerResize&&!$cont.innerHeight();if(reshape){var maxw=0,maxh=0;for(var j=0;j<els.length;j++){var $e=$(els[j]),e=$e[0],w=$e.outerWidth(),h=$e.outerHeight();if(!w){w=e.offsetWidth||e.width||$e.attr("width")}if(!h){h=e.offsetHeight||e.height||$e.attr("height")}maxw=w>maxw?w:maxw;maxh=h>maxh?h:maxh}if(maxw>0&&maxh>0){$cont.css({width:maxw+"px",height:maxh+"px"})}}if(opts.pause){$cont.hover(function(){this.cyclePause++},function(){this.cyclePause--})}if(supportMultiTransitions(opts)===false){return false}var requeue=false;options.requeueAttempts=options.requeueAttempts||0;$slides.each(function(){var $el=$(this);this.cycleH=(opts.fit&&opts.height)?opts.height:($el.height()||this.offsetHeight||this.height||$el.attr("height")||0);this.cycleW=(opts.fit&&opts.width)?opts.width:($el.width()||this.offsetWidth||this.width||$el.attr("width")||0);if($el.is("img")){var loadingIE=($.browser.msie&&this.cycleW==28&&this.cycleH==30&&!this.complete);var loadingFF=($.browser.mozilla&&this.cycleW==34&&this.cycleH==19&&!this.complete);var loadingOp=($.browser.opera&&((this.cycleW==42&&this.cycleH==19)||(this.cycleW==37&&this.cycleH==17))&&!this.complete);var loadingOther=(this.cycleH==0&&this.cycleW==0&&!this.complete);if(loadingIE||loadingFF||loadingOp||loadingOther){if(o.s&&opts.requeueOnImageNotLoaded&&++options.requeueAttempts<100){log(options.requeueAttempts," - img slide not loaded, requeuing slideshow: ",this.src,this.cycleW,this.cycleH);setTimeout(function(){$(o.s,o.c).cycle(options)},opts.requeueTimeout);requeue=true;return false}else{log("could not determine size of image: "+this.src,this.cycleW,this.cycleH)}}}return true});if(requeue){return false}opts.cssBefore=opts.cssBefore||{};opts.animIn=opts.animIn||{};opts.animOut=opts.animOut||{};$slides.not(":eq("+first+")").css(opts.cssBefore);if(opts.cssFirst){$($slides[first]).css(opts.cssFirst)}if(opts.timeout){opts.timeout=parseInt(opts.timeout);if(opts.speed.constructor==String){opts.speed=$.fx.speeds[opts.speed]||parseInt(opts.speed)}if(!opts.sync){opts.speed=opts.speed/2}var buffer=opts.fx=="shuffle"?500:250;while((opts.timeout-opts.speed)<buffer){opts.timeout+=opts.speed}}if(opts.easing){opts.easeIn=opts.easeOut=opts.easing}if(!opts.speedIn){opts.speedIn=opts.speed}if(!opts.speedOut){opts.speedOut=opts.speed}opts.slideCount=els.length;opts.currSlide=opts.lastSlide=first;if(opts.random){if(++opts.randomIndex==els.length){opts.randomIndex=0}opts.nextSlide=opts.randomMap[opts.randomIndex]}else{if(opts.backwards){opts.nextSlide=opts.startingSlide==0?(els.length-1):opts.startingSlide-1}else{opts.nextSlide=opts.startingSlide>=(els.length-1)?0:opts.startingSlide+1}}if(!opts.multiFx){var init=$.fn.cycle.transitions[opts.fx];if($.isFunction(init)){init($cont,$slides,opts)}else{if(opts.fx!="custom"&&!opts.multiFx){log("unknown transition: "+opts.fx,"; slideshow terminating");return false}}}var e0=$slides[first];if(opts.before.length){opts.before[0].apply(e0,[e0,e0,opts,true])}if(opts.after.length>1){opts.after[1].apply(e0,[e0,e0,opts,true])}if(opts.next){$(opts.next).bind(opts.prevNextEvent,function(){return advance(opts,1)})}if(opts.prev){$(opts.prev).bind(opts.prevNextEvent,function(){return advance(opts,0)})}if(opts.pager||opts.pagerAnchorBuilder){buildPager(els,opts)}exposeAddSlide(opts,els);return opts}function saveOriginalOpts(opts){opts.original={before:[],after:[]};opts.original.cssBefore=$.extend({},opts.cssBefore);opts.original.cssAfter=$.extend({},opts.cssAfter);opts.original.animIn=$.extend({},opts.animIn);opts.original.animOut=$.extend({},opts.animOut);$.each(opts.before,function(){opts.original.before.push(this)});$.each(opts.after,function(){opts.original.after.push(this)})}function supportMultiTransitions(opts){var i,tx,txs=$.fn.cycle.transitions;if(opts.fx.indexOf(",")>0){opts.multiFx=true;opts.fxs=opts.fx.replace(/\s*/g,"").split(",");for(i=0;i<opts.fxs.length;i++){var fx=opts.fxs[i];tx=txs[fx];if(!tx||!txs.hasOwnProperty(fx)||!$.isFunction(tx)){log("discarding unknown transition: ",fx);opts.fxs.splice(i,1);i--}}if(!opts.fxs.length){log("No valid transitions named; slideshow terminating.");return false}}else{if(opts.fx=="all"){opts.multiFx=true;opts.fxs=[];for(p in txs){tx=txs[p];if(txs.hasOwnProperty(p)&&$.isFunction(tx)){opts.fxs.push(p)}}}}if(opts.multiFx&&opts.randomizeEffects){var r1=Math.floor(Math.random()*20)+30;for(i=0;i<r1;i++){var r2=Math.floor(Math.random()*opts.fxs.length);opts.fxs.push(opts.fxs.splice(r2,1)[0])}debug("randomized fx sequence: ",opts.fxs)}return true}function exposeAddSlide(opts,els){opts.addSlide=function(newSlide,prepend){var $s=$(newSlide),s=$s[0];if(!opts.autostopCount){opts.countdown++}els[prepend?"unshift":"push"](s);if(opts.els){opts.els[prepend?"unshift":"push"](s)}opts.slideCount=els.length;$s.css("position","absolute");$s[prepend?"prependTo":"appendTo"](opts.$cont);if(prepend){opts.currSlide++;opts.nextSlide++}if(!$.support.opacity&&opts.cleartype&&!opts.cleartypeNoBg){clearTypeFix($s)}if(opts.fit&&opts.width){$s.width(opts.width)}if(opts.fit&&opts.height&&opts.height!="auto"){$s.height(opts.height)}s.cycleH=(opts.fit&&opts.height)?opts.height:$s.height();s.cycleW=(opts.fit&&opts.width)?opts.width:$s.width();$s.css(opts.cssBefore);if(opts.pager||opts.pagerAnchorBuilder){$.fn.cycle.createPagerAnchor(els.length-1,s,$(opts.pager),els,opts)}if($.isFunction(opts.onAddSlide)){opts.onAddSlide($s)}else{$s.hide()}}}$.fn.cycle.resetState=function(opts,fx){fx=fx||opts.fx;opts.before=[];opts.after=[];opts.cssBefore=$.extend({},opts.original.cssBefore);opts.cssAfter=$.extend({},opts.original.cssAfter);opts.animIn=$.extend({},opts.original.animIn);opts.animOut=$.extend({},opts.original.animOut);opts.fxFn=null;$.each(opts.original.before,function(){opts.before.push(this)});$.each(opts.original.after,function(){opts.after.push(this)});var init=$.fn.cycle.transitions[fx];if($.isFunction(init)){init(opts.$cont,$(opts.elements),opts)}};function go(els,opts,manual,fwd){if(manual&&opts.busy&&opts.manualTrump){debug("manualTrump in go(), stopping active transition");$(els).stop(true,true);opts.busy=false}if(opts.busy){debug("transition active, ignoring new tx request");return}var p=opts.$cont[0],curr=els[opts.currSlide],next=els[opts.nextSlide];if(p.cycleStop!=opts.stopCount||p.cycleTimeout===0&&!manual){return}if(!manual&&!p.cyclePause&&!opts.bounce&&((opts.autostop&&(--opts.countdown<=0))||(opts.nowrap&&!opts.random&&opts.nextSlide<opts.currSlide))){if(opts.end){opts.end(opts)}return}var changed=false;if((manual||!p.cyclePause)&&(opts.nextSlide!=opts.currSlide)){changed=true;var fx=opts.fx;curr.cycleH=curr.cycleH||$(curr).height();curr.cycleW=curr.cycleW||$(curr).width();next.cycleH=next.cycleH||$(next).height();next.cycleW=next.cycleW||$(next).width();if(opts.multiFx){if(opts.lastFx==undefined||++opts.lastFx>=opts.fxs.length){opts.lastFx=0}fx=opts.fxs[opts.lastFx];opts.currFx=fx}if(opts.oneTimeFx){fx=opts.oneTimeFx;opts.oneTimeFx=null}$.fn.cycle.resetState(opts,fx);if(opts.before.length){$.each(opts.before,function(i,o){if(p.cycleStop!=opts.stopCount){return}o.apply(next,[curr,next,opts,fwd])})}var after=function(){$.each(opts.after,function(i,o){if(p.cycleStop!=opts.stopCount){return}o.apply(next,[curr,next,opts,fwd])})};debug("tx firing; currSlide: "+opts.currSlide+"; nextSlide: "+opts.nextSlide);opts.busy=1;if(opts.fxFn){opts.fxFn(curr,next,opts,after,fwd,manual&&opts.fastOnEvent)}else{if($.isFunction($.fn.cycle[opts.fx])){$.fn.cycle[opts.fx](curr,next,opts,after,fwd,manual&&opts.fastOnEvent)}else{$.fn.cycle.custom(curr,next,opts,after,fwd,manual&&opts.fastOnEvent)}}}if(changed||opts.nextSlide==opts.currSlide){opts.lastSlide=opts.currSlide;if(opts.random){opts.currSlide=opts.nextSlide;if(++opts.randomIndex==els.length){opts.randomIndex=0}opts.nextSlide=opts.randomMap[opts.randomIndex];if(opts.nextSlide==opts.currSlide){opts.nextSlide=(opts.currSlide==opts.slideCount-1)?0:opts.currSlide+1}}else{if(opts.backwards){var roll=(opts.nextSlide-1)<0;if(roll&&opts.bounce){opts.backwards=!opts.backwards;opts.nextSlide=1;opts.currSlide=0}else{opts.nextSlide=roll?(els.length-1):opts.nextSlide-1;opts.currSlide=roll?0:opts.nextSlide+1}}else{var roll=(opts.nextSlide+1)==els.length;if(roll&&opts.bounce){opts.backwards=!opts.backwards;opts.nextSlide=els.length-2;opts.currSlide=els.length-1}else{opts.nextSlide=roll?0:opts.nextSlide+1;opts.currSlide=roll?els.length-1:opts.nextSlide-1}}}}if(changed&&opts.pager){opts.updateActivePagerLink(opts.pager,opts.currSlide,opts.activePagerClass)}var ms=0;if(opts.timeout&&!opts.continuous){ms=getTimeout(els[opts.currSlide],els[opts.nextSlide],opts,fwd)}else{if(opts.continuous&&p.cyclePause){ms=10}}if(ms>0){p.cycleTimeout=setTimeout(function(){go(els,opts,0,!opts.backwards)},ms)}}$.fn.cycle.updateActivePagerLink=function(pager,currSlide,clsName){$(pager).each(function(){$(this).children().removeClass(clsName).eq(currSlide).addClass(clsName)})};function getTimeout(curr,next,opts,fwd){if(opts.timeoutFn){var t=opts.timeoutFn.call(curr,curr,next,opts,fwd);while((t-opts.speed)<250){t+=opts.speed}debug("calculated timeout: "+t+"; speed: "+opts.speed);if(t!==false){return t}}return opts.timeout}$.fn.cycle.next=function(opts){advance(opts,1)};$.fn.cycle.prev=function(opts){advance(opts,0)};function advance(opts,moveForward){var val=moveForward?1:-1;var els=opts.elements;var p=opts.$cont[0],timeout=p.cycleTimeout;if(timeout){clearTimeout(timeout);p.cycleTimeout=0}if(opts.random&&val<0){opts.randomIndex--;if(--opts.randomIndex==-2){opts.randomIndex=els.length-2}else{if(opts.randomIndex==-1){opts.randomIndex=els.length-1}}opts.nextSlide=opts.randomMap[opts.randomIndex]}else{if(opts.random){opts.nextSlide=opts.randomMap[opts.randomIndex]}else{opts.nextSlide=opts.currSlide+val;if(opts.nextSlide<0){if(opts.nowrap){return false}opts.nextSlide=els.length-1}else{if(opts.nextSlide>=els.length){if(opts.nowrap){return false}opts.nextSlide=0}}}}var cb=opts.onPrevNextEvent||opts.prevNextClick;if($.isFunction(cb)){cb(val>0,opts.nextSlide,els[opts.nextSlide])}go(els,opts,1,moveForward);return false}function buildPager(els,opts){var $p=$(opts.pager);$.each(els,function(i,o){$.fn.cycle.createPagerAnchor(i,o,$p,els,opts)});opts.updateActivePagerLink(opts.pager,opts.startingSlide,opts.activePagerClass)}$.fn.cycle.createPagerAnchor=function(i,el,$p,els,opts){var a;if($.isFunction(opts.pagerAnchorBuilder)){a=opts.pagerAnchorBuilder(i,el);debug("pagerAnchorBuilder("+i+", el) returned: "+a)}else{a='<a href="#">'+(i+1)+"</a>"}if(!a){return}var $a=$(a);if($a.parents("body").length===0){var arr=[];if($p.length>1){$p.each(function(){var $clone=$a.clone(true);$(this).append($clone);arr.push($clone[0])});$a=$(arr)}else{$a.appendTo($p)}}opts.pagerAnchors=opts.pagerAnchors||[];opts.pagerAnchors.push($a);$a.bind(opts.pagerEvent,function(e){e.preventDefault();opts.nextSlide=i;var p=opts.$cont[0],timeout=p.cycleTimeout;if(timeout){clearTimeout(timeout);p.cycleTimeout=0}var cb=opts.onPagerEvent||opts.pagerClick;if($.isFunction(cb)){cb(opts.nextSlide,els[opts.nextSlide])}go(els,opts,1,opts.currSlide<i)});if(!/^click/.test(opts.pagerEvent)&&!opts.allowPagerClickBubble){$a.bind("click.cycle",function(){return false})}if(opts.pauseOnPagerHover){$a.hover(function(){opts.$cont[0].cyclePause++},function(){opts.$cont[0].cyclePause--})}};$.fn.cycle.hopsFromLast=function(opts,fwd){var hops,l=opts.lastSlide,c=opts.currSlide;if(fwd){hops=c>l?c-l:opts.slideCount-l}else{hops=c<l?l-c:l+opts.slideCount-c}return hops};function clearTypeFix($slides){debug("applying clearType background-color hack");function hex(s){s=parseInt(s).toString(16);return s.length<2?"0"+s:s}function getBg(e){for(;e&&e.nodeName.toLowerCase()!="html";e=e.parentNode){var v=$.css(e,"background-color");if(v.indexOf("rgb")>=0){var rgb=v.match(/\d+/g);return"#"+hex(rgb[0])+hex(rgb[1])+hex(rgb[2])}if(v&&v!="transparent"){return v}}return"#ffffff"}$slides.each(function(){$(this).css("background-color",getBg(this))})}$.fn.cycle.commonReset=function(curr,next,opts,w,h,rev){$(opts.elements).not(curr).hide();opts.cssBefore.opacity=1;opts.cssBefore.display="block";if(opts.slideResize&&w!==false&&next.cycleW>0){opts.cssBefore.width=next.cycleW}if(opts.slideResize&&h!==false&&next.cycleH>0){opts.cssBefore.height=next.cycleH}opts.cssAfter=opts.cssAfter||{};opts.cssAfter.display="none";$(curr).css("zIndex",opts.slideCount+(rev===true?1:0));$(next).css("zIndex",opts.slideCount+(rev===true?0:1))};$.fn.cycle.custom=function(curr,next,opts,cb,fwd,speedOverride){var $l=$(curr),$n=$(next);var speedIn=opts.speedIn,speedOut=opts.speedOut,easeIn=opts.easeIn,easeOut=opts.easeOut;$n.css(opts.cssBefore);if(speedOverride){if(typeof speedOverride=="number"){speedIn=speedOut=speedOverride}else{speedIn=speedOut=1}easeIn=easeOut=null}var fn=function(){$n.animate(opts.animIn,speedIn,easeIn,cb)};$l.animate(opts.animOut,speedOut,easeOut,function(){if(opts.cssAfter){$l.css(opts.cssAfter)}if(!opts.sync){fn()}});if(opts.sync){fn()}};$.fn.cycle.transitions={fade:function($cont,$slides,opts){$slides.not(":eq("+opts.currSlide+")").css("opacity",0);opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.cssBefore.opacity=0});opts.animIn={opacity:1};opts.animOut={opacity:0};opts.cssBefore={top:0,left:0}}};$.fn.cycle.ver=function(){return ver};$.fn.cycle.defaults={fx:"fade",timeout:4000,timeoutFn:null,continuous:0,speed:1000,speedIn:null,speedOut:null,next:null,prev:null,onPrevNextEvent:null,prevNextEvent:"click.cycle",pager:null,onPagerEvent:null,pagerEvent:"click.cycle",allowPagerClickBubble:false,pagerAnchorBuilder:null,before:null,after:null,end:null,easing:null,easeIn:null,easeOut:null,shuffle:null,animIn:null,animOut:null,cssBefore:null,cssAfter:null,fxFn:null,height:"auto",startingSlide:0,sync:1,random:0,fit:0,containerResize:1,slideResize:1,pause:0,pauseOnPagerHover:0,autostop:0,autostopCount:0,delay:0,slideExpr:null,cleartype:!$.support.opacity,cleartypeNoBg:false,nowrap:0,fastOnEvent:0,randomizeEffects:1,rev:0,manualTrump:true,requeueOnImageNotLoaded:true,requeueTimeout:250,activePagerClass:"activeSlide",updateActivePagerLink:null,backwards:false}})(jQuery);
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg";
showRandomImg = true;
aBold = true;
summaryPost = 150; 
summaryTitle = 25; 
numposts = 8; 
numposts0=12;
function removeHtmlTag(strx,chop){
	var s = strx.split("<");
	for(var i=0;i<s.length;i++){
		if(s[i].indexOf(">")!=-1){
			s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
		}
	}
	s = s.join("");
	s = s.substring(0,chop-1);
	return s;
}

function showrecentposts(json) {
	j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
	img = new Array();
  document.write('<div class="slides">')
	if (numposts <= json.feed.entry.length) {
		maxpost = numposts;
		}
	else
    {
	  maxpost=json.feed.entry.length;
	  }	
 	for (var i = 0; i < maxpost; i++) {
  	var entry = json.feed.entry[i];
  	var posttitle = entry.title.$t;
		var pcm;
  	var posturl;
  	if (i == json.feed.entry.length) break;
  	for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
   		if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
    		posturl = entry.link[k].href;
    		break;
   		}
  	}
		
		for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
   		if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
    		pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
    		break;
   		}
  	}
		
  	if ("content" in entry) {
   		var postcontent = entry.content.$t;}
  	else
  	if ("summary" in entry) {
   		var postcontent = entry.summary.$t;}
  	else var postcontent = "";
  	
  	postdate = entry.published.$t;
	
	if(j>imgr.length-1) j=0;
	img[i] = imgr[j];
	
	s = postcontent	; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);

	if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;

	//cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';


	var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
	var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];

	var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
	var m = postdate.split("-")[1];
	var y = postdate.split("-")[0];

	for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
		if(parseInt(m)==month[u2]) {
			m = month2[u2] ; break;
		}
	}

	var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;
  
	pcm='<a href="'+posturl+'">'+pcm+' comments</a>';
 
	var trtd = '<div><p class="featured-thumb"><a href="'+posturl+'"><img width="360" height="230" src="'+img[i]+'"/></a></p><div class="featuredTitle"><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></div><p>'+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost)+'... </p><a href="'+posturl+'" class="shop">Shop now !</a></div>';
	document.write(trtd);


	j++;
}
  document.write('</div>')
}
function showrecentposts0(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();document.write('<ul>');for(var i=0;i<numposts0;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><img width="69" height="64" class="alignnone" src="'+img[i]+'"/></a></div><h5>'+daystr+'</h5><a class="slider_title" href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></li>';document.write(trtd);j++}document.write('</ul>')}
//]]>
</script>
 </head>
 <body>
 <div id='outer-wrapper'><div id='wrap2'>
  <div id='header-wrapper'>
   <b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Johny Ganteng Cart (Header)' type='Header'>
<b:includable id='main'>

 <b:if cond='data:useImage'>
  <b:if cond='data:imagePlacement == &quot;BEHIND&quot;'>
   <!--
   Show image as background to text. You can't really calculate the width
   reliably in JS because margins are not taken into account by any of
   clientWidth, offsetWidth or scrollWidth, so we don't force a minimum
   width if the user is using shrink to fit.
   This results in a margin-width's worth of pixels being cropped. If the
   user is not using shrink to fit then we expand the header.
   -->
   <b:if cond='data:mobile'>
     <div id='header-inner'>
      <div class='titlewrapper' style='background: transparent'>
       <h1 class='title' style='background: transparent; border-width: 0px'>
        <b:include name='title'/>
       </h1>
      </div>
      <b:include name='description'/>
     </div>
    <b:else/>
     <div expr:style='&quot;background-image: url(\&quot;&quot; + data:sourceUrl + &quot;\&quot;); &quot;            + &quot;background-position: &quot;            + data:backgroundPositionStyleStr + &quot;; &quot;            + data:widthStyleStr            + &quot;min-height: &quot; + data:height            + &quot;_height: &quot; + data:height            + &quot;background-repeat: no-repeat; &quot;' id='header-inner'>
      <div class='titlewrapper' style='background: transparent'>
       <h1 class='title' style='background: transparent; border-width: 0px'>
        <b:include name='title'/>
       </h1>
      </div>
      <b:include name='description'/>
     </div>
    </b:if>
  <b:else/>
   <!--Show the image only-->
   <div id='header-inner'>
    <a expr:href='data:blog.homepageUrl' style='display: block'>
     <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width' style='display: block'/>
    </a>
    <!--Show the description-->
    <b:if cond='data:imagePlacement == &quot;BEFORE_DESCRIPTION&quot;'>
     <b:include name='description'/>
    </b:if>
   </div>
  </b:if>
 <b:else/>
  <!--No header image -->
  <div id='header-inner'>
   <div class='titlewrapper'>
    <h1 class='title'>
     <b:include name='title'/>
    </h1>
   </div>
   <b:include name='description'/>
  </div>
 </b:if>
</b:includable>
<b:includable id='title'>
 <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
  <data:title/>
 <b:else/>
  <a expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:title/></a>
 </b:if>
</b:includable>
<b:includable id='description'>
 <div class='descriptionwrapper'>
  <p class='description'><span><data:description/></span></p>
 </div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
<div style='clear:both;'/>
</div><!-- end header-wrapper -->
<div id='nav-wrapper'>
<div id='nav'>
<b:section class='page' id='page' showaddelement='no'>
<b:widget id='PageList1' locked='false' title='Pages' type='PageList'>
<b:includable id='main'>
<div class='widget-content'>
<ul>
<b:loop values='data:links' var='link'>
<b:if cond='data:link.isCurrentPage'>
<li class='selected'><a expr:href='data:link.href'><data:link.title/></a></li>
<b:else/>
<li><a expr:href='data:link.href'><data:link.title/></a></li>
</b:if>
</b:loop>
</ul>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
<div id='search'>
<form action='/search' class='search' id='searchform' method='get'>
<div>
<input name='q' onblur='if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Type and Enter&quot;;}' onfocus='if (this.value == &quot;Type and Enter&quot;) {this.value =&quot;&quot;;}' size='30' type='text' value='Type and Enter'/>
</div>
</form>
</div>
</div></div>
<div id='toppic'>
<div id='topwrapper'>
<ul id='top'>
<li><a href='/'>Home</a></li>
<li><a href='#'>Menu 1</a></li>
<li><a class='trigger' href='#'>Drop menu 1</a>
<ul>
<li><a href='/'>Sub menu 1</a></li>
<li><a href='/'>Sub menu 2</a></li>
<li><a href='/'>Sub menu 3</a></li>
<li><a href='/'>Sub menu 4</a></li>
</ul>
</li>
<li><a class='trigger' href='#'>Drop menu 2</a>
<ul>
<li><a href='/'>Sub menu 1</a></li>
<li><a href='/'>Sub menu 2</a></li>
<li><a href='/'>Sub menu 3</a></li>
<li><a href='/'>Sub menu 4</a></li>
<li><a href='/'>Sub menu 5</a></li>
<li><a href='/'>Sub menu 6</a></li>
</ul>
</li>
<li><a class='trigger' href='#'>Drop menu 3</a>
<ul>
<li><a href='/'>Sub menu 1</a></li>
<li><a href='/'>Sub menu 2</a></li>
<li><a href='/'>Sub menu 3</a></li>
<li><a href='/'>Sub menu 4</a></li>
<li><a href='/'>Sub menu 5</a></li>
<li><a href='/'>Sub menu 6</a></li>
<li><a href='/'>Sub menu 7</a></li>
<li><a href='/'>Sub menu 8</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href='#'>Menu 2</a></li>
</ul>
<br class='clearit'/>
</div>
</div>


  <!-- skip links for text browsers -->
  <span id='skiplinks' style='display:none;'>
   <a href='#main'>skip to main </a> |
   <a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
  </span>

 
  <div id='content-wrapper'>
   <div id='crosscol-wrapper'>

   </div>

    <div id='main-wrapper'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'> 
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
	<b:section id='featuredSlider' showaddelement='yes'>
<b:widget id='HTML11' locked='false' title='Featured Slider' type='HTML'>
<b:includable id='main'> 
<div class='container'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default?max-results=&quot;+numposts+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
<div class='navigation'>
<ul class='pagination'/>  							 <script>
$(&#39;.slides&#39;).cycle({ 
	 fx:   &#39;fade&#39;, 
	 speed: &#39;slow&#39;, 
	 timeout: 3000, 
	 pager: &#39;.pagination&#39; 
	 });
</script>
</div>										 </div> <!--end .container-->

</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
<div class='clear'/>
<div id='slide-wrapper'>
<div id='carousel'>
<div id='previous_button'/>
<div class='container'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default?max-results=&quot;+numposts0+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts0\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>	
<div class='clear'/>
</div>
<div id='next_button'/>
</div>
</div> 
<div class='newsfea'>
Latest Products
</div>
</b:if>
</b:if>
    <b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'>
<b:includable id='nextprev'>
 <div class='blog-pager' id='blog-pager'>
  <b:if cond='data:newerPageUrl'>
   <span id='blog-pager-newer-link'>
   <a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle'><data:newerPageTitle/></a>
   </span>
  </b:if>

  <b:if cond='data:olderPageUrl'>
   <span id='blog-pager-older-link'>
   <a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'><data:olderPageTitle/></a>
   </span>
  </b:if>

  <a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>

  <b:if cond='data:mobileLinkUrl'>
   <div class='blog-mobile-link'>
    <a expr:href='data:mobileLinkUrl'><data:mobileLinkMsg/></a>
   </div>
  </b:if>

 </div>
 <div class='clear'/>
</b:includable>
<b:includable id='shareButtons' var='post'>
 <b:if cond='data:top.showEmailButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-email' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=email&quot;' expr:title='data:top.emailThisMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.emailThisMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showBlogThisButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-blog' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=blog&quot;' expr:onclick='&quot;window.open(this.href, \&quot;_blank\&quot;, \&quot;height=270,width=475\&quot;); return false;&quot;' expr:title='data:top.blogThisMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.blogThisMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showTwitterButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-twitter' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=twitter&quot;' expr:title='data:top.shareToTwitterMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.shareToTwitterMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showFacebookButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-facebook' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=facebook&quot;' expr:onclick='&quot;window.open(this.href, \&quot;_blank\&quot;, \&quot;height=430,width=620\&quot;); return false;&quot;' expr:title='data:top.shareToFacebookMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.shareToFacebookMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showOrkutButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-orkut' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=orkut&quot;' expr:title='data:top.shareToOrkutMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.shareToOrkutMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showDummy'><div class='goog-inline-block dummy-container'><data:post.dummyTag/></div></b:if>
</b:includable>
<b:includable id='backlinks' var='post'>
 <a name='links'/><h4><data:post.backlinksLabel/></h4>
 <b:if cond='data:post.numBacklinks != 0'>
  <dl class='comments-block' id='comments-block'>
   <b:loop values='data:post.backlinks' var='backlink'>
    <div class='collapsed-backlink backlink-control'>
     <dt class='comment-title'>
      <span class='backlink-toggle-zippy'>&#160;</span>
      <a expr:href='data:backlink.url' rel='nofollow'><data:backlink.title/></a>
      <b:include data='backlink' name='backlinkDeleteIcon'/>
     </dt>
     <dd class='comment-body collapseable'>
      <data:backlink.snippet/>
     </dd>
     <dd class='comment-footer collapseable'>
      <span class='comment-author'><data:post.authorLabel/> <data:backlink.author/></span>
      <span class='comment-timestamp'><data:post.timestampLabel/> <data:backlink.timestamp/></span>
     </dd>
    </div>
   </b:loop>
  </dl>
 </b:if>
 <p class='comment-footer'>
  <a class='comment-link' expr:href='data:post.createLinkUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-create-link&quot;' target='_blank'><data:post.createLinkLabel/></a>
 </p>
</b:includable>
<b:includable id='comment_count_picker' var='post'>
 <b:if cond='data:post.forceIframeComments'>
  <span class='cmt_count_iframe_holder' expr:data-count='data:post.numComments' expr:data-onclick='data:post.addCommentOnclick' expr:data-url='data:post.canonicalUrl'>
  </span>
 <b:else/>
  <b:if cond='data:post.commentSource == 1'>
   <span class='cmt_count_iframe_holder' expr:data-count='data:post.numComments' expr:data-onclick='data:post.addCommentOnclick' expr:data-url='data:post.canonicalUrl'>
   </span>
  <b:else/>
   <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>
    <data:post.commentLabelFull/>:
   </a>
  </b:if>
 </b:if>
</b:includable>
<b:includable id='threaded_comment_js' var='post'>
 <script defer='defer' expr:src='data:post.commentSrc' type='text/javascript'/>

<script type='text/javascript'>
(function() {
var items = <data:post.commentJso/>;
var msgs = <data:post.commentMsgs/>;
var config = <data:post.commentConfig/>;
 
// <![CDATA[
var cursor = null;
if (items && items.length > 0) {
cursor = parseInt(items[items.length - 1].timestamp) + 1;
}
 
var bodyFromEntry = function(entry) {
if (entry.gd$extendedProperty) {
for (var k in entry.gd$extendedProperty) {
if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.contentRemoved') {
return '<span class="deleted-comment">' + entry.content.$t + '</span>';
}
}
}
return entry.content.$t;
}
 
var parse = function(data) {
cursor = null;
var comments = [];
if (data && data.feed && data.feed.entry) {
for (var i = 0, entry; entry = data.feed.entry[i]; i++) {
var comment = {};
// comment ID, parsed out of the original id format
var id = /blog-(\d+).post-(\d+)/.exec(entry.id.$t);
comment.id = id ? id[2] : null;
comment.body = bodyFromEntry(entry);
comment.timestamp = Date.parse(entry.published.$t) + '';
if (entry.author && entry.author.constructor === Array) {
var auth = entry.author[0];
if (auth) {
comment.author = {
name: (auth.name ? auth.name.$t : undefined),
profileUrl: (auth.uri ? auth.uri.$t : undefined),
avatarUrl: (auth.gd$image ? auth.gd$image.src : undefined)
};
}
}
if (entry.link) {
if (entry.link[2]) {
comment.link = comment.permalink = entry.link[2].href;
}
if (entry.link[3]) {
var pid = /.*comments\/default\/(\d+)\?.*/.exec(entry.link[3].href);
if (pid && pid[1]) {
comment.parentId = pid[1];
}
}
}
comment.deleteclass = 'item-control blog-admin';
if (entry.gd$extendedProperty) {
for (var k in entry.gd$extendedProperty) {
if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.itemClass') {
comment.deleteclass += ' ' + entry.gd$extendedProperty[k].value;
}
}
}
comments.push(comment);
}
}
return comments;
};
 
var paginator = function(callback) {
if (hasMore()) {
var url = config.feed + '?alt=json&v=2&orderby=published&reverse=false&max-results=50';
if (cursor) {
url += '&published-min=' + new Date(cursor).toISOString();
}
window.bloggercomments = function(data) {
var parsed = parse(data);
cursor = parsed.length < 50 ? null
: parseInt(parsed[parsed.length - 1].timestamp) + 1
callback(parsed);
window.bloggercomments = null;
}
url += '&callback=bloggercomments';
var script = document.createElement('script');
script.type = 'text/javascript';
script.src = url;
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
}
};
var hasMore = function() {
return !!cursor;
};
var getMeta = function(key, comment) {
if ('iswriter' == key) {
var matches = !!comment.author
&& comment.author.name == config.authorName
&& comment.author.profileUrl == config.authorUrl;
return matches ? 'true' : '';
} else if ('deletelink' == key) {
return config.baseUri + '/delete-comment.g?blogID='
+ config.blogId + '&postID=' + comment.id;
} else if ('deleteclass' == key) {
return comment.deleteclass;
}
return '';
};
 
var replybox = null;
var replyUrlParts = null;
var replyParent = undefined;
 
var onReply = function(commentId, domId) {
if (replybox == null) {
// lazily cache replybox, and adjust to suit this style:
replybox = document.getElementById('comment-editor');
if (replybox != null) {
replybox.height = '250px';
replybox.style.display = 'block';
replyUrlParts = replybox.src.split('#');
}
}
if (replybox && (commentId !== replyParent)) {
document.getElementById(domId).insertBefore(replybox, null);
replybox.src = replyUrlParts[0]
+ (commentId ? '&parentID=' + commentId : '')
+ '#' + replyUrlParts[1];
replyParent = commentId;
}
};
 
var hash = (window.location.hash || '#').substring(1);
var startThread, targetComment;
if (/^comment-form_/.test(hash)) {
startThread = hash.substring('comment-form_'.length);
} else if (/^c[0-9]+$/.test(hash)) {
targetComment = hash.substring(1);
}
 
// Configure commenting API:
var configJso = {
'maxDepth': config.maxThreadDepth
};
var provider = {
'id': config.postId,
'data': items,
'loadNext': paginator,
'hasMore': hasMore,
'getMeta': getMeta,
'onReply': onReply,
'rendered': true,
'initComment': targetComment,
'initReplyThread': startThread,
'config': configJso,
'messages': msgs
};
 
var render = function() {
if (window.goog && window.goog.comments) {
var holder = document.getElementById('comment-holder');
window.goog.comments.render(holder, provider);
}
};
 
// render now, or queue to render when library loads:
if (window.goog && window.goog.comments) {
render();
} else {
window.goog = window.goog || {};
window.goog.comments = window.goog.comments || {};
window.goog.comments.loadQueue = window.goog.comments.loadQueue || [];
window.goog.comments.loadQueue.push(render);
}
})();
// ]]>
</script>
</b:includable>
<b:includable id='mobile-main' var='top'>
  <!-- posts -->
  <div class='blog-posts hfeed'>

   <b:include data='top' name='status-message'/>

   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
    <b:loop values='data:posts' var='post'>
     <b:include data='post' name='mobile-index-post'/>
    </b:loop>
   <b:else/>
    <b:loop values='data:posts' var='post'>
     <b:include data='post' name='mobile-post'/>
    </b:loop>
   </b:if>
  </div>

  <b:include name='mobile-nextprev'/>
</b:includable>
<b:includable id='post' var='post'>
 <div class='post hentry uncustomized-post-template simpleCart_shelfItem'>
  <a expr:name='data:post.id'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <b:if cond='data:post.title'>
   <h3 class='post-title entry-title'>

   <b:if cond='data:post.link'>
    <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
   <b:else/>
    <b:if cond='data:post.url'>
     <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
    <b:else/>
     <data:post.title/>
    </b:if>
   </b:if>
   </h3>
  </b:if>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
  <b:if cond='data:post.title'>
   <h3 class='post-title entry-title'>

   <b:if cond='data:post.link'>
    <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
   <b:else/>
    <b:if cond='data:post.url'>
     <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
    <b:else/>
     <data:post.title/>
    </b:if>
   </b:if>
   </h3>
  </b:if>
</b:if>

  <div class='post-header-line-1'/>
  <div class='post-body entry-content'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<div class='simpleCart_shelfItem'>
<div class='item_name'>
<data:post.title/></div>
<b:if cond='data:post.title'>
   <h3 class='post-title entry-title'>
   <b:if cond='data:post.link'>
    <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
   <b:else/>
    <b:if cond='data:post.url'>
     <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
    <b:else/>
     <data:post.title/>
    </b:if>
   </b:if>
   </h3>
  </b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<b:if cond='data:post.isFirstPost'> 
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function bp_thumbnail_resize(e,d){var c=145; var d=400;var a=true;var b="http://2.bp.blogspot.com/-erTXCq61ULM/TmHYAQBZ0GI/AAAAAAAACCs/6cBX54Dn6Gs/s72-c/default.png";if(a==true&&e==""){e=b}image_tag='<a class="preview" href="'+e.replace("/s72-c/","/s"+d+"-d/")+'" title="Our Product Collection"><img src="'+e.replace("/s72-c/","/s"+c+"-c/")+'" class="item_thumb"" alt="'+d+'"/></a>';if(e!=""){return image_tag}else{return""}};
//]]>
</script>
</b:if>
<script type='text/javascript'>
document.write(bp_thumbnail_resize(&quot;<data:post.thumbnailUrl/>&quot;,&quot;<data:post.title/>&quot;));</script>
</b:if>
<div expr:id='&quot;summary&quot; + data:post.id'>
<data:post.body/></div>
<data:post.body/>
<script type='text/javascript'>createSummaryAndThumb(&quot;summary<data:post.id/>&quot;);</script>
</div>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<div class='item_name'>
<data:post.title/></div>
<div class='item_thumb'><data:post.thumbnailUrl/></div>
<input class='item_add' type='button' value='Add to Cart'/>
<input class='order' onclick='window.location=&apos;http://johny-crott.blogspot.com/p/order.html&apos;' type='button' value='Order'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><data:post.body/></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'><data:post.body/></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<h2>Related product you might see:</h2>
<script type='text/javascript'>
var defaultnoimage=&quot;http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg&quot;;
var maxresults=5;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var relatedTitles=new Array();var relatedTitlesNum=0;var relatedUrls=new Array();var thumburl=new Array();function related_results_labels_thumbs(json){for(var i=0;i<json.feed.entry.length;i++){var entry=json.feed.entry[i];relatedTitles[relatedTitlesNum]=entry.title.$t;try{thumburl[relatedTitlesNum]=entry.media$thumbnail.url}catch(error){s=entry.content.$t;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")){thumburl[relatedTitlesNum]=d}else{if(typeof(defaultnoimage)!=='undefined')thumburl[relatedTitlesNum]=defaultnoimage;else thumburl[relatedTitlesNum]="http://1.bp.blogspot.com/_u4gySN2ZgqE/SosvnavWq0I/AAAAAAAAArk/yL95WlyTqr0/s400/noimage.png"}}if(relatedTitles[relatedTitlesNum].length>35)relatedTitles[relatedTitlesNum]=relatedTitles[relatedTitlesNum].substring(0,35)+"...";for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){relatedUrls[relatedTitlesNum]=entry.link[k].href;relatedTitlesNum++}}}}function removeRelatedDuplicates_thumbs(){var tmp=new Array(0);var tmp2=new Array(0);var tmp3=new Array(0);for(var i=0;i<relatedUrls.length;i++){if(!contains_thumbs(tmp,relatedUrls[i])){tmp.length+=1;tmp[tmp.length-1]=relatedUrls[i];tmp2.length+=1;tmp3.length+=1;tmp2[tmp2.length-1]=relatedTitles[i];tmp3[tmp3.length-1]=thumburl[i]}}relatedTitles=tmp2;relatedUrls=tmp;thumburl=tmp3}function contains_thumbs(a,e){for(var j=0;j<a.length;j++)if(a[j]==e)return true;return false}function printRelatedLabels_thumbs(current){var splitbarcolor;if(typeof(splittercolor)!=='undefined')splitbarcolor=splittercolor;else splitbarcolor="#d4eaf2";for(var i=0;i<relatedUrls.length;i++){if((relatedUrls[i]==current)||(!relatedTitles[i])){relatedUrls.splice(i,1);relatedTitles.splice(i,1);thumburl.splice(i,1);i--}}var r=Math.floor((relatedTitles.length-1)*Math.random());var i=0;if(relatedTitles.length>0)document.write('<ul id="related-posts">');while(i<relatedTitles.length&&i<20&&i<maxresults){document.write('<li><a');document.write(' href="'+relatedUrls[r]+'"><span class="overlay" style="display:none;">'+relatedTitles[r]+'</span><img style="width:90px;height:90px;border:0px;" src="'+thumburl[r]+'"/></a></li>');i++;if(r<relatedTitles.length-1){r++}else{r=0}}document.write('</ul>');relatedUrls.splice(0,relatedUrls.length);thumburl.splice(0,thumburl.length);relatedTitles.splice(0,relatedTitles.length)}
//]]>
</script>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>
</b:if>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=6&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>

<script type='text/javascript'>
removeRelatedDuplicates_thumbs();
printRelatedLabels_thumbs(&quot;<data:post.url/>&quot;);
</script>
</b:if>  
   <div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
  </div> 

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div style='border-top:3px solid #bbb;border-bottom:1px solid #bbb;width:100%;height:24px;text-align:left;font:normal 11px Arial;color:#333;margin:10px 0;padding:10px 0 5px'>
<div style='float:left;padding:1px 0;margin-right:15px;font:bold 13px Arial;color:#666'>
<strong>Share this product</strong> : 
</div>
<div class='addthis_toolbox addthis_default_style '>
<a class='addthis_button_facebook_like' fb:like:layout='button_count'/>
<a class='addthis_button_tweet'/>
<a class='addthis_button_google_plusone' g:plusone:size='medium'/>
<a class='addthis_counter addthis_pill_style'/>
</div>
<script src='http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4f57432236fb4dee' type='text/javascript'/>
</div>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<input class='item_add' type='button' value='Add to Cart'/>
<a class='detail' expr:href='data:post.url' type='button'>View detail</a>
</b:if></b:if>

  <div class='post-footer'><span class='post-labels'>
    <b:if cond='data:post.labels'>
     <data:postLabelsLabel/>
     <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
      <a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
     </b:loop>
    </b:if>
   </span>
   </div>
 </div>
</b:includable>
<b:includable id='comment_picker' var='post'>
 <b:if cond='data:post.forceIframeComments'>
  <b:include data='post' name='iframe_comments'/>
  <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
   <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
  <b:else/>
   <b:include data='post' name='comments'/>
  </b:if>
 <b:else/>
  <b:if cond='data:post.commentSource == 1'>
   <b:include data='post' name='iframe_comments'/>
  <b:else/>
   <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
    <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
   <b:else/>
    <b:include data='post' name='comments'/>
   </b:if>
  </b:if>
 </b:if>
</b:includable>
<b:includable id='status-message'>
 <b:if cond='data:navMessage'>
 <div class='status-msg-wrap'>
  <div class='status-msg-body'>
   <data:navMessage/>
  </div>
  <div class='status-msg-border'>
   <div class='status-msg-bg'>
    <div class='status-msg-hidden'><data:navMessage/></div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div style='clear: both;'/>
 </b:if>
</b:includable>
<b:includable id='comment-form' var='post'>
 <div class='comment-form'>
  <a name='comment-form'/>
  <h4 id='comment-post-message'><data:postCommentMsg/></h4>
  <p><data:blogCommentMessage/></p>
  <data:blogTeamBlogMessage/>
  <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
  <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>
  <data:post.friendConnectJs/>
  <data:post.cmtfpIframe/>
  <script type='text/javascript'>
   BLOG_CMT_createIframe(&#39;<data:post.appRpcRelayPath/>&#39;, &#39;<data:post.communityId/>&#39;);
  </script>
 </div>
</b:includable>
<b:includable id='threaded_comments' var='post'>
 <div class='comments' id='comments'>
  <a name='comments'/>
  <h4>
   <b:if cond='data:post.numComments == 1'>
    1 <data:commentLabel/>:
   <b:else/>
    <data:post.numComments/> <data:commentLabelPlural/>:
   </b:if>
  </h4>

  <div class='comments-content'>
   <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
    <b:include data='post' name='threaded_comment_js'/>
   </b:if>
   <div id='comment-holder'>
     <data:post.commentHtml/>
   </div>
  </div>

  <p class='comment-footer'>
   <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
    <b:include data='post' name='threaded-comment-form'/>
   <b:else/>
    <data:post.noNewCommentsText/>
   </b:if>
  </p>

  <b:if cond='data:showCmtPopup'>
   <div id='comment-popup'>
    <iframe allowtransparency='true' frameborder='0' id='comment-actions' name='comment-actions' scrolling='no'>
    </iframe>
   </div>
  </b:if>

  <div id='backlinks-container'>
  <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-container&quot;'>
    <b:if cond='data:post.showBacklinks'>
     <b:include data='post' name='backlinks'/>
    </b:if>
  </div>
  </div>
 </div>
</b:includable>
<b:includable id='backlinkDeleteIcon' var='backlink'>
 <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:backlink.adminClass'>
  <a expr:href='data:backlink.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteBacklinkMsg'>
   <img src='http://www.blogger.com/img/icon_delete13.gif'/>
  </a>
 </span>
</b:includable>
<b:includable id='mobile-nextprev'>
 <div class='blog-pager' id='blog-pager'>
  <b:if cond='data:newerPageUrl'>
   <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-newer-link'>
   <a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle'>&amp;lsaquo;</a>
   </div>
  </b:if>

  <b:if cond='data:olderPageUrl'>
   <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-older-link'>
   <a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'>&amp;rsaquo;</a>
   </div>
  </b:if>

  <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-home-link'>
  <a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
  </div>

  <div class='mobile-desktop-link'>
   <a class='home-link' expr:href='data:desktopLinkUrl'><data:desktopLinkMsg/></a>
  </div>

 </div>
 <div class='clear'/>
</b:includable>
<b:includable id='mobile-post' var='post'>
 <div class='date-outer'>
  <b:if cond='data:post.dateHeader'>
   <h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>
  </b:if>
  <div class='date-posts'>
   <div class='post-outer'>

    <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/BlogPosting'>
     <a expr:name='data:post.id'/>
     <b:if cond='data:post.title'>
      <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
       <b:if cond='data:post.link'>
        <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
       <b:else/>
        <b:if cond='data:post.url'>
         <b:if cond='data:blog.url != data:post.url'>
          <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
         <b:else/>
          <data:post.title/>
         </b:if>
        <b:else/>
         <data:post.title/>
        </b:if>
       </b:if>
      </h3>
     </b:if>

     <div class='post-header'>
      <div class='post-header-line-1'/>
     </div>

     <div class='post-body entry-content' expr:id='&quot;post-body-&quot; + data:post.id' itemprop='articleBody'>
      <data:post.body/>
      <div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
     </div>

     <div class='post-footer'>
      <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
       <span class='post-author vcard'>
        <b:if cond='data:top.showAuthor'>
         <b:if cond='data:post.authorProfileUrl'>
          <span class='fn'>
           <a expr:href='data:post.authorProfileUrl' itemprop='author' rel='author' title='author profile'>
            <data:post.author/>
           </a>
          </span>
         <b:else/>
          <span class='fn'><data:post.author/></span>
         </b:if>
        </b:if>
       </span>

       <span class='post-timestamp'>
        <b:if cond='data:top.showTimestamp'>
         <data:top.timestampLabel/>
         <b:if cond='data:post.url'>
          <a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' itemprop='url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished'><data:post.timestamp/></abbr></a>
         </b:if>
        </b:if>
       </span>

       <span class='post-comment-link'>
        <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
         <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
          <b:if cond='data:post.allowComments'>
           <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 <data:top.commentLabel/><b:else/><data:post.numComments/> <data:top.commentLabelPlural/></b:if></a>
          </b:if>
         </b:if>
        </b:if>
       </span>
      </div>

      <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
       <b:if cond='data:top.showMobileShare'>
        <div class='mobile-link-button goog-inline-block' id='mobile-share-button'>
         <a href='javascript:void(0);'><data:shareMsg/></a>
        </div>
       </b:if>
       <b:if cond='data:top.showDummy'>
        <div class='goog-inline-block dummy-container'><data:post.dummyTag/></div>
       </b:if>
      </div>

     </div>
    </div>

    <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
     <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
      <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
     <b:else/>
      <b:include data='post' name='comments'/>
     </b:if>
    </b:if>
    <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
     <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
      <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
     <b:else/>
      <b:include data='post' name='comments'/>
     </b:if>
    </b:if>
   </div>
  </div>
 </div>
</b:includable>
<b:includable id='postQuickEdit' var='post'>
 <b:if cond='data:post.editUrl'>
  <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:post.adminClass'>
   <a expr:href='data:post.editUrl' expr:title='data:top.editPostMsg'>
    <img alt='' class='icon-action' height='18' src='http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/>
   </a>
  </span>
 </b:if>
</b:includable>
<b:includable id='main' var='top'>
 <!-- posts -->
 <div class='blog-posts hfeed'>

  <b:include data='top' name='status-message'/>

  <data:defaultAdStart/>
  <b:loop values='data:posts' var='post'>
   <b:if cond='data:post.dateHeader'>
   </b:if>
   <b:include data='post' name='post'/>
   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
    <b:include data='post' name='comments'/>
   </b:if>
   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
    <b:include data='post' name='comments'/>
   </b:if>
   <b:if cond='data:post.includeAd'>
    <b:if cond='data:post.isFirstPost'>
     <data:defaultAdEnd/>
    <b:else/>
     <data:adEnd/>
    </b:if>
    <div class='inline-ad'>
     <data:adCode/>
    </div>
    <data:adStart/>
   </b:if>
   <b:if cond='data:post.trackLatency'>
    <data:post.latencyJs/>
   </b:if>
  </b:loop>
  <data:adEnd/>
 </div>

 <!-- navigation -->
 <b:include name='nextprev'/>


 <!-- feed links -->
 <b:include name='feedLinks'/>
 
 <b:if cond='data:top.showStars'>
  <script src='http://www.google.com/jsapi' type='text/javascript'/>
  <script type='text/javascript'>
   google.load(&quot;annotations&quot;, &quot;1&quot;, {&quot;locale&quot;: &quot;<data:top.languageCode/>&quot;});
   function initialize() {
    google.annotations.setApplicationId(<data:top.blogspotReviews/>);
    google.annotations.createAll();
    google.annotations.fetch();
   }
   google.setOnLoadCallback(initialize);
  </script>
 </b:if>
</b:includable>
<b:includable id='commentDeleteIcon' var='comment'>
 <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:comment.adminClass'>
  <a expr:href='data:comment.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteCommentMsg'>
   <img src='http://www.blogger.com/img/icon_delete13.gif'/>
  </a>
 </span>
</b:includable>
<b:includable id='feedLinks'>
 <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'> <!-- Blog feed links -->
  <b:if cond='data:feedLinks'>
   <div class='blog-feeds'>
    <b:include data='feedLinks' name='feedLinksBody'/>
   </div>
  </b:if>

  <b:else/> <!--Post feed links -->
  <div class='post-feeds'>
   <b:loop values='data:posts' var='post'>
    <b:if cond='data:post.allowComments'>
     <b:if cond='data:post.feedLinks'>
      <b:include data='post.feedLinks' name='feedLinksBody'/>
     </b:if>
    </b:if>
   </b:loop>
  </div>
 </b:if>
</b:includable>
<b:includable id='threaded-comment-form' var='post'>
 <div class='comment-form'>
  <a name='comment-form'/>
  <b:if cond='data:mobile'>
   <p><data:blogCommentMessage/></p>
   <data:blogTeamBlogMessage/>
   <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
   <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' style='display: none' width='100%'/>
  <b:else/>
   <p><data:blogCommentMessage/></p>
   <data:blogTeamBlogMessage/>
   <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
   <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>
  </b:if>
  <data:post.friendConnectJs/>
  <data:post.cmtfpIframe/>
  <script type='text/javascript'>
   BLOG_CMT_createIframe(&#39;<data:post.appRpcRelayPath/>&#39;, &#39;<data:post.communityId/>&#39;);
  </script>
 </div>
</b:includable>
<b:includable id='comment-form-js' var='post'>
 <data:post.friendConnectJs/>
 <data:post.cmtfpIframe/>
 <script type='text/javascript'>
  BLOG_CMT_createIframe(&#39;<data:post.appRpcRelayPath/>&#39;, &#39;<data:post.communityId/>&#39;);
 </script>
</b:includable>
<b:includable id='mobile-index-post' var='post'>
 <b:if cond='data:post.dateHeader'>
  <div class='mobile-index-date'>
   <div class='date-header'>
    <span><data:post.dateHeader/></span>
   </div>
  </div>
 </b:if>
 <div class='mobile-post-outer'>
  <div class='mobile-index-title-outer'>
   <h3 class='mobile-index-title entry-title'>
    <a href='javascript:void(0)'><data:post.title/></a>
   </h3>
  </div>

  <div>
   <div class='mobile-index-arrow'>
    <a href='javascript:void(0)'>&amp;rsaquo;</a>
   </div>

   <div class='mobile-post-contents'>
    <b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
     <div class='mobile-index-thumbnail'>
      <div class='Image'>
       <img expr:src='data:post.thumbnailUrl'/>
      </div>
     </div>
    </b:if>

    <div class='post-body'>
     <b:if cond='data:post.snippet'><data:post.snippet/></b:if>
    </div>
   </div>
   <div style='clear: both;'/>
  </div>

  <div class='mobile-index-comment'>
   <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
    <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
     <b:if cond='data:post.allowComments'>
      <b:if cond='data:post.numComments != 0'>
       <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 <data:top.commentLabel/><b:else/><data:post.numComments/> <data:top.commentLabelPlural/></b:if></a>
      </b:if>
     </b:if>
    </b:if>
   </b:if>
  </div>
 </div>
</b:includable>
<b:includable id='iframe_comments' var='post'>

 <b:if cond='data:post.allowIframeComments'>
  <script expr:src='data:post.iframeCommentSrc' type='text/javascript'/>
  <div class='cmt_iframe_holder'/>

  <b:if cond='data:post.embedCommentForm == &quot;false&quot;'>
   <a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
  </b:if>
 </b:if>
</b:includable>
<b:includable id='feedLinksBody' var='links'>
</b:includable>
<b:includable id='comments' var='post'>
<div class='comments' id='comments'>
 <a name='comments'/>
 <b:if cond='data:post.allowComments'>
 <h4>
 <b:if cond='data:post.numComments &gt; 0'>
<a href='#comment-form' style='float:right; margin-right:5px;'>+ <data:commentLabelPlural/> +</a>
 <b:if cond='data:post.numComments == 1'>
 <span id='cm_total'>1</span> <data:commentLabelPlural/> 
 <b:else/>
 <span id='cm_total'><data:post.numComments/></span> <data:commentLabelPlural/>
 </b:if>
 </b:if>
 </h4>
 
 <div id='cm_reply_css'/>
 
 <div class='cm_pagenavi' id='cm_page'/>
 
 <div id='cm_block'>
 <b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
 <b:if cond='data:comment.isDeleted'>
 <b:else/>
 
 <div expr:id='data:comment.anchorName'>
 <div class='cm_wrap'>
 <a expr:name='data:comment.anchorName'/> 
 <div class='cm_head'>
 <div class='cm_avatar'>
 <b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'>
 <data:comment.authorAvatarImage/>
 </b:if> 
 </div>
 <div class='cm_reply'>
 <a expr:href='&quot;https://www.blogger.com/comment.g?blogID=2440873145683465163&amp;postID=&quot; + data:post.id + &quot;&amp;isPopup=true&amp;postBody=%40%3C%61%20%68%72%65%66%3D%22%23&quot; + data:comment.anchorName + &quot;%22%3E&quot; + data:comment.author + &quot;%3C%2F%61%3E#form&quot;' onclick='javascript:window.open(this.href, &quot;bloggerPopup&quot;, &quot;toolbar=0,location=0,statusbar=1,menubar=0,scrollbars=yes,width=600,height=500&quot;); return false;'>Reply</a>
 </div>
 </div>
 <b:if cond='data:comment.author == data:post.author'>
 <dd class='cm_entry'>
 <span class='cm_arrow'/>
 <div class='cm_info_a'>
 <div class='cm_name_a'>
 <b:if cond='data:comment.authorUrl'>
 <img height='20px' src='http://3.bp.blogspot.com/-6Gojb1HMD_E/T6Z2eASl_jI/AAAAAAAABBQ/gtG7c-vY6j0/s1600/admin.png' title='Admin' width='20px'/>
 <a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow' target='_blank'>
 <data:comment.author/>
 </a>
 <b:else/>
 <b><data:comment.author/></b>
 </b:if>
 </div>
 <div class='cm_date_a'>
 <data:comment.timestamp/>
 <b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>
 </div>
 <div class='clear'/> 
 </div>
 
 <div class='comment-body-author'>
 <p><data:comment.body/></p>
 </div>
 </dd>
 <b:else/>
 <dd class='cm_entry'>
 <span class='cm_arrow'/>
 <div class='cm_info'>
 <div class='cm_name'>
 <b:if cond='data:comment.authorUrl'>
 <a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow' target='_blank'>
 <data:comment.author/>
 </a>
 <b:else/>
 <b><data:comment.author/></b>
 </b:if>
 </div>
 <div class='cm_date'>
 <data:comment.timestamp/>
 <b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>
 </div>
 <div class='clear'/> 
 </div>

 <p><data:comment.body/></p>
 </dd>
 </b:if>
 </div>
 </div>
 </b:if> 
 </b:loop>
 </div>
 <div class='cm_pagenavi' id='cm_page_copy'/>
 
 <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
 <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
 <b:include data='post' name='comment-form'/>
 <b:else/>
 <data:post.noNewCommentsText/>
 </b:if>
 <b:else/>
 <b:if cond='data:post.allowComments'>
 <a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
 </b:if>
 </b:if>
 </b:if>
 </div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
<!--Page Navigation Starts-->
<script type='text/javascript'>
var pageCount=6;
var displayPageNum=6;
var upPageWord =&#39;Previous&#39;;
var downPageWord =&#39;Next&#39;;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function showpageCount(n){var h=home_page_url;var f=new Array();var m=1;var c=1;var q=0;var s=0;var d=0;var e="";var a="";var o="";for(var l=0,k;k=n.feed.entry[l];l++){var r=k.published.$t.substring(0,19)+k.published.$t.substring(23,29);timestamp=encodeURIComponent(r);var t=k.title.$t;if(t!=""){if(q==0||(q%pageCount==(pageCount-1))){if(h.indexOf(timestamp)!=-1){m=c}if(t!=""){c++}f[f.length]="/search?updated-max="+timestamp+"&max-results="+pageCount}}q++}for(var g=0;g<f.length;g++){if(g>=(m-displayPageNum-1)&&g<(m+displayPageNum)){if(s==0&&g==m-2){if(m==2){a='<span class="showpage"><a href="/">'+upPageWord+"</a></span>"}else{a='<span class="showpage"><a href="'+f[g]+'">'+upPageWord+"</a></span>"}s++}if(g==(m-1)){e+='<span class="showpagePoint">'+m+"</span>"}else{if(g==0){e+='<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>'}else{e+='<span class="showpageNum"><a href="'+f[g]+'">'+(g+1)+"</a></span>"}}if(d==0&&g==m){o='<span class="showpage"> <a href="'+f[g]+'">'+downPageWord+"</a></span>";d++}}}if(m>1){e=""+a+" "+e+" "}e='<div class="showpageArea"><span style="COLOR: #111111;" class="showpageOf">Pages ('+(c-1)+")</span>"+e;if(m<(c-1)){e+=o}if(c==1){c++}e+="</div>";var b=document.getElementsByName("pageArea");var j=document.getElementById("blog-pager");if(c<=2){e=""}for(var g=0;g<b.length;g++){b[g].innerHTML=e}if(b&&b.length>0){e=""}if(j){j.innerHTML=e}}function showpageCount2(r){var l=home_page_url;var k=new Array();var g=l.indexOf("/search/label/")!=-1;var d=g?l.substr(l.indexOf("/search/label/")+14,l.length):"";d=d.indexOf("?")!=-1?d.substr(0,d.indexOf("?")):d;var q=1;var e=1;var t=0;var v=0;var f=0;var h="";var a="";var s="";var c='<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+d+"?&max-results="+pageCount+'">';var l=home_page_url;for(var o=0,n;n=r.feed.entry[o];o++){var u=n.published.$t.substring(0,19)+n.published.$t.substring(23,29);timestamp=encodeURIComponent(u);var w=n.title.$t;if(w!=""){if(t==0||(t%pageCount==(pageCount-1))){if(l.indexOf(timestamp)!=-1){q=e}if(w!=""){e++}k[k.length]="/search/label/"+d+"?updated-max="+timestamp+"&max-results="+pageCount}}t++}for(var j=0;j<k.length;j++){if(j>=(q-displayPageNum-1)&&j<(q+displayPageNum)){if(v==0&&j==q-2){if(q==2){a=c+upPageWord+"</a></span>"}else{a='<span class="showpage"><a href="'+k[j]+'">'+upPageWord+"</a></span>"}v++}if(j==(q-1)){h+='<span class="showpagePoint">'+q+"</span>"}else{if(j==0){h=c+"1</a></span>"}else{h+='<span class="showpageNum"><a href="'+k[j]+'">'+(j+1)+"</a></span>"}}if(f==0&&j==q){s='<span class="showpage"> <a href="'+k[j]+'">'+downPageWord+"</a></span>";f++}}}if(q>1){if(!g){h=""+a+" "+h+" "}else{h=""+a+" "+h+" "}}h='<div class="showpageArea"><span style="COLOR: #000;" class="showpageOf">Pages ('+(e-1)+")</span>"+h;if(q<(e-1)){h+=s}if(e==1){e++}h+="</div>";var b=document.getElementsByName("pageArea");var m=document.getElementById("blog-pager");if(e<=2){h=""}for(var j=0;j<b.length;j++){b[j].innerHTML=h}if(b&&b.length>0){h=""}if(m){m.innerHTML=h}}var home_page_url=location.href;var thisUrl=home_page_url;if(thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1){if(thisUrl.indexOf("?updated-max")!=-1){var lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?updated-max"))}else{var lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?&max"))}}var home_page="/";if(thisUrl.indexOf("?q=")==-1){if(thisUrl.indexOf("/search/label/")==-1){document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" ><\/script>')}else{document.write('<script src="'+home_page+"feeds/posts/full/-/"+lblname1+'?alt=json-in-script&callback=showpageCount2&max-results=99999" ><\/script>')}};
//]]>
</script>
<!--Page Navigation Ends -->
   </div>
   <div id='sidebar-wrapper'>
<div id='shoppingCart'>
  <h2>Shopping Cart</h2>
  <div class='simpleCart_items'/> 
<table><tbody>
<tr><td class='odd'>Total Items: </td><td class='even'><span class='simpleCart_quantity'/></td></tr>
<tr><td class='odd'>SubTotal: </td><td class='even'><span class='simpleCart_total'/></td></tr>
<tr><td class='odd'>Tax Cost: </td><td class='even'><span class='simpleCart_taxCost'/></td></tr>
<tr><td class='odd'>Shipping Cost: </td><td class='even'><span class='simpleCart_shippingCost'/></td></tr>
<tr><td class='odd'>Final Total: </td><td class='even'><span class='simpleCart_finalTotal'/></td></tr>
</tbody></table>
  <div class='cartbuttons'>
   <a class='simpleCart_empty' href='javascript:;'>Empty Cart</a>
   <a class='simpleCart_checkout' href='javascript:;'>Checkout</a>
  </div>
</div>
<div class='clear'/>

    <b:section class='sidebar' id='sidebar' preferred='yes'>
<b:widget id='Label2' locked='false' title='Labels' type='Label'>
<b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title'>
  <h2><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div expr:class='&quot;widget-content &quot; + data:display + &quot;-label-widget-content&quot;'>
  <b:if cond='data:display == &quot;list&quot;'>
   <ul>
   <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <li>
     <b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
      <span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>
     <b:else/>
      <a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
     </b:if>
     <b:if cond='data:showFreqNumbers'>
      <span dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>
     </b:if>
    </li>
   </b:loop>
   </ul>
  <b:else/>
   <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <span expr:class='&quot;label-size label-size-&quot; + data:label.cssSize'>
     <b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
      <span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>
     <b:else/>
      <a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
     </b:if>
     <b:if cond='data:showFreqNumbers'>
      <span class='label-count' dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>
     </b:if>
    </span>
   </b:loop>
  </b:if>
  <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
</b:widget>
<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Most View Product' type='PopularPosts'>
<b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
 <div class='widget-content popular-posts'>
  <ul>
   <b:loop values='data:posts' var='post'>
   <li>
    <b:if cond='data:showThumbnails == &quot;false&quot;'>
     <b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
      <!-- (1) No snippet/thumbnail -->
      <a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>
     <b:else/>
      <!-- (2) Show only snippets -->
      <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
      <div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
     </b:if>
    <b:else/>
     <b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
      <!-- (3) Show only thumbnails -->
      <div class='item-content'>
       <b:if cond='data:post.thumbnail'>
        <div class='item-thumbnail'>
         <a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
          <img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
         </a>
        </div>
       </b:if>
       <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
      </div>
      <div style='clear: both;'/>
     <b:else/>
      <!-- (4) Show snippets and thumbnails -->
      <div class='item-content'>
       <b:if cond='data:post.thumbnail'>
        <div class='item-thumbnail'>
         <a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
          <img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
         </a>
        </div>
       </b:if>
       <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
       <div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
      </div>
      <div style='clear: both;'/>
     </b:if>
    </b:if>
   </li>
   </b:loop>
  </ul>
  <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
   </div>

   <!-- spacer for skins that want sidebar and main to be the same height-->
   <div class='clear'>&#160;</div>

  </div> <!-- end content-wrapper -->

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<div class='footerwrap'>
<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer' preferred='yes'/>
<div id='footer1-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer1' preferred='yes'/>
</div>
<div id='footer2-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer2' preferred='yes'>
<b:widget id='LinkList1' locked='false' title='Our Partner' type='LinkList'>
<b:includable id='main'>

<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
 <div class='widget-content'>
  <ul>
   <b:loop values='data:links' var='link'>
    <li><a expr:href='data:link.target'><data:link.name/></a></li>
   </b:loop>
  </ul>
  <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>
<div id='footer3-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer3' preferred='yes'>
<b:widget id='Text1' locked='false' title='Template Information' type='Text'>
<b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div> 
<div id='footer4-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer4' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML2' locked='false' title='Test Footer 1' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div> 
<div style='clear:both;'/>
</div>
</div>
   </b:if> 
<div class='creditwrap'>
<div class='credit'>
<div style='float:left;text-align:left;'>
<strong>Support :</strong>

<a href='http://www.maskolis.com/'>Creating Website</a> | <a href='http://johnytemplate.blogspot.com/'>Johny Template</a> | <a href='http://www.mastemplate.com/'>Mas Template</a><br/>

Copyright &#169; 2011. <a class='sitename' expr:href='data:blog.homepageUrl' expr:title='data:blog.title'><data:blog.title/></a> - All Rights Reserved
</div>
<div style='float:right;text-align:right;'>
Template Created by <a href='http://www.maskolis.com/'>Creating Website</a> Published by <a href='http://www.mastemplate.com/'>Mas Template</a><br/> 
Proudly powered by <a href='http://www.blogger.com'>Blogger</a>
</div>
</div>
</div>
 </div></div> <!-- end outer-wrapper -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
<!--

-->
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
(function($) { 	$(document).ready(function(){
$(&quot;#carousel .container&quot;).jCarouselLite({
	auto:4000,
	scroll: 2,
	speed: 800,	
	visible: 3,
	start: 0,
	circular: true,
	btnPrev: &quot;#previous_button&quot;,
	btnNext: &quot;#next_button&quot;
	});
	})})(jQuery)	
</script>
</body>
</html>

6. Johny Megastore

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html b:version='2' class='v2' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'/>
  <b:include data='blog' name='all-head-content'/>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
  <title><data:blog.pageTitle/></title>
  <b:else/>
  <title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
  </b:if>
   <meta content='Your Blog Description here!' name='description'/>
  <meta content='Your Keywords here!' name='keywords'/>
  <meta content='Author Name here!' name='Author'/>
  <meta content='Author Email Address here!' name='Email'/>
  <meta content='document' name='resource-type'/>
  <meta content='all' name='audience'/>
  <meta content='general' name='rating'/>
  <meta content='all' name='robots'/>
  <meta content='index, follow' name='robots'/>
  <meta content='id' name='language'/>
  <meta content='id' name='geo.country'/>
  <meta content='global' name='distribution'/>
  <meta content='1 days' name='revisit-after'/>
  <meta content='Indonesia' name='geo.placename'/>

<b:skin><![CDATA[/*
-----------------------------------------------
Blogger Template Style
Name  : Johny Blackstore
Author : Maskolis
Url   : http://www.maskolis.com/
Updated by: Blogger Team
----------------------------------------------- */

/* Variable definitions
  ====================
  <Variable name="bgcolor" description="Page Background Color"
       type="color" default="#fff" value="#eeeeee">
  <Variable name="textcolor" description="Text Color"
       type="color" default="#444" value="#444444">
  <Variable name="linkcolor" description="Link Color"
       type="color" default="#58a" value="#09528a">
  <Variable name="pagetitlecolor" description="Blog Title Color"
       type="color" default="#666" value="#333333">
  <Variable name="descriptioncolor" description="Blog Description Color"
       type="color" default="#999" value="#666666">
  <Variable name="titlecolor" description="Post Title Color"
       type="color" default="#c60" value="#000000">
  <Variable name="bordercolor" description="Border Color"
       type="color" default="#C0C0C0" value="#C0C0C0">
  <Variable name="sidebarcolor" description="Sidebar Title Color"
       type="color" default="#C0C0C0" value="#C0C0C0">
  <Variable name="sidebartextcolor" description="Sidebar Text Color"
       type="color" default="#666" value="#666666">
  <Variable name="visitedlinkcolor" description="Visited Link Color"
       type="color" default="#999" value="#09528a">
  <Variable name="bodyfont" description="Text Font"
       type="font" default="normal normal 100% Georgia, Serif" value="normal normal 12px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif">
  <Variable name="headerfont" description="Sidebar Title Font"
       type="font"
       default="normal normal 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif" value="normal bold 14px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif">
  <Variable name="pagetitlefont" description="Blog Title Font"
       type="font"
       default="normal normal 200% Georgia, Serif" value="normal normal 26px Georgia, Serif">
  <Variable name="descriptionfont" description="Blog Description Font"
       type="font"
       default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 12px Lucida Sans, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif">
  <Variable name="postfooterfont" description="Post Footer Font"
       type="font"
       default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 12px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif">
  <Variable name="startSide" description="Side where text starts in blog language"
       type="automatic" default="left" value="left">
  <Variable name="endSide" description="Side where text ends in blog language"
       type="automatic" default="right" value="right">
*/

/* Use this with templates/template-twocol.html */
body{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-CGwCv12DBG8/T8F9vBugAkI/AAAAAAAABUc/CC-GU64e9TY/s1600/body-bg.jpg);color:$textcolor;font:12px Arial;text-align:left;margin:0;margin-top:39px;}
a:link{color:$linkcolor;text-decoration:none}
a:visited{color:$visitedlinkcolor;text-decoration:none}
a:hover{color:#000000;text-decoration:none;}
a img{border-width:0}
#header-wrapper{width:950px;height:75px;border:0 solid $bordercolor;margin:0 auto}
#header-inner{background-position:center;margin-left:auto;margin-right:auto}
#header{position:absolute;float:left;width:460px;border:0 solid $bordercolor;text-align:left;color:$pagetitlecolor;margin:0}
#header2{float:right;width:468px;margin-top:7px;text-align:left;color:#555;filter:alpha(opacity=70);opacity:0.7}
.header .widget,.header2 .widget,.sidebar .widget-content{margin:0 auto;padding:0}
#header h1{line-height:1.2em;text-transform:uppercase;letter-spacing:.1em;font:$pagetitlefont;margin:0 auto;padding:10px 5px .15em}
#header a{color:$pagetitlecolor;text-decoration:none}
#header a:hover{color:$pagetitlecolor}
#header .description{max-width:100%;text-transform:uppercase;letter-spacing:.01em;line-height:1.2em;font:$descriptionfont;color:$descriptioncolor;margin:0 auto;padding:0 5px 5px}
#header img{margin-left:auto;margin-right:auto}
#navbar,.date-header,.post-footer,.feed-links {display:none;}
.toppic{background:url(http://3.bp.blogspot.com/-RrpT0AaU2QQ/TgIehyj7RoI/AAAAAAAAAYI/cPYs2xTA4f4/s320/navbar.gif);width:100%;margin:0 auto;border-bottom:4px solid #666}
.topnav{width: 970px;height:35px;overflow: hidden;margin:0 auto;padding:0px 10px 0px 10px; }
h1{font-size:24px;}
#top-wrapper{background:#fff url(http://1.bp.blogspot.com/-Yd0MtMctYRw/T8FFxhL8a0I/AAAAAAAABS4/CLkFs2BmgRE/s1600/menuback.png) repeat-x bottom;width:970px;margin:0 auto;padding:0 auto}
#topbar{width:970px;height:27px;margin:0 auto}
#top{width:100%}
#top,#top ul{list-style:none;font-family:Arial, serif;margin:0;padding:0}
#top a{display:block;text-decoration:none;font:normal 11px Arial;text-transform:none;color:#3aaaf2;padding:6px 10px 15px}
#top a.arrow{background-image:url(http://3.bp.blogspot.com/-LzmPTNyR6po/TwETZufjSTI/AAAAAAAAATo/oisHmXUjmSY/s1600/arrow_white.gif);background-repeat:no-repeat;background-position:right center;padding:6px 24px 9px 15px}
#top li{float:left;position:static;width:auto}
#top li ul,#top ul li{width:170px}
#top ul li a{text-align:left;color:#fff;font-size:12px;font-weight:400;text-transform:none;font-family:Arial;border:none;padding:5px 10px}
#top li ul{z-index:100;position:absolute;display:none;background:#136cbc;padding-bottom:0;-moz-box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.6);-webkit-box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.6);filter:alpha(opacity=87);-moz-opacity:.87;opacity:.87}
#top li:hover a,#top a:active,#top a:focus,#top li.hvr a{color:#eee}
#top li:hover ul a,#top li.hvr ul a{color:#edfdfd;background-color:transparent;text-decoration:none}
#top li:hover ul,#top li.hvr ul{display:block}
#top li ul li.hr{border-bottom:1px solid #0b4273;display:block;font-size:1px;height:0;line-height:0;margin:0}
#top ul a:hover{background-color:#0c4c82!important;color:#ff0!important;text-decoration:none}
#top a span,#top a.arrow span{font:bold 12px Arial;color:#fff;display:block;line-height:16px;text-transform:uppercase}
#top li:hover a span,#top li:hover a.arrow span{color:#ff0}
.clearfix:after{clear:both;content:"";display:block;font-size:0;height:0;visibility:hidden;}
.clear{clear:both;display:block;font-size:0;height:0;line-height:0;width:100%;margin:0;padding:0;}
#inner{padding-top:35px;}
#fixed {position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:35px;z-index:999;}
#fixedinner{text-align:center;background:transparent;height:35px;position:relative;z-index:999;}
* html, * html body{overflow-y:hidden;height:100%;}
* html #fixedinner{margin-right:-143px;voice-family: "\"}\""; voice-family:inherit; }
* html #fixedinner{margin-right:17px;}
* html #fixed {position:absolute;}
* html #outer-wrapper {height:100%;overflow:auto}
h2{font-size:16px;}
.showpageOf{border:1px solid #7b7c7d;color:#000;margin:2px;padding:3px 9px}
.showpageNum a,.showpage a{border:1px solid #7b7c7d;color:#000;text-decoration:none;margin:2px;padding:3px 6px}
.showpageNum a:hover,.showpage a:hover,.showpagePoint{border:1px solid #09558c;background:#0d65ac;color:#fff;margin:2px;padding:3px 6px}
#blog-pager{clear:both;text-align:center;margin:20px 0;padding:10px 0}
#blog-pager-older-link a,#blog-pager-newer-link a,a.home-link{width:92px;height:26px;padding-top:6px;text-align:center;display:inline-block;color:#fff;text-shadow:1px 0 1px #000;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-FuHz1hMYBn4/T8LPE5JosaI/AAAAAAAAGTg/YU64urfHoWg/s1600/pager-bg.png) no-repeat;font-size:11px;text-transform:lowercase;margin:0 10px;padding-top:8px}
#outer-wrapper{background:#f0f0f0;position:relative;text-align:left;width:970px;clear:both;margin:0 auto;-moz-box-shadow:0 0 40px rgba(0,0,0,.20);-webkit-box-shadow:0 0 5px rgba(0,0,0,.20);-goog-ms-box-shadow:0 0 10px #222;box-shadow:0 0 40px rgba(0,0,0,.20)}
#content-wrapper{width:970px;clear:both;padding:0 auto}
.main-wrapper{background:#fff;width:618px;float:left;border-left:1px solid silver;border-right:1px solid silver}
.sidebar-wrapper{width:180px;float:left}
.sidebar2-wrapper{width:170px;float:right}
#main,#sidebar,#sidebar2{margin:0;padding:0}

h1,h2,h3,h4{font-weight:700;font-family:'Open Sans', cursive;}
ul.isocial{list-style:none;margin:0;padding:5px 20px 0 0}
ul.isocial li{float:right;margin:0 5px;padding:0}
ul.isocial li a{float:right;background-image:url(http://1.bp.blogspot.com/-Tg7BikflCm8/T4_x9T1aflI/AAAAAAAAAoo/jV53zVYzVDY/s1600/social+letter.png);background-position:0 0;background:repeat:no-repeat;display:inline-block;text-indent:-9999px;overflow:hidden;width:24px;height:24px;position:relative}
ul.isocial li a.rss{background-position:0 0}
ul.isocial li a.rss:hover{background-position:0 -25px}
ul.isocial li a.facebook{background-position:-25px 0}
ul.isocial li a.facebook:hover{background-position:-25px -25px}
ul.isocial li a.twitter{background-position:-50px 0}
ul.isocial li a.twitter:hover{background-position:-50px -25px}
ul.isocial li a.google{background-position:-75px 0}
ul.isocial li a.google:hover{background-position:-75px -25px}
ul.isocial li a.youtube{background-position:-100px 0}
ul.isocial li a.youtube:hover{background-position:-100px -25px}
h3{font-size:20px;}
.switch{height:20px;background:#fff url(http://1.bp.blogspot.com/-Tj311tOuSXw/T40fSwQhb2I/AAAAAAAAAl0/UynjCcmZ9CE/s1600/searchbar.png) repeat-x bottom;width:600px;margin:0 0 -20px;padding:9px;}
.switch-left{width:360px;float:left;margin:0 auto;padding:0 auto;font:bold 15px Open Sans;text-shadow:1px 1px #fff;}
.switch-right{width:110px;float:right;margin:0 auto;padding-top:2px}
.switch a{background:#fff;border:1px solid #ccc;font:11px Arial;padding:3px 8px 3px 25px}
a.bar_view{background:url(http://2.bp.blogspot.com/-7BeF7FZiHo0/T6vZzVSzTzI/AAAAAAAABJs/FlrWN7ZRxmk/s1600/drid.gif) no-repeat 3px center}
a.dat_view{background:url(http://1.bp.blogspot.com/-43EW3Gjakwc/T6vZz6K4N_I/AAAAAAAABJ0/hi2LK0zc4JQ/s1600/listed.gif) no-repeat 3px center}
.switch a.active{background-color:#ededed;border:1px solid #ccc;color:#111;cursor:default}
.post h3{text-shadow: 1px 1px #fff;background:#fff url(http://1.bp.blogspot.com/-6KaRbCggDrs/T6_8CGSNfWI/AAAAAAAABNI/GVUsZZKLqeA/s1600/post+h3.png) repeat-x bottom;border-top:1px solid #fff;font-size:24px;font-weight:700;margin:0;padding:5px 10px}
.post{width:618px;background:url(https://lh5.googleusercontent.com/-o3DTpFffrHI/ToUZNoEdRZI/AAAAAAAAAB4/rEq7jJy21MA/h1600/container-bg.png);border-bottom:1px solid #ccc;float:left;margin:0 0 15px;padding:0}
.post-body{width:590px;padding:15px 15px 40px;font:13px Open Sans}
.comment-link{margin-startside:.6em}
#comments h4{color:#111;font-size:16px;font-family:Tahoma, Arial, Verdana;font-weight:400;margin:0 0 5px;padding:0}
#comments{width:580px;background:#FFF;margin:0 0 10px 0;padding:10px}
.deleted-comment{font-style:italic;color:gray}
h4{font-size:16px;}
.sidebar h2,.sidebar2 h2{text-shadow: 1px 1px #fff;letter-spacing:-.001em;font:bold 13px Arial;color:#111;margin:0 0 .1em;padding:10px 10px;}
.sidebar .widget,.sidebar2 .widget{background:#fff url(http://4.bp.blogspot.com/-4i4t4NzHaio/T8D0p8aemGI/AAAAAAAAGR0/uTB_wq_aQJk/s1600/post+h3.png) repeat-x top;border-bottom:1px solid silver;margin:0;padding:0 auto}
.sidebar a:link,.sidebar a:visited,.sidebar2 a:link,.sidebar2 a:visited{font:bold 12px Arial;color:#555;text-decoration:none}
.sidebar a:hover,.sidebar2 a:hover{color:#357798}
.sidebar,.sidebar2{font:normal 12px Arial;color:#444;line-height:1.4em}
.sidebar li,.sidebar2 li{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-b2PXU86078o/T7uffs0D-0I/AAAAAAAAGOU/HL2APebva4M/s1600/categories.png) no-repeat 1px 5px;border-bottom:1px solid #eee;text-indent:0;line-height:1.4em;margin:0;padding:3px 0 4px 20px}
.sidebar ul,.sidebar2 ul{list-style:none;margin:0;padding:2px 8px}

.footer h2{background:url(http://1.bp.blogspot.com/-P9SH_Wqh8H8/T42Xsi3BLrI/AAAAAAAAAns/CQ8rRk-aAwE/s1600/batas.png) repeat-x scroll bottom;padding-bottom:10px;font:bold 14px Arial;color:#ccc;line-height:1.2em;text-transform:none;letter-spacing:.01em;margin:0 0 3px}
.footer{font:normal 12px Arial;color:#999;line-height:1.3em}
.footer ul{list-style:none;color:#EAE9E8;margin:0;padding:0}
.footer li{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-Bt0JYGRHfpk/T7ZpN5RNSQI/AAAAAAAAGJQ/zQtrWVZwgHA/s1600/bullet.png) no-repeat 1px 5px;font:normal 13px Arial;color:#EAE9E8;text-indent:0;line-height:1.1em;margin:0;padding:2px 0 3px 16px}
.footer .widget{margin:0 0 5px;padding:0 auto}
.footer a:link,.footer a:visited{font:normal 12px Arial;color:#999;text-decoration:none}
.footer a:hover{color:#000;text-decoration:none}
.footerwrap{background:#252525 url(http://1.bp.blogspot.com/-lv6mWIQHI3Y/T7Zs3FSfchI/AAAAAAAAGJc/uh7iXKJPKiQ/s1600/footer-bg.jpg) repeat-x top;width:960px;margin-startside:auto;margin-endside:auto;text-align:center;font:normal normal 12px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;margin:0 auto;padding:10px 0}
#footer-wrapper{width:950px;text-align:left;font:normal normal 12px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;margin:0 auto;padding:10px 0}
#footer1-wrapper{width:230px;float:left;margin-right:10px;word-wrap:break-word;overflow:hidden}
#footer4-wrapper{width:230px;float:left;word-wrap:break-word;overflow:hidden}
#footer2-wrapper,#footer3-wrapper{width:230px;float:left;margin-right:10px;word-wrap:break-word;overflow:hidden}
.creditwrap{background:#333;width:960px;border-top:1px solid #666;margin:0 auto;padding:0}
.credit{width:930px;line-height:1.6em;text-align:center;font-family:Arial;font-size:11px;color:#aaa;overflow:hidden;clear:both;margin:0 auto;padding:10px 0}
.credit a:link,.credit a:visited{color:#aaa;text-decoration:none}
.credit a:hover{color:#FFF;text-decoration:none}

.item_price{top:12px;left:-15px;font-size:18px;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-F6jJZ3Qin7s/T5bShzfjYRI/AAAAAAAAAtE/aD9q8DnSYiw/s1600/transparant.png);color:#fff;font-weight:700;position:relative;padding:5px 10px}
.product_image{background:#fff;border:1px solid #ccc;float:left;text-align:left;margin:0 15px 10px 0;padding:15px}
.product_image img{width:auto;height:auto}
.item_add{position:absolute;bottom:0;right:0;background:#3492d9 url(http://2.bp.blogspot.com/-dw0-PS4Lgik/T8Lif1Jkp8I/AAAAAAAAGTs/lsY6RWNr4iM/s1600/blur.png) repeat-x top left;color:#fff;text-shadow:1px 1px 1px #68b1e9;font-size:14px;text-transform:uppercase;font-weight:700;border:1px solid #1a67a1;padding:8px 10px}

#shoppingCart{background:#f0f0f0 url(http://2.bp.blogspot.com/-P2tCLJ78zVo/T8E1E5G8MFI/AAAAAAAABRw/YeS0UL3rC_g/s1600/simplecart.png) repeat-x top;float:left;color:#333;width:159px;margin:0;padding:0 10px 10px;border-bottom:1px solid silver}
#shoppingCart h2{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-2Jwl6JV8Aa8/T8EyeZUJ9PI/AAAAAAAABRk/v233TMP5syI/s1600/shopping_cart.png) no-repeat left;display:block;font-size:14px;color:#444;text-decoration:none;margin-bottom:10px;padding:10px 0 10px 22px;text-shadow:1px 1px #fff;}
.simpleCart_items{background:#fff;border:1px solid #ccc;font-size:80%;min-height:100px;display:block;margin-left:0 auto 10px;overflow:hidden;padding:10px}
.simpleCart_items img{text-align:left;width:40px!important;height:40px!important;padding:2px}
.itemContainer{float:left;width:141px;text-align:center;display:block;position:relative;bottom:0}
.itemname{clear:both}
.itemthumb{float:left;width:42px;margin:0}
.itemQuantity{float:left;width:20px;margin:6px 0}
.itemQuantity input{border:none;color:#222;background:none;float:left;font:bold 11px Arial,sans-serif;height:22px;text-align:center;width:20px;padding:5px}
.itemQuantity input:focus{outline:none}
.itemremove a{color:#2465c5;float:left;font-weight:700;margin:15px 0 0 7px}
.itemTotal{color:#222;float:left;font:bold 11px Arial,sans-serif;text-align:right;width:55px;margin:15px 0 0 7px;padding:0}
.simpleCart_finalTotal{color:#333;font:bold 12px Arial}
.cart table{border-collapse:collapse;margin-top:20px}
.cart table td.odd{color:#fff;text-align:left;width:100px}
.cart table td.even{color:#fff;text-align:right;width:100px}
a.simpleCart_empty{background:url(http://2.bp.blogspot.com/-GtIu6-KdC0I/T8E7-bdACWI/AAAAAAAABSo/uGTbdTV0Gsc/s1600/button-cart1.png) repeat-x bottom;border-radius:4px 4px 4px 4px;-moz-border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px 4px 4px 4px;display:block;font:bold 11px Arial;text-align:center;text-decoration:none;color:#333;float:left;width:60px;margin:0 5px;padding:5px;border:1px solid #ccc}
.cartbuttons{margin:10px 0 0}
a.simpleCart_checkout{background:url(http://2.bp.blogspot.com/-GtIu6-KdC0I/T8E7-bdACWI/AAAAAAAABSo/uGTbdTV0Gsc/s1600/button-cart1.png) repeat-x bottom;border-radius:4px 4px 4px 4px;-moz-border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px 4px 4px 4px;display:block;font:bold 11px Arial;text-align:center;text-decoration:none;color:#333;float:left;width:60px;padding:5px;border:1px solid #ccc}
#checkout{background:#D9D9D9;color:#000;text-decoration:none;font-size:80%;display:block;text-align:center;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;padding:10px}
#checkout:hover{background:#333;color:#FFF}
.item_name,.hidden_value,.cartHeaders{display:none}
a.simpleCart_empty:hover,a.simpleCart_checkout:hover{background:#666;color:#eee}

#featured-slider{z-index:3;overflow:hidden;width:970px;height:325px;background:#fcfcfc url(http://4.bp.blogspot.com/-XIuN9wCp7P4/T6v_XWDrceI/AAAAAAAABKg/X5A25lOVkVk/s1600/slider-bg.png) repeat-x top;margin-left:-15px;padding:0 auto;border-bottom:1px solid #ddd}
#featured-slider .contentdiv{visibility:hidden;left:10px;top:10px;width:325px;position:absolute}
#featured-slider a.button{background:#0e5897 url(http://2.bp.blogspot.com/-dw0-PS4Lgik/T8Lif1Jkp8I/AAAAAAAAGTs/lsY6RWNr4iM/s1600/blur.png) repeat-x top left;padding:5px 10px;font:bold 20px Arial;text-shadow:1px 1px #0c4d84;border:1px solid #0e5897;display:block;float:left;color:#eee;border-radius:8px 8px 8px 8px;-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px 8px 8px 8px;}
#featured-slider a.button:hover{ color:#ff0;}
#featured-slider .contentdiv img{background:#fff;padding:2px;border:1px solid #ccc;width:297px;height:297px;overflow:hidden}
#featured-slider .sliderPostPhoto{position:relative;height:305px;width:325px;overflow:hidden}
#featured-slider .sliderPostInfo{position:absolute;top:0;left:345px;color:#a1a1a1;background:url();height:190px;width:560px;padding:5px 0 0}
#featured-slider .sliderPostInfo p{color:#0a0a0a;line-height:1.5em;font:18px Open Sans;padding-top:1px}
#featured-slider .featuredPostMeta a{color:#a1a1a1}
.featuredTitle{text-shadow:1px 1px #fff;font:bold 32px Tahoma;color:#719429;line-height:1cm}
.featuredTitle a{color:#477503}
.featuredTitle a:hover{color:#444}
#paginate-featured-slider{position:absolute;right:0;top:250px;z-index:1;width:595px;height:80px;overflow:hidden}
#paginate-featured-slider ul{width:595px;list-style:none}
#paginate-featured-slider .featured_thumb{float:left;margin-right:15px;width:65px;height:65px;padding:0}
#paginate-featured-slider .featured_thumb:hover{opacity:0.7}
.slide-wrapper{position:relative;text-align:left;width:970px;clear:both;margin:0 auto}
.slide .widget{margin:0 0 6px}
.slide ul{list-style:none;padding:0;margin:0}

.masbottomnav {background:#fff;width:970px;margin:0 auto;padding:0 auto;height:30px;border-bottom:1px solid #ccc;}
.masbottom {width:970px;float:left;height:20px;margin:0 auto;padding:5px 0;}
.masbottom ul {margin: 0;padding-left:0px;color:#666;list-style-type: none;font:12px Arial,sans-serif}
.masbottom li{display: inline; margin: 0;}
.masbottom li a{border-right:1px solid #999;;float: left;display: block;padding:2px 8px;color:#666;line-height: 1.2em;}
.masbottom li a:visited{color:#666;}
.masbottom li a:hover {color:#0c67ad;text-decoration:none;}
#search{float:right;width:180px;height:20px;margin-top:5px;padding-right:5px}
#search form{float:left}
#search input[type="text"]{background:#fff url(http://1.bp.blogspot.com/-sv3VBy8Tch0/T6UzB3zDYMI/AAAAAAAAA-Y/dVtCsOgvB_o/s1600/search_button.png) no-repeat scroll 4px center;float:left;border:1px solid #ccc;width:146px;margin-top:1px;padding:3px 15px;font-size:12px;text-align:right}
#search input[type="text"]:focus{background:#FFF}
#search input[type="submit"]{display:none}
ul#related-posts{font:bold 12px Arial;list-style:none;text-transform:none;margin:10px 0;padding:0}
ul#related-posts li{float:left;height:auto;list-style-type:none;margin:0 5px;padding:2px 1px}
*html ul.rp#related-posts li{margin:0 13px}
ul#related-posts li a{-moz-box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,0.15);border:2px solid #999;display:block;height:90px;position:relative;width:90px;color:#eaeaea;text-decoration:none;text-shadow:0 1px 0 #000}
ul#related-posts li .overlay{height:84px;line-height:16px;position:absolute;width:84px;z-index:10;padding:6px 0 0 6px}
ul#related-posts li a:hover .overlay{background:url(http://3.bp.blogspot.com/-F6jJZ3Qin7s/T5bShzfjYRI/AAAAAAAAAtE/aD9q8DnSYiw/s1600/transparant.png);display:block!important;}
ul#related-posts li img{bottom:0;padding:0!important}
ul#related-posts li a:hover{-moz-box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,0.25)}
]]></b:skin>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<style type='text/css'>
.post{width:618px;background:#fff url(http://4.bp.blogspot.com/-i1DxbZx-CLA/ToSeO_R8tiI/AAAAAAAAABw/-wUayiAFmyQ/s1600/header-shadow.png) repeat-x top;border-bottom:1px solid #ccc;float:left;margin-top:-10px;padding:0}
.post h3{text-shadow: 1px 1px #fff;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-GovVhXYGgek/T6_7sCktPnI/AAAAAAAABNA/Y24ihtgqFUQ/s1600/post+h3.png) repeat-x bottom;
color:#444;border-top:1px solid #fff;font-size:16px;font-weight:700;margin:0;padding:7px 15px;}
.post h3 a{color:#333;}
.post h3 a:hover{color:#0c67ad;}
.post .post-body{width:585px;background:#fbfbfb;padding:15px;}
.post .item_price{font-size:15px;top:60px;left:16px;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-F6jJZ3Qin7s/T5bShzfjYRI/AAAAAAAAAtE/aD9q8DnSYiw/s1600/transparant.png);color:#fff;font-weight:700;position:absolute;padding:3px 6px;height:20px;}
.post .product_image{background:#fff;border:1px solid #ccc;float:left;text-align:center;margin:0 15px 10px 0;padding:5px;}
.post .item_thumb{height:auto;width:auto;}
.post img{border:none;padding:0;}

a.item_add,a.view_detail{position:relative;color:#eee;font:11px Arial;height:24px;line-height:24px;text-align:center;text-decoration:none;text-shadow:1px 1px 1px #222;text-transform:none;border-radius:0;border:none;margin:10px 0 0 7px;padding:0}
a.item_add{background:url(http://4.bp.blogspot.com/-MnTiieDPXlE/T8HGIO3x8MI/AAAAAAAABV8/JFvTg2lnJPA/s1600/add+to+cart.png) no-repeat;float:left;width:75px}
a.view_detail{background:url(http://3.bp.blogspot.com/-KzU1z2KPGQA/T6_x704zrII/AAAAAAAABMc/-N29RAtJwRA/s1600/detail.png) no-repeat;float:left;width:75px}
a.item_add:hover{background-position:bottom left;color:#fff}
a.view_detail:hover{background-position:bottom right;color:#fff}

.bar{background:#fff;border:1px solid #ccc;width:190px;margin:0 0 10px 10px;padding:0;box-shadow:0 0 4px #bbb;-moz-box-shadow:0 0 4px #bbb;-webkit-box-shadow:0 0 4px #bbb;transition:all 400ms ease-in-out;-webkit-transition:all 400ms ease-in-out;-moz-transition:all 400ms ease-in-out;-o-transition:all 400ms ease-in-out;-ms-transition:all 600ms ease-in-out}
.bar:hover{border:1px solid #999;box-shadow:0 0 4px #888;-moz-box-shadow:0 0 4px #888;-webkit-box-shadow:0 0 4px #888}
.bar h3{font-size:13px;text-align:center;text-shadow:1px 1px #fff;font-weight:700;margin:0;padding:5px 10px}
.bar h3 a{color:#333}
.bar h3 a:hover{color:#0c67ad}
.bar .post-body{background:#fbfbfb;width:166px;border:1px solid #fff;padding:10px}
.bar .item_price{top:140px;left:11px}
.bar .product_describe{display:none;visibility:hidden}
.bar .product_image{margin:0}
.bar img{border:none;padding:0}
</style>
</b:if></b:if>

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var featuredcontentslider={

//3 variables below you can customize if desired:
ajaxloadingmsg: '<div style="margin: 20px 0 0 20px"><img src="loading.gif" /> Fetching slider Contents. Please wait...</div>',
bustajaxcache: true, //bust caching of external ajax page after 1st request?
enablepersist: true, //persist to last content viewed when returning to page?

settingcaches: {}, //object to cache "setting" object of each script instance

jumpTo:function(fcsid, pagenumber){ //public function to go to a slide manually.
	this.turnpage(this.settingcaches[fcsid], pagenumber)
},

ajaxconnect:function(setting){
	var page_request = false
	if (window.ActiveXObject){ //Test for support for ActiveXObject in IE first (as XMLHttpRequest in IE7 is broken)
		try {
		page_request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")
		} 
		catch (e){
			try{
			page_request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
			}
			catch (e){}
		}
	}
	else if (window.XMLHttpRequest) // if Mozilla, Safari etc
		page_request = new XMLHttpRequest()
	else
		return false
	var pageurl=setting.contentsource[1]
	page_request.onreadystatechange=function(){
		featuredcontentslider.ajaxpopulate(page_request, setting)
	}
	document.getElementById(setting.id).innerHTML=this.ajaxloadingmsg
	var bustcache=(!this.bustajaxcache)? "" : (pageurl.indexOf("?")!=-1)? "&"+new Date().getTime() : "?"+new Date().getTime()
	page_request.open('GET', pageurl+bustcache, true)
	page_request.send(null)
},

ajaxpopulate:function(page_request, setting){
	if (page_request.readyState == 4 && (page_request.status==200 || window.location.href.indexOf("http")==-1)){
		document.getElementById(setting.id).innerHTML=page_request.responseText
		this.buildpaginate(setting)
	}
},

buildcontentdivs:function(setting){
	var alldivs=document.getElementById(setting.id).getElementsByTagName("div")
	for (var i=0; i<alldivs.length; i++){
		if (this.css(alldivs[i], "contentdiv", "check")){ //check for DIVs with class "contentdiv"
			setting.contentdivs.push(alldivs[i])
				alldivs[i].style.display="none" //collapse all content DIVs to begin with
		}
	}
},

buildpaginate:function(setting){
	this.buildcontentdivs(setting)
	var sliderdiv=document.getElementById(setting.id)
	var pdiv=document.getElementById("paginate-"+setting.id)
	var phtml=""
	var toc=setting.toc
	var nextprev=setting.nextprev
	if (typeof toc=="string" && toc!="markup" || typeof toc=="object"){
		for (var i=1; i<=setting.contentdivs.length; i++){
			phtml+='<a href="#'+i+'" class="toc">'+(typeof toc=="string"? toc.replace(/#increment/, i) : toc[i-1])+'</a> '
		}
		phtml=(nextprev[0]!=''? '<a href="#prev" class="prev">'+nextprev[0]+'</a> ' : '') + phtml + (nextprev[1]!=''? '<a href="#next" class="next">'+nextprev[1]+'</a>' : '')
		pdiv.innerHTML=phtml
	}
	var pdivlinks=pdiv.getElementsByTagName("a")
	var toclinkscount=0 //var to keep track of actual # of toc links
	for (var i=0; i<pdivlinks.length; i++){
		if (this.css(pdivlinks[i], "toc", "check")){
			if (toclinkscount>setting.contentdivs.length-1){ //if this toc link is out of range (user defined more toc links then there are contents)
				pdivlinks[i].style.display="none" //hide this toc link
				continue
			}
			pdivlinks[i].setAttribute("rel", ++toclinkscount) //store page number inside toc link
			pdivlinks[i][setting.revealtype]=function(){
				featuredcontentslider.turnpage(setting, this.getAttribute("rel"))
				return false
			}
			setting.toclinks.push(pdivlinks[i])
		}
		else if (this.css(pdivlinks[i], "prev", "check") || this.css(pdivlinks[i], "next", "check")){ //check for links with class "prev" or "next"
			pdivlinks[i].onclick=function(){
				featuredcontentslider.turnpage(setting, this.className)
				return false
			}
		}
	}
	this.turnpage(setting, setting.currentpage, true)
	if (setting.autorotate[0]){ //if auto rotate enabled
		pdiv[setting.revealtype]=function(){
			featuredcontentslider.cleartimer(setting, window["fcsautorun"+setting.id])
		}
		sliderdiv["onclick"]=function(){ //stop content slider when slides themselves are clicked on
			featuredcontentslider.cleartimer(setting, window["fcsautorun"+setting.id])
		}
		setting.autorotate[1]=setting.autorotate[1]+(1/setting.enablefade[1]*50) //add time to run fade animation (roughly) to delay between rotation
	 this.autorotate(setting)
	}
},

urlparamselect:function(fcsid){
	var result=window.location.search.match(new RegExp(fcsid+"=(\\d+)", "i")) //check for "?featuredcontentsliderid=2" in URL
	return (result==null)? null : parseInt(RegExp.$1) //returns null or index, where index (int) is the selected tab's index
},

turnpage:function(setting, thepage, autocall){
	var currentpage=setting.currentpage //current page # before change
	var totalpages=setting.contentdivs.length
	var turntopage=(/prev/i.test(thepage))? currentpage-1 : (/next/i.test(thepage))? currentpage+1 : parseInt(thepage)
	turntopage=(turntopage<1)? totalpages : (turntopage>totalpages)? 1 : turntopage //test for out of bound and adjust
	if (turntopage==setting.currentpage && typeof autocall=="undefined") //if a pagination link is clicked on repeatedly
		return
	setting.currentpage=turntopage
	setting.contentdivs[turntopage-1].style.zIndex=++setting.topzindex
	this.cleartimer(setting, window["fcsfade"+setting.id])
	setting.cacheprevpage=setting.prevpage
	if (setting.enablefade[0]==true){
		setting.curopacity=0
		this.fadeup(setting)
	}
	if (setting.enablefade[0]==false){ //if fade is disabled, fire onChange event immediately (verus after fade is complete)
		setting.contentdivs[setting.prevpage-1].style.display="none" //collapse last content div shown (it was set to "block")
		setting.onChange(setting.prevpage, setting.currentpage)
	}
	setting.contentdivs[turntopage-1].style.visibility="visible"
	setting.contentdivs[turntopage-1].style.display="block"
	if (setting.prevpage<=setting.toclinks.length) //make sure pagination link exists (may not if manually defined via "markup", and user omitted)
		this.css(setting.toclinks[setting.prevpage-1], "selected", "remove")
	if (turntopage<=setting.toclinks.length) //make sure pagination link exists (may not if manually defined via "markup", and user omitted)
		this.css(setting.toclinks[turntopage-1], "selected", "add")
	setting.prevpage=turntopage
	if (this.enablepersist)
		this.setCookie("fcspersist"+setting.id, turntopage)
},

setopacity:function(setting, value){ //Sets the opacity of targetobject based on the passed in value setting (0 to 1 and in between)
	var targetobject=setting.contentdivs[setting.currentpage-1]
	if (targetobject.filters && targetobject.filters[0]){ //IE syntax
		if (typeof targetobject.filters[0].opacity=="number") //IE6
			targetobject.filters[0].opacity=value*100
		else //IE 5.5
			targetobject.style.filter="alpha(opacity="+value*100+")"
	}
	else if (typeof targetobject.style.MozOpacity!="undefined") //Old Mozilla syntax
		targetobject.style.MozOpacity=value
	else if (typeof targetobject.style.opacity!="undefined") //Standard opacity syntax
		targetobject.style.opacity=value
	setting.curopacity=value
},

fadeup:function(setting){
	if (setting.curopacity<1){
		this.setopacity(setting, setting.curopacity+setting.enablefade[1])
		window["fcsfade"+setting.id]=setTimeout(function(){featuredcontentslider.fadeup(setting)}, 50)
	}
	else{ //when fade is complete
		if (setting.cacheprevpage!=setting.currentpage) //if previous content isn't the same as the current shown div (happens the first time the page loads/ script is run)
			setting.contentdivs[setting.cacheprevpage-1].style.display="none" //collapse last content div shown (it was set to "block")
		setting.onChange(setting.cacheprevpage, setting.currentpage)
	}
},

cleartimer:function(setting, timervar){
	if (typeof timervar!="undefined"){
		clearTimeout(timervar)
		clearInterval(timervar)
		if (setting.cacheprevpage!=setting.currentpage){ //if previous content isn't the same as the current shown div
			setting.contentdivs[setting.cacheprevpage-1].style.display="none"
		}
	}
},

css:function(el, targetclass, action){
	var needle=new RegExp("(^|\\s+)"+targetclass+"($|\\s+)", "ig")
	if (action=="check")
		return needle.test(el.className)
	else if (action=="remove")
		el.className=el.className.replace(needle, "")
	else if (action=="add")
		el.className+=" "+targetclass
},

autorotate:function(setting){
 window["fcsautorun"+setting.id]=setInterval(function(){featuredcontentslider.turnpage(setting, "next")}, setting.autorotate[1])
},

getCookie:function(Name){ 
	var re=new RegExp(Name+"=[^;]+", "i"); //construct RE to search for target name/value pair
	if (document.cookie.match(re)) //if cookie found
		return document.cookie.match(re)[0].split("=")[1] //return its value
	return null
},

setCookie:function(name, value){
	document.cookie = name+"="+value

},


init:function(setting){
	var persistedpage=this.getCookie("fcspersist"+setting.id) || 1
	var urlselectedpage=this.urlparamselect(setting.id) //returns null or index from: mypage.htm?featuredcontentsliderid=index
	this.settingcaches[setting.id]=setting //cache "setting" object
	setting.contentdivs=[]
	setting.toclinks=[]
	setting.topzindex=0
	setting.currentpage=urlselectedpage || ((this.enablepersist)? persistedpage : 1)
	setting.prevpage=setting.currentpage
	setting.revealtype="on"+(setting.revealtype || "click")
	setting.curopacity=0
	setting.onChange=setting.onChange || function(){}
	if (setting.contentsource[0]=="inline")
		this.buildpaginate(setting)
	if (setting.contentsource[0]=="ajax")
		this.ajaxconnect(setting)
}

}
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
jQuery.cookie=function(key,value,options){if(arguments.length>1&&String(value)!=="[object Object]"){options=jQuery.extend({},options);if(value===null||value===undefined){options.expires=-1}if(typeof options.expires==='number'){var days=options.expires,t=options.expires=new Date();t.setDate(t.getDate()+days)}value=String(value);return(document.cookie=[encodeURIComponent(key),'=',options.raw?value:encodeURIComponent(value),options.expires?'; expires='+options.expires.toUTCString():'',options.path?'; path='+options.path:'',options.domain?'; domain='+options.domain:'',options.secure?'; secure':''].join(''))}options=value||{};var result,decode=options.raw?function(s){return s}:decodeURIComponent;return(result=new RegExp('(?:^|; )'+encodeURIComponent(key)+'=([^;]*)').exec(document.cookie))?decode(result[1]):null};
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var Custom="Custom",GoogleCheckout="GoogleCheckout",PayPal="PayPal",Email="Email",AustralianDollar="AUD",AUD="AUD",CanadianDollar="CAD",CAD="CAD",CzechKoruna="CZK",CZK="CZK",DanishKrone="DKK",DKK="DKK",Euro="EUR",EUR="EUR",HongKongDollar="HKD",HKD="HKD",HungarianForint="HUF",HUF="HUF",IsraeliNewSheqel="ILS",ILS="ILS",JapaneseYen="JPY",JPY="JPY",MexicanPeso="MXN",MXN="MXN",NorwegianKrone="NOK",NOK="NOK",NewZealandDollar="NZD",NZD="NZD",PolishZloty="PLN",PLN="PLN",PoundSterling="GBP",GBP="GBP",SingaporeDollar="SGD",SGD="SGD",SwedishKrona="SEK",SEK="SEK",SwissFranc="CHF",CHF="CHF",ThaiBaht="THB",THB="THB",IndonesianRupiah="IDR",IDR="IDR",USDollar="USD",USD="USD";
function Cart(){

	var me = this;
	/* member variables */
	me.nextId = 1;
	me.Version = '2.2.2';
	me.Shelf = null;
	me.items = {};
	me.isLoaded = false;
	me.pageIsReady = false;
	me.quantity = 0;
	me.total = 0;
	me.taxRate = 0;
	me.taxCost = 0;
	me.shippingFlatRate = 0;
	me.shippingTotalRate = 0;
	me.shippingQuantityRate = 0;
	me.shippingRate = 0;
	me.shippingCost = 0;
	me.currency = USD;
	me.checkoutTo = PayPal;
	me.email = "";
	me.merchantId	 = "";
	me.successUrl = null;
	me.cancelUrl = null;
	me.cookieDuration = 30; // default duration in days
	me.storagePrefix = "sc_";
	me.MAX_COOKIE_SIZE = 4000;
	me.cartHeaders = ['Name','Price','Quantity','Total'];
	me.events = {};
	me.sandbox = false;
	me.paypalHTTPMethod = "GET";
	/*
		cart headers:
		you can set these to which ever order you would like, and the cart will display the appropriate headers
		and item info.	any field you have for the items in the cart can be used, and 'Total' will automatically
		be price*quantity.

		there are keywords that can be used:

			1) "_input" - the field will be a text input with the value set to the given field. when the user
				changes the value, it will update the cart.	 this can be useful for quantity. (ie "Quantity_input")

			2) "increment" - a link with "+" that will increase the item quantity by 1

			3) "decrement" - a link with "-" that will decrease the item quantity by 1

			4) "remove" - a link that will remove the item from the cart

			5) "_image" or "Image" - the field will be an img tag with the src set to the value. You can simply use "Image" if
				you set a field in the items called "Image". If you have a field named something else, like "Thumb", you can add
				the "_image" to create the image tag (ie "Thumb_image").

			6) "_noHeader" - this will skip the header for that field (ie "increment_noHeader")


	*/
	/******************************************************
			add/remove items to cart
	 ******************************************************/

	me.add = function ( values ) {
		var me=this;
		/* load cart values if not already loaded */
		if( !me.pageIsReady		) {
			me.initializeView();
			me.update();
		}
		if( !me.isLoaded		) {
			me.load();
			me.update();
		}

		var newItem = new CartItem();

		/* check to ensure arguments have been passed in */
		if( !arguments || arguments.length === 0 ){
			error( 'No values passed for item.');
			return null;
		}
		var argumentArray = arguments;
		if( values && typeof( values ) !== 'string' && typeof( values ) !== 'number' ){
			argumentArray = values;
		}

		newItem.parseValuesFromArray( argumentArray );
		newItem.checkQuantityAndPrice();
		
		if( me.trigger('beforeAdd', [newItem] ) === false ){
			return false;
		}
		var isNew = true;

		/* if the item already exists, update the quantity */
		if( me.hasItem(newItem) ) {
			var foundItem=me.hasItem(newItem);
			foundItem.quantity= parseInt(foundItem.quantity,10) + parseInt(newItem.quantity,10);
			newItem = foundItem;
			isNew = false;
		} else {
			me.items[newItem.id] = newItem;
		}

		me.update();
		me.trigger('afterAdd', [newItem,isNew] );
		
		return newItem;
		
	};


	me.remove = function( id ){
		var tempArray = {};
			
		me.each(function(item){
			if( item.id !== id ){
				tempArray[item.id] = item;
			}
		});
		this.items = tempArray;
	};

	me.empty = function () {
		me.items = {};
		me.update();
	};

	/******************************************************
			 item accessor functions
	 ******************************************************/

	me.find = function (criteria) {
		if( !criteria ){
			return null;
		}
		
		var results = [];
			
		me.each(function(item,x,next){ 	
	
			fits = true;
		
			me.each( criteria , function(value,j,name){
				if( !item[name] || item[name] != value ){
					fits = false;
				}
			});
			
			if( fits ){
				results.push( item );
			}
		});
		return (results.length === 0 ) ? null : results;
	};
	
	
	me.each = function( array , callback ){
		var next,
			x=0, 
			result;

		if( typeof array === 'function' ){
			var cb = array
				items = me.items;
		} else if( typeof callback === 'function' ){
			var cb = callback,
				items = array;
		} else {
			return;
		}
		
		for( next in items ){
			if( typeof items[next] !== "function" ){
				result = cb.call( me , items[next] , x , next );
				if( result === false ){
					return;
				}
				x++;
			}
		}
		
	};
	
	
	me.chunk = function(str, n) {
		if (typeof n==='undefined'){ 
			n=2;
		}
		var result = str.match(RegExp('.{1,'+n+'}','g'));
		return result || [];
	};


	/******************************************************
			 checkout management
	 ******************************************************/

	me.checkout = function() {
		if( me.quantity === 0 ){
			error("Keranjang masih kosong");
			return;
		}
		switch( me.checkoutTo ){
			case PayPal:
				me.paypalCheckout();
				break;
			case GoogleCheckout:
				me.googleCheckout();
				break;
			case Email:
				me.emailCheckout();
				break;
			default:
				me.customCheckout();
				break;
		}
	};

	me.paypalCheckout = function() {

		
		var form = document.createElement("form"),
			counter=1,
			current,
			item,
			descriptionString;
			
		form.style.display = "none";
		form.method = me.paypalHTTPMethod =="GET" || me.paypalHTTPMethod == "POST" ? me.paypalHTTPMethod : "GET";
		form.action = me.sandbox ? "https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr" : "https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr";
		form.acceptCharset = "utf-8";
			
			
		// setup hidden fields
		form.appendChild(me.createHiddenElement("cmd", "_cart"));
		form.appendChild(me.createHiddenElement("rm", me.paypalHTTPMethod == "POST" ? "2" : "0" ));
		form.appendChild(me.createHiddenElement("upload", "1"));
		form.appendChild(me.createHiddenElement("business", me.email ));
		form.appendChild(me.createHiddenElement("currency_code", "me.currency"));
		
		if( me.taxRate ){
			form.appendChild(me.createHiddenElement("tax_cart",me.taxCost ));
		}
		
		if( me.shipping() !== 0){
			form.appendChild(me.createHiddenElement("handling_cart", me.shippingCost ));
		}
		
		if( me.successUrl ){
			form.appendChild(me.createHiddenElement("return", me.successUrl ));
		}
		
		if( me.cancelUrl ){
			form.appendChild(me.createHiddenElement("cancel_return", me.cancelUrl ));
		}
		
		

		me.each(function(item,iter){

			counter = iter+1;
		
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "item_name_"		+ counter, item.name		) );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "quantity_"		+ counter, item.quantity	) );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "amount_"			+ counter, item.price		) );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "item_number_"	+ counter, counter			) );
			
			var option_count = 0;

			me.each( item , function( value, x , field ){
				if( field !== "id" && field !== "price" && field !== "quantity" && field !== "name" && field !== "shipping" && option_count < 10) {
					form.appendChild( me.createHiddenElement( "on" + option_count + "_"	+ counter, 	field ) );
					form.appendChild( me.createHiddenElement( "os" + option_count + "_"	+ counter, 	value ) );
					option_count++;
				}
			});

			form.appendChild( me.createHiddenElement( "option_index_" + counter, option_count) );

		});


		document.body.appendChild( form );
		form.submit();
		document.body.removeChild( form );
		
	};

	me.googleCheckout = function() {
		var me = this;
		
		
		if( me.currency !== USD && me.currency !== GBP ){
			error( "Google Checkout only allows the USD and GBP for currency.");
			return;
		} else if( me.merchantId === "" || me.merchantId === null || !me.merchantId ){
			error( "No merchant Id for google checkout supplied.");
			return;
		}

		var form = document.createElement("form"),
			counter=1,
			current,
			item,
			descriptionString;
			
		form.style.display = "none";
		form.method = "POST";
		form.action = "https://checkout.google.com/api/checkout/v2/checkoutForm/Merchant/" +
						me.merchantId;
		form.acceptCharset = "utf-8";

		me.each(function(item,iter){
				
			counter = iter+1;
		
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "item_name_"		+ counter, item.name		) );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "item_quantity_"	+ counter, item.quantity	) );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "item_price_"		+ counter, item.price		) );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "item_currency_"	+ counter, me.currency		) );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "item_tax_rate_"	+ counter, me.taxRate		) );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "_charset_"				 , ""				) );

			descriptionString = "";

			me.each( item , function( value , x , field ){
			
				if( field !== "id"		&&
					field !== "quantity" &&
					field !== "price" ) {
						
						descriptionString = descriptionString + ", " + field + ": " + value;
				}
			});
			
			descriptionString = descriptionString.substring( 1 );
			form.appendChild( me.createHiddenElement( "item_description_" + counter, descriptionString) );

		});
		
		// hack for adding shipping
		if( me.shipping() !== 0){
		  form.appendChild(me.createHiddenElement("ship_method_name_1", "Shipping"));
		  form.appendChild(me.createHiddenElement("ship_method_price_1", parseFloat(me.shippingCost).toFixed(2)));
		  form.appendChild(me.createHiddenElement("ship_method_currency_1", me.currency));
		}

		document.body.appendChild( form );
		form.submit();
		document.body.removeChild( form );
	};	me.emailCheckout = function() {
		return;
	};

	me.customCheckout = function() {
		return;
	};
	/******************************************************
				data storage and retrival
	 ******************************************************/

	/* load cart from cookie */
	me.load = function () {
		var me = this,
			id;
			
		/* initialize variables and items array */
		me.items = {};
		me.total = 0.00;
		me.quantity = 0;

		/* retrieve item data from cookie */
		if( readCookie(simpleCart.storagePrefix + 'simpleCart_' + "chunks") ){
			var chunkCount = 1*readCookie(simpleCart.storagePrefix + 'simpleCart_' + "chunks"),
				dataArray = [],
				dataString = "",
				data = "",
				info,
				newItem,
				y=0;
			if(chunkCount>0) {	
				for( y=0;y<chunkCount;y++){
					dataArray.push( readCookie( simpleCart.storagePrefix + 'simpleCart_' + (1 + y ) ) );
				}
			
				dataString = unescape( dataArray.join("") );
				data = dataString.split("++");
			}
			for(var x=0, xlen=data.length;x<xlen;x++){

				info = data[x].split('||');
				newItem = new CartItem();

				if( newItem.parseValuesFromArray( info ) ){
					newItem.checkQuantityAndPrice();
					/* store the new item in the cart */
					me.items[newItem.id] = newItem;
				}
			}
		}
	
		me.isLoaded = true;
	};	/* save cart to cookie */
	me.save = function () {
		var dataString = "",
			dataArray = [],
			chunkCount = 0;
			
		chunkCount = 1*readCookie(simpleCart.storagePrefix + 'simpleCart_' + "chunks");
		for( var j=0;j<chunkCount;j++){
			eraseCookie(simpleCart.storagePrefix + 'simpleCart_'+ j);
		}
		eraseCookie(simpleCart.storagePrefix + 'simpleCart_' + "chunks");
		
			
		me.each(function(item){
			dataString = dataString + "++" + item.print();
		});
		
		dataArray = simpleCart.chunk( dataString.substring(2) , simpleCart.MAX_COOKIE_SIZE );
		
		for( var x=0,xlen = dataArray.length;x<xlen;x++){
			createCookie(simpleCart.storagePrefix + 'simpleCart_' + (1 + x ), dataArray[x], me.cookieDuration );
		}
				
		createCookie( simpleCart.storagePrefix + 'simpleCart_' + "chunks", "" + dataArray.length , me.cookieDuration );
	};	/******************************************************
				 view management
	 ******************************************************/

	me.initializeView = function() {
		var me = this;
		me.totalOutlets				= getElementsByClassName('simpleCart_total');
		me.quantityOutlets			= getElementsByClassName('simpleCart_quantity');
		me.cartDivs					= getElementsByClassName('simpleCart_items');
		me.taxCostOutlets			= getElementsByClassName('simpleCart_taxCost');
		me.taxRateOutlets			= getElementsByClassName('simpleCart_taxRate');
		me.shippingCostOutlets		= getElementsByClassName('simpleCart_shippingCost');
		me.finalTotalOutlets		= getElementsByClassName('simpleCart_finalTotal');

		me.addEventToArray( getElementsByClassName('simpleCart_checkout') , simpleCart.checkout , "click");
		me.addEventToArray( getElementsByClassName('simpleCart_empty')	, simpleCart.empty , "click" );
		
		me.Shelf = new Shelf();
		me.Shelf.readPage();

		me.pageIsReady = true;

	};	me.updateView = function() {
		me.updateViewTotals();
		if( me.cartDivs && me.cartDivs.length > 0 ){
			me.updateCartView();
		}
	};

	me.updateViewTotals = function() {
		var outlets = [ ["quantity"		, "none"		] ,
						["total"		, "currency"	] ,
						["shippingCost" , "currency"	] ,
						["taxCost"		, "currency"	] ,
						["taxRate"		, "percentage"	] ,
						["finalTotal"	, "currency"	] ];

		for( var x=0,xlen=outlets.length; x<xlen;x++){

			var arrayName = outlets[x][0] + "Outlets",
				outputString,
				element;

			for( var y = 0,ylen = me[ arrayName ].length; y<ylen; y++ ){ 
				switch( outlets[x][1] ){
					case "none":
						outputString = "" + me[outlets[x][0]];
						break;
					case "currency":
						outputString = me.valueToCurrencyString( me[outlets[x][0]] );
						break;
					case "percentage":
						outputString = me.valueToPercentageString( me[outlets[x][0]] );
						break;
					default:
						outputString = "" + me[outlets[x][0]];
						break;
				}
				me[arrayName][y].innerHTML = "" + outputString;
			}
		}
	};

	me.updateCartView = function() {
		var newRows = [],
			y,newRow,current,header,newCell,info,outputValue,option,headerInfo;

		/* create headers row */
		newRow = document.createElement('div');
		for(var y=0,ylen = me.cartHeaders.length; y<ylen; y++ ){
			newCell = document.createElement('div');
			headerInfo = me.cartHeaders[y].split("_");

			newCell.innerHTML = me.print( headerInfo[0] );
			newCell.className = "item" + headerInfo[0];
			for(var z=1,zlen=headerInfo.length;z<zlen;z++){
				if( headerInfo[z].toLowerCase() == "noheader" ){
					newCell.style.display = "none";
				}
			}
			newRow.appendChild( newCell );

		}
		newRow.className = "cartHeaders";
		newRows[0] = newRow;

		/* create a row for each item in the cart */
		me.each(function(item, x){
			newRow = document.createElement('div');

			for(var y=0,ylen = me.cartHeaders.length; y<ylen; y++ ){
				newCell = document.createElement('div');
				info = me.cartHeaders[y].split("_");
			
				outputValue = me.createCartRow( info , item , outputValue );

				newCell.innerHTML = outputValue;
				newCell.className = "item" + info[0];
			
				newRow.appendChild( newCell );
			}
			newRow.className = "itemContainer";
			newRows[x+1] = newRow;
		});		for( var x=0,xlen=me.cartDivs.length; x<xlen; x++){

			/* delete current rows in div */
			var div = me.cartDivs[x];
			if( div.childNodes && div.appendChild ){
				while( div.childNodes[0] ){
					div.removeChild( div.childNodes[0] );
				}
			

				for(var j=0, jLen = newRows.length; j<jLen; j++){
					div.appendChild( newRows[j] );
				}
			}

		}
	};
	
	me.createCartRow = function( info , item , outputValue ){
				
		switch( info[0].toLowerCase() ){
			case "total":
				outputValue = me.valueToCurrencyString(parseFloat(item.price)*parseInt(item.quantity,10) );
				break;
			case "increment":
				outputValue = me.valueToLink( "+" , "javascript:;" , "onclick=\"simpleCart.items[\'" + item.id + "\'].increment();\"" );
				break;
			case "decrement":
				outputValue = me.valueToLink( "-" , "javascript:;" , "onclick=\"simpleCart.items[\'" + item.id + "\'].decrement();\"" );
				break;
			case "remove":
				outputValue = me.valueToLink( "X" , "javascript:;" , "onclick=\"simpleCart.items[\'" + item.id + "\'].remove();\"" );
				break;
			case "price":
				outputValue = me.valueToCurrencyString( item[ info[0].toLowerCase() ] ? item[info[0].toLowerCase()] : " " );
				break;
			default: 
				outputValue = item[ info[0].toLowerCase() ] ? 
							typeof 	item[info[0].toLowerCase()] === 'function' ?
							 		item[info[0].toLowerCase()].call(item) :
									item[info[0].toLowerCase()] :
									" ";
				break;
		}	
		
		for( var y=1,ylen=info.length;y<ylen;y++){
			option = info[y].toLowerCase();
			switch( option ){
				case "image":
				case "img":
					outputValue = me.valueToImageString( outputValue );		
					break;
				case "input":
					outputValue = me.valueToTextInput( outputValue , "onchange=\"simpleCart.items[\'" + item.id + "\'].set(\'" + info[0].toLowerCase() + "\' , this.value);\""	);
					break;
				case "div":
				case "span":
				case "h1":
				case "h2":
				case "h3":
				case "h4":
				case "p":
					outputValue = me.valueToElement( option , outputValue , "" );
					break;
				case "noheader":
					break;
				default:
					error( "unkown header option: " + option );
					break;
			}
		
		}		 
		return outputValue;
	};

	me.addEventToArray = function ( array , functionCall , theEvent ) {
		var outlet, 
			element;
		
		for(var x=0,xlen=array.length; x<xlen; x++ ){
			element = array[x];
			if( element.addEventListener ) {
				element.addEventListener(theEvent, functionCall , false );
			} else if( element.attachEvent ) {
				element.attachEvent( "on" + theEvent, functionCall );
			}
		}
	};


	me.createHiddenElement = function ( name , value ){
		var element = document.createElement("input");
		element.type = "hidden";
		element.name = name;
		element.value = value;
		return element;
	};


	/******************************************************
			Event Management
	 ******************************************************/
	
	// bind a callback to a simpleCart event
	me.bind = function( name , callback ){
		if( typeof callback !== 'function' ){
			return me;
		}
		
		
		if (me.events[name] === true ){
			callback.apply( me );
		} else if( typeof me.events[name] !== 'undefined' ){
			me.events[name].push( callback );
		} else {
			me.events[name] = [ callback ];
		}
		return me;
	};
	
	
	// trigger event
	me.trigger = function( name , options ){
		var returnval = true;
		if( typeof me.events[name] !== 'undefined' && typeof me.events[name][0] === 'function'){
			for( var x=0,xlen=me.events[name].length; x<xlen; x++ ){
				returnval = me.events[name][x].apply( me , (options ? options : [] ) );
			}
		}
		if( returnval === false ){
			return false;
		} else {
			return true;
		}
	};
	
	// shortcut for ready function
	me.ready = function( callback ){
		if( !callback ){
			me.trigger( 'ready' );
			me.events['ready'] = true;
		} else {
			me.bind( 'ready' , callback );
		}
		return me;
	};
	/******************************************************
				Currency management
	 ******************************************************/

	me.currencySymbol = function() {
		switch(me.currency){
			case CHF:
				return "CHF&nbsp;";
			case CZK:
				return "CZK&nbsp;";
			case DKK:
				return "DKK&nbsp;";
			case HUF:
				return "HUF&nbsp;";
			case NOK:
				return "NOK&nbsp;";
			case PLN:
				return "PLN&nbsp;";
			case SEK:
				return "SEK&nbsp;";
			case JPY:
				return "&yen;";
			case EUR:
				return "&euro;";
			case GBP:
				return "&pound;";
			case CHF:
				return "CHF&nbsp;";
			case THB: 
				return "&#3647;";
			case DKK:
				return "Rp&nbsp;";
			case USD:
			case CAD:
			case AUD:
			case NZD:
			case HKD:
			case SGD:
				return "&#36;";
			default:
				return "";
		}
	};


	me.currencyStringForPaypalCheckout = function( value ){
		if( me.currencySymbol() == "&#36;" ){
			return "$" + parseFloat( value ).toFixed(2);
		} else {
			return "" + parseFloat(value ).toFixed(2);
		}
	};

	/******************************************************
				Formatting
	 ******************************************************/


	me.valueToCurrencyString = function( value ) {
		var val = parseFloat( value ); 
		if( isNaN(val))
			val = 0;

		return val.toCurrency( me.currencySymbol() );
	};

	me.valueToPercentageString = function( value ){
		return parseFloat( 100*value ) + "%";
	};

	me.valueToImageString = function( value ){
		if( value.match(/<\s*img.*src\=/) ){
			return value;
		} else {
			return "<img src=\"" + value + "\" />";
		}
	};

	me.valueToTextInput = function( value , html ){
		return "<input type=\"text\" value=\"" + value + "\" " + html + " />";
	};

	me.valueToLink = function( value, link, html){
		return "<a href=\"" + link + "\" " + html + " >" + value + "</a>";
	};

	me.valueToElement = function( type , value , html ){
		return "<" + type + " " + html + " > " + value + "</" + type + ">";
	};

	/******************************************************
				Duplicate management
	 ******************************************************/

	me.hasItem = function ( item ) {
		var current, 
			matches,
			field,
			match=false;
		
		me.each(function(testItem){ 
			
			matches = true;
			
			me.each( item , function( value , x , field ){ 
				
				if( field !== "quantity" && field !== "id" && item[field] !== testItem[field] ){
					matches = false;
				}
			});
			
			if( matches ){
				match = testItem;
			}
			
		});
		return match;
	};
	
	/******************************************************
				Language managment
	 ******************************************************/
	me.ln = {
		"en_us": {
			 quantity: "Quantity"
			, price: "Price"
			, total: "Total"
			, decrement: "Decrement"
			, increment: "Increment"
			, remove: "Remove"
			, tax: "Tax"
			, shipping: "Shipping"
			, image: "Image"
		} 
	};
	
	me.language = "en_us"; 
	
	me.print = function( input ) {
		var me = this;
		return me.ln[me.language] && me.ln[me.language][input.toLowerCase()] ? me.ln[me.language][input.toLowerCase()] : input;
		
	};


	/******************************************************
				Cart Update managment
	 ******************************************************/

	me.update = function() {
		if( !simpleCart.isLoaded ){
			simpleCart.load();
		}
		if( !simpleCart.pageIsReady ){
			simpleCart.initializeView();
		}
		me.updateTotals();
		me.updateView();
		me.save();
	};

	me.updateTotals = function() {
			
		me.total = 0 ;
		me.quantity	 = 0;
		me.each(function(item){ 
			
			if( item.quantity < 1 ){
				item.remove();
			} else if( item.quantity !== null && item.quantity !== "undefined" ){
				me.quantity = parseInt(me.quantity,10) + parseInt(item.quantity,10);
			}
			if( item.price ){
				me.total = parseFloat(me.total) + parseInt(item.quantity,10)*parseFloat(item.price);
			}
			
		});
		me.shippingCost = me.shipping();
		me.taxCost = parseFloat(me.total)*me.taxRate;
		me.finalTotal = me.shippingCost + me.taxCost + me.total;
	};

	me.shipping = function(){
		if( parseInt(me.quantity,10)===0 )
			return 0;
		var shipping =	parseFloat(me.shippingFlatRate) +
						parseFloat(me.shippingTotalRate)*parseFloat(me.total) +
						parseFloat(me.shippingQuantityRate)*parseInt(me.quantity,10),
			next;
		
		me.each(function(nextItem){ 		
			if( nextItem.shipping ){
				if( typeof nextItem.shipping == 'function' ){
					shipping += parseFloat(nextItem.shipping());
				} else {
					shipping += parseFloat(nextItem.shipping);
				}
			}
		});

		return shipping;
	}

	me.initialize = function() {
		me.initializeView();
		me.load();
		me.update();
		me.ready();
	};

}

/********************************************************************************************************
 *			Cart Item Object
 ********************************************************************************************************/

function CartItem() {
	while( simpleCart.items["c" + simpleCart.nextId] )	
		simpleCart.nextId++;
		
	this.id = "c" + simpleCart.nextId;
}


CartItem.prototype = {
	
	set : function ( field , value ){
		field = field.toLowerCase();
		if( typeof( this[field] ) !== "function" && field !== "id" ){
			value = "" + value;
			if( field == "quantity"){
				value = value.replace( /[^(\d|\.)]*/gi , "" );
				value = value.replace(/,*/gi, "");
				value = parseInt(value,10);
			} else if( field == "price" ){
				value = value.replace( /[^(\d|\.)]*/gi, "");
				value = value.replace(/,*/gi , "");
				value = parseFloat( value );
			}
			if( typeof(value) == "number" && isNaN( value ) ){
				error( "Improperly formatted input.");
			} else {
				if( typeof( value ) === "string" ){
					if( value.match(/\~|\=/) ){
						error("Special character ~ or = not allowed: " + value);
					}
					value = value.replace(/\~|\=/g, "");
				}
				this[field] = value;
				this.checkQuantityAndPrice();
			}
		} else {
			error( "Cannot change " + field + ", this is a reserved field.");
		}
		simpleCart.update();
	},

	increment : function(){
		this.quantity = parseInt(this.quantity,10) + 1;
		simpleCart.update();
	},

	decrement : function(){
		if( parseInt(this.quantity,10) < 2 ){
			this.remove();
		} else {
			this.quantity = parseInt(this.quantity,10) - 1;
			simpleCart.update();
		}
	},

	print : function () {
		var returnString = '',
			field;
		simpleCart.each(this ,function(item,x,name){ 	
			returnString+= escape(name) + "=" + escape(item) + "||";
		});
		return returnString.substring(0,returnString.length-2);
	},


	checkQuantityAndPrice : function() {

		if( !this.quantity || this.quantity == null || this.quantity == 'undefined'){ 
			this.quantity = 1;
			error('No quantity for item.');
		} else {
			this.quantity = ("" + this.quantity).replace(/,*/gi, "" );
			this.quantity = parseInt( ("" + this.quantity).replace( /[^(\d|\.)]*/gi, "") , 10);
			if( isNaN(this.quantity) ){
				error('Quantity is not a number.');
				this.quantity = 1;
			}
		}

		if( !this.price || this.price == null || this.price == 'undefined'){
			this.price=0.00;
			error('No price for item or price not properly formatted.');
		} else {
			this.price = ("" + this.price).replace(/,*/gi, "" );
			this.price = parseFloat( ("" + this.price).replace( /[^(\d|\.)]*/gi, "") );
			if( isNaN(this.price) ){
				error('Price is not a number.');
				this.price = 0.00;
			}
		}
	},


	parseValuesFromArray : function( array ) {
		if( array && array.length && array.length > 0) {
			for(var x=0, xlen=array.length; x<xlen;x++ ){

				/* ensure the pair does not have key delimeters */
				array[x] = array[x].replace(/\|\|/g, "| |");
				array[x] = array[x].replace(/\+\+/g, "+ +");
				if( array[x].match(/\~/) ){
					error("Special character ~ not allowed: " + array[x]);
				}
				array[x] = array[x].replace(/\~/g, "");
				

				/* split the pair and save the unescaped values to the item */
				var value = array[x].split('=');
				if( value.length>1 ){
					if( value.length>2 ){
						for(var j=2, jlen=value.length;j<jlen;j++){
							value[1] = value[1] + "=" + value[j];
						}
					}
					this[ unescape(value[0]).toLowerCase() ] = unescape(value[1]);
				}
			}
			return true;
		} else {
			return false;
		}
	},

	remove : function() {
		simpleCart.remove(this.id);
		simpleCart.update();
	}
};/********************************************************************************************************
 *			Shelf Object for managing items on shelf that can be added to cart
 ********************************************************************************************************/

function Shelf(){
	this.items = {};
}
Shelf.prototype = { 
		
	readPage : function () {
		this.items = {};
		var newItems = getElementsByClassName( "simpleCart_shelfItem" ),
			newItem;
			me = this;
		
		for( var x = 0, xlen = newItems.length; x<xlen; x++){
			newItem = new ShelfItem();
			me.checkChildren( newItems[x] , newItem );
			me.items[newItem.id] = newItem;
		}
	},

	checkChildren : function ( item , newItem) {
		if( !item.childNodes )
			return;
		for(var x=0;item.childNodes[x];x++){

			var node = item.childNodes[x];
			if( node.className && node.className.match(/item_[^ ]+/) ){

				var data = /item_[^ ]+/.exec(node.className)[0].split("_");

				if( data[1] == "add" || data[1] == "Add" ){
					var tempArray = [];
					tempArray.push( node );
					var addFunction = simpleCart.Shelf.addToCart(newItem.id);
					simpleCart.addEventToArray( tempArray , addFunction , "click");
					node.id = newItem.id;
				} else {
					newItem[data[1]] = node;
				}
			}
			if( node.childNodes[0] ){
				this.checkChildren( node , newItem );
			}
		}
	},

	empty : function () {
		this.items = {};
	},


	addToCart : function ( id ) {
		return function(){
			if( simpleCart.Shelf.items[id]){
				simpleCart.Shelf.items[id].addToCart();
			} else {
				error( "Shelf item with id of " + id + " does not exist.");
			}
		};
	}
};


/********************************************************************************************************
 *			Shelf Item Object
 ********************************************************************************************************/


function ShelfItem(){
	this.id = "s" + simpleCart.nextId++;
}

ShelfItem.prototype = {
	
	remove : function () {
		simpleCart.Shelf.items[this.id] = null;
	},

	addToCart : function () {
		var outStrings = [],
			valueString,
			field;
			
		for( field in this ){
			if( typeof( this[field] ) !== "function" && field !== "id" ){
				valueString = "";

				switch(field){
					case "price":
						if( this[field].value ){
							valueString = this[field].value;
						} else if( this[field].innerHTML ) {
							valueString = this[field].innerHTML;
						}
						/* remove all characters from price except digits and a period */
						valueString = valueString.replace( /[^(\d|\.)]*/gi , "" );
						valueString = valueString.replace( /,*/ , "" );
						break;
					case "image":
						valueString = this[field].src;
						break;
					default:
						if( this[field].value ){
							valueString = this[field].value;
						} else if( this[field].innerHTML ) {
							valueString = this[field].innerHTML;
						} else if( this[field].src ){
							valueString = this[field].src;
						} else {
							valueString = this[field];
						}
						break;
				}
				outStrings.push( field + "=" + valueString );
			}
		}

		simpleCart.add( outStrings );
	}
};/********************************************************************************************************
 * Thanks to Peter-Paul Koch for these cookie functions (http://www.quirksmode.org/js/cookies.html)
 ********************************************************************************************************/
function createCookie(name,value,days) {
	if (days) {
		var date = new Date();
		date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000));
		var expires = "; expires="+date.toGMTString();
	}
	else var expires = "";
	value = value.replace(/\=/g, '~');
	document.cookie = name + "=" + escape(value) + expires + "; path=/";
}

function readCookie(name) {
	var nameEQ = name + "=";
	var ca = document.cookie.split(';');
	for(var i=0;i < ca.length;i++) {
		var c = ca[i];
		while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length);
		if (c.indexOf(nameEQ) === 0){
			var value = unescape(c.substring(nameEQ.length, c.length));
			return value.replace(/\~/g, '=');
		} 
	}
	return null;
}

function eraseCookie(name) {
	createCookie(name,"",-1);
}


//*************************************************************************************************
/*
	Developed by Robert Nyman, http://www.robertnyman.com
	Code/licensing: http://code.google.com/p/getelementsbyclassname/
*/
var getElementsByClassName = function (className, tag, elm){
	if (document.getElementsByClassName) {
		getElementsByClassName = function (className, tag, elm) {
			elm = elm || document;
			var elements = elm.getElementsByClassName(className),
				nodeName = (tag)? new RegExp("\\b" + tag + "\\b", "i") : null,
				returnElements = [],
				current;
			for(var i=0, il=elements.length; i<il; i+=1){
				current = elements[i];
				if(!nodeName || nodeName.test(current.nodeName)) {
					returnElements.push(current);
				}
			}
			return returnElements;
		};
	}
	else if (document.evaluate) {
		getElementsByClassName = function (className, tag, elm) {
			tag = tag || "*";
			elm = elm || document;
			var classes = className.split(" "),
				classesToCheck = "",
				xhtmlNamespace = "http://www.w3.org/1999/xhtml",
				namespaceResolver = (document.documentElement.namespaceURI === xhtmlNamespace)? xhtmlNamespace : null,
				returnElements = [],
				elements,
				node;
			for(var j=0, jl=classes.length; j<jl; j+=1){
				classesToCheck += "[contains(concat(' ', @class, ' '), ' " + classes[j] + " ')]";
			}
			try {
				elements = document.evaluate(".//" + tag + classesToCheck, elm, namespaceResolver, 0, null);
			}
			catch (e) {
				elements = document.evaluate(".//" + tag + classesToCheck, elm, null, 0, null);
			}
			while ((node = elements.iterateNext())) {
				returnElements.push(node);
			}
			return returnElements;
		};
	}
	else {
		getElementsByClassName = function (className, tag, elm) {
			tag = tag || "*";
			elm = elm || document;
			var classes = className.split(" "),
				classesToCheck = [],
				elements = (tag === "*" && elm.all)? elm.all : elm.getElementsByTagName(tag),
				current,
				returnElements = [],
				match;
			for(var k=0, kl=classes.length; k<kl; k+=1){
				classesToCheck.push(new RegExp("(^|\\s)" + classes[k] + "(\\s|$)"));
			}
			for(var l=0, ll=elements.length; l<ll; l+=1){
				current = elements[l];
				match = false;
				for(var m=0, ml=classesToCheck.length; m<ml; m+=1){
					match = classesToCheck[m].test(current.className);
					if (!match) {
						break;
					}
				}
				if (match) {
					returnElements.push(current);
				}
			}
			return returnElements;
		};
	}
	return getElementsByClassName(className, tag, elm);
};


/********************************************************************************************************
 *	Helpers
 ********************************************************************************************************/


String.prototype.reverse=function(){return this.split("").reverse().join("");};
Number.prototype.withCommas=function(){var x=6,y=parseFloat(this).toFixed(2).toString().reverse();while(x<y.length){y=y.substring(0,x)+","+y.substring(x);x+=4;}return y.reverse();};
Number.prototype.toCurrency=function(){return(arguments[0]?arguments[0]:"$")+this.withCommas();};


/********************************************************************************************************
 * error management
 ********************************************************************************************************/

function error( message ){
	try{
		console.log( message );
	}catch(err){
	//	alert( message );
	}
}


var simpleCart = new Cart();

if( typeof jQuery !== 'undefined' ) $(document).ready(function(){simpleCart.initialize();});
else if( typeof Prototype !== 'undefined') Event.observe( window, 'load', function(){simpleCart.initialize();});
else window.onload = simpleCart.initialize;

//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
simpleCart.email = &quot;[email protected]&quot;;
simpleCart.checkoutTo = PayPal;
simpleCart.currency = USD;
simpleCart.taxRate = 0.02;
simpleCart.shippingFlatRate = 3.25;
simpleCart.shippingQuantityRate = 1.00;
simpleCart.cartHeaders = [&quot;Name&quot;, &quot;thumb_image&quot; , &quot;Quantity_input&quot; ,  &quot;Total&quot;, &quot;remove&quot; ];
</script>
<style type='text/css'>
.pancontainer{position:relative;overflow:hidden;margin:3px;}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var ddimagepanner={

	magnifyicons: ['http://3.bp.blogspot.com/-5txsCX6GVZc/UBlCDcd7n7I/AAAAAAAABtU/MDDCt6U1uV0/s1600/zoomIn.png','http://4.bp.blogspot.com/-yos1IIQHgGM/UBlCj9O7_OI/AAAAAAAABts/exZixOQS_S8/s1600/zoom+Out.png', 16,16], //set path to zoom in/out images, plus their dimensions
	maxzoom: 4, //set maximum zoom level (from 1x)

	init:function($, $img, options){
		var s=options
		s.imagesize=[$img.width(), $img.height()]
		s.oimagesize=[$img.width(), $img.height()] //always remember image's original size
		s.pos=(s.pos=="center")? [-(s.imagesize[0]/2-s.wrappersize[0]/2), -(s.imagesize[1]/2-s.wrappersize[1]/2)] : [0, 0] //initial coords of image
		s.pos=[Math.floor(s.pos[0]), Math.floor(s.pos[1])]
		$img.css({position:'absolute', left:s.pos[0], top:s.pos[1]})
		if (s.canzoom=="yes"){ //enable image zooming?
			s.dragcheck={h: (s.wrappersize[0]>s.imagesize[0])? false:true, v:(s.wrappersize[1]>s.imagesize[1])? false:true} //check if image should be draggable horizon and vertically
			s.$statusdiv=$('<div style="position:absolute;color:white;background:#353535;padding:2px 10px;font-size:12px;visibility:hidden">1x Magnify</div>').appendTo(s.$pancontainer) //create DIV to show current magnify level
			s.$statusdiv.css({left:0, top:s.wrappersize[1]-s.$statusdiv.outerHeight(), display:'none', visibility:'visible'})
			this.zoomfunct($, $img, s)
		}
		this.dragimage($, $img, s)
	},

	dragimage:function($, $img, s){
		$img.mousedown(function(e){
			s.pos=[parseInt($img.css('left')), parseInt($img.css('top'))]
			var xypos=[e.clientX, e.clientY]
			$img.bind('mousemove.dragstart', function(e){
				var pos=s.pos, imagesize=s.imagesize, wrappersize=s.wrappersize
				var dx=e.clientX-xypos[0] //distance to move horizontally
				var dy=e.clientY-xypos[1] //vertically
				s.dragcheck={h: (wrappersize[0]>imagesize[0])? false:true, v:(wrappersize[1]>imagesize[1])? false:true}
				if (s.dragcheck.h==true) //allow dragging horizontally?
					var newx=(dx>0)? Math.min(0, pos[0]+dx) : Math.max(-imagesize[0]+wrappersize[0], pos[0]+dx) //Set horizonal bonds. dx>0 indicates drag right versus left
				if (s.dragcheck.v==true) //allow dragging vertically?
					var newy=(dy>0)? Math.min(0, s.pos[1]+dy) : Math.max(-imagesize[1]+wrappersize[1], pos[1]+dy) //Set vertical bonds. dy>0 indicates drag downwards versus up
				$img.css({left:(typeof newx!="undefined")? newx : pos[0], top:(typeof newy!="undefined")? newy : pos[1]})
				return false //cancel default drag action
			})
			return false //cancel default drag action
		})
		$(document).bind('mouseup', function(e){
			$img.unbind('mousemove.dragstart')
		})
	},

	zoomfunct:function($, $img, s){
		var magnifyicons=this.magnifyicons
		var $zoomimages=$('<img src="'+magnifyicons[0]+'" /><img src="'+magnifyicons[1]+'" />')
			.css({width:magnifyicons[2], height:magnifyicons[3], cursor:'pointer', zIndex:1000, position:'absolute',
						top:s.wrappersize[1]-magnifyicons[3]-1, left:s.wrappersize[0]-magnifyicons[2]-3, opacity:0.7
			})
			.attr("title", "Zoom Out")
			.appendTo(s.$pancontainer)
		$zoomimages.eq(0).css({left:parseInt($zoomimages.eq(0).css('left'))-magnifyicons[2]-3, opacity:1}) //position "zoom in" image
			.attr("title", "Zoom In")
		$zoomimages.click(function(e){ //assign click behavior to zoom images
			var $zimg=$(this) //reference image clicked on
			var curzoom=s.curzoom //get current zoom level
			var zoomtype=($zimg.attr("title").indexOf("In")!=-1)? "in" : "out"
			if (zoomtype=="in" && s.curzoom==ddimagepanner.maxzoom || zoomtype=="out" && s.curzoom==1) //exit if user at either ends of magnify levels
				return
			var basepos=[s.pos[0]/curzoom, s.pos[1]/curzoom]
			var newzoom=(zoomtype=="out")? Math.max(1, curzoom-1) : Math.min(ddimagepanner.maxzoom, curzoom+1) //get new zoom level
			$zoomimages.css("opacity", 1)
			if (newzoom==1) //if zoom level is 1x, dim "zoom out" image
				$zoomimages.eq(1).css("opacity", 0.7)
			else if (newzoom==ddimagepanner.maxzoom) //if zoom level is max level, dim "zoom in" image
				$zoomimages.eq(0).css("opacity", 0.7)
			clearTimeout(s.statustimer)
			s.$statusdiv.html(newzoom+"x Magnify").show() //show current zoom status/level
			var nd=[s.oimagesize[0]*newzoom, s.oimagesize[1]*newzoom]
			var newpos=[basepos[0]*newzoom, basepos[1]*newzoom]
			newpos=[(zoomtype=="in" && s.wrappersize[0]>s.imagesize[0] || zoomtype=="out" && s.wrappersize[0]>nd[0])? s.wrappersize[0]/2-nd[0]/2 : Math.max(-nd[0]+s.wrappersize[0], newpos[0]),
				(zoomtype=="in" && s.wrappersize[1]>s.imagesize[1] || zoomtype=="out" && s.wrappersize[1]>nd[1])? s.wrappersize[1]/2-nd[1]/2 : Math.max(-nd[1]+s.wrappersize[1], newpos[1])]
			$img.animate({width:nd[0], height:nd[1], left:newpos[0], top:newpos[1]}, function(){
				s.statustimer=setTimeout(function(){s.$statusdiv.hide()}, 500)
			})
			s.imagesize=nd
			s.curzoom=newzoom
			s.pos=[newpos[0], newpos[1]]
		})
	}

}


jQuery.fn.imgmover=function(options){
	var $=jQuery
	return this.each(function(){ //return jQuery obj
		if (this.tagName!="IMG")
			return true //skip to next matched element 
		var $imgref=$(this)
		if (parseInt(this.style.width)>0 && parseInt(this.style.height)>0) //if image has explicit CSS width/height defined
			ddimagepanner.init($, $imgref, options)
		else if (this.complete){ //account for IE not firing image.onload
			ddimagepanner.init($, $imgref, options)
		}
		else{
			$imgref.bind('load', function(){
				ddimagepanner.init($, $imgref, options)
			})
		}
	})
}


jQuery(document).ready(function($){ //By default look for DIVs with class="pancontainer"
	var $pancontainer=$('div.pancontainer')
	$pancontainer.each(function(){
		var $this=$(this).css({position:'relative', overflow:'hidden', cursor:'move'})
		var $img=$this.find('img:eq(0)') //image to pan
		var options={$pancontainer:$this, pos:$this.attr('data-orient'), curzoom:1, canzoom:$this.attr('data-canzoom'), wrappersize:[$this.width(), $this.height()]}
		$img.imgmover(options)
	})
})
//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function(){var $box=jQuery(&#39;.post&#39;),$bar=jQuery(&#39;a.bar_view&#39;);$dat=jQuery(&#39;a.dat_view&#39;);$dat.click(function(){$box.removeClass(&quot;bar&quot;);jQuery(this).addClass(&#39;active&#39;);$bar.removeClass(&#39;active&#39;);jQuery.cookie(&#39;dat_style&#39;,0);return false});$bar.click(function(){$box.addClass(&quot;bar&quot;);jQuery(this).addClass(&#39;active&#39;);$dat.removeClass(&#39;active&#39;);jQuery.cookie(&#39;dat_style&#39;,1);return false});if(jQuery.cookie(&#39;dat_style&#39;)==0){$box.removeClass(&quot;bar&quot;);$dat.addClass(&#39;active&#39;)}else{$box.addClass(&quot;bar&quot;);$bar.addClass(&#39;active&#39;)}});
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg";
showRandomImg = true;
aBold = true;
summaryPost = 180;
summaryTitle = 25;
numposts2 = 7;

function removeHtmlTag(strx,chop){var s=strx.split("<");for(var i=0;i<s.length;i++){if(s[i].indexOf(">")!=-1){s[i]=s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length)}}s=s.join("");s=s.substring(0,chop-1);return s}function showrecentposts1(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts2;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<div class="contentdiv"><div class="sliderPostPhoto"><a class="crop-foto" href="'+posturl+'"><img width="200" height="150" class="alignright" src="'+img[i]+'"/></a></div><div class="sliderPostInfo"><div class="featuredTitle"><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></div><span class="featuredPostMeta">'+daystr+' | <a href="'+posturl+'">'+pcm+' Comments</a></span><p>'+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost)+'...  </p><a class="button" href="'+posturl+'">Shop Now ! </a></div></div>';document.write(trtd);j++}}function showrecentposts2(json){j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var i=0;i<numposts2;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var pcm;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){pcm=entry.link[k].title.split(" ")[0];break}}if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";postdate=entry.published.$t;if(j>imgr.length-1)j=0;img[i]=imgr[j];s=postcontent;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))img[i]=d;var month=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var month2=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var day=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];var y=postdate.split("-")[0];for(var u2=0;u2<month.length;u2++){if(parseInt(m)==month[u2]){m=month2[u2];break}}var daystr=day+' '+m+' '+y;var trtd='<ul class="featured_thumb"><a rel="'+i+'" class="toc" href="#"><img width="65" height="65" title="our product" alt="our product" class="featured_thumb" src="'+img[i]+'"/></a></ul>';document.write(trtd);j++}}
//]]>
</script>
</head>
<body>
<div id='fixed'>
<div id='fixedinner'>
<div class='toppic'>
<div class='topnav'>
<div style='font:bold 16px Verdana;float:left;padding-top:8px;color:#aaa;'>
Welcome to our online store 
</div>
<div id='search'>
<form action='/search' class='search' id='searchform' method='get'>
<div>
<input name='q' onblur='if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Search product...&quot;;}' onfocus='if (this.value == &quot;Search product...&quot;) {this.value =&quot;&quot;;}' size='30' type='text' value='Search product...'/>
</div>
</form>
</div>
<div style='float:right;padding:0px 0px 5px 0px;'>
<ul class='isocial'>
<li><a class='rss' href='#' target='_blank' title='Subscribe via RSS'/></li>
<li><a class='facebook' href='#' target='_blank' title='Become a Fan'/></li>
<li><a class='twitter' href='#' target='_blank' title='Follow Us'/></li>
<li><a class='google' href='#' target='_blank' title='Google Plus Profile'/></li>
<li><a class='youtube' href='#' target='_blank' title='Watch The Video'/></li>
</ul>
</div>
</div>
</div></div>
</div>

  <div id='header-wrapper'>
   <b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Johny Magstore (Header)' type='Header'>
<b:includable id='title'>
 <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
  <data:title/>
 <b:else/>
  <a expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:title/></a>
 </b:if>
</b:includable>
<b:includable id='description'>
 <div class='descriptionwrapper'>
  <p class='description'><span><data:description/></span></p>
 </div>
</b:includable>
<b:includable id='main'>

 <b:if cond='data:useImage'>
  <b:if cond='data:imagePlacement == &quot;BEHIND&quot;'>
   <!--
   Show image as background to text. You can't really calculate the width
   reliably in JS because margins are not taken into account by any of
   clientWidth, offsetWidth or scrollWidth, so we don't force a minimum
   width if the user is using shrink to fit.
   This results in a margin-width's worth of pixels being cropped. If the
   user is not using shrink to fit then we expand the header.
   -->
   <b:if cond='data:mobile'>
     <div id='header-inner'>
      <div class='titlewrapper' style='background: transparent'>
       <h1 class='title' style='background: transparent; border-width: 0px'>
        <b:include name='title'/>
       </h1>
      </div>
      <b:include name='description'/>
     </div>
    <b:else/>
     <div expr:style='&quot;background-image: url(\&quot;&quot; + data:sourceUrl + &quot;\&quot;); &quot;            + &quot;background-position: &quot;            + data:backgroundPositionStyleStr + &quot;; &quot;            + data:widthStyleStr            + &quot;min-height: &quot; + data:height            + &quot;_height: &quot; + data:height            + &quot;background-repeat: no-repeat; &quot;' id='header-inner'>
      <div class='titlewrapper' style='background: transparent'>
       <h1 class='title' style='background: transparent; border-width: 0px'>
        <b:include name='title'/>
       </h1>
      </div>
      <b:include name='description'/>
     </div>
    </b:if>
  <b:else/>
   <!--Show the image only-->
   <div id='header-inner'>
    <a expr:href='data:blog.homepageUrl' style='display: block'>
     <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width' style='display: block'/>
    </a>
    <!--Show the description-->
    <b:if cond='data:imagePlacement == &quot;BEFORE_DESCRIPTION&quot;'>
     <b:include name='description'/>
    </b:if>
   </div>
  </b:if>
 <b:else/>
  <!--No header image -->
  <div id='header-inner'>
   <div class='titlewrapper'>
    <h1 class='title'>
     <b:include name='title'/>
    </h1>
   </div>
   <b:include name='description'/>
  </div>
 </b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
   <b:section class='header' id='header2' maxwidgets='1' showaddelement='yes'/>
<div style='clear:both;'/>
   </div><!-- end header-wrapper -->
<div class='clearfix' id='outer-wrapper'>
<div id='top-wrapper'>
<div id='topbar'>
<ul id='top'>
<li><a href='/'><span>Welcome</span>Homepage</a></li>
<li><a href='#'><span>This is</span>About Us</a></li>
<li><a class='arrow' href='#'><span>Support</span>Contact Us</a>
<ul>
<li><a href='#'>Goggle +</a></li>
<li class='hr'/>
<li><a href='#'>Contact on Facebook</a></li>
<li class='hr'/>
<li><a href='#'>Contact on Twitter</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href='#'><span>Sport</span>Be healthy</a></li>
<li><a href='#'><span>Culture</span>Human Act</a></li>
<li><a class='arrow' href='#'><span>Entertainment</span>Enjoy your life</a>
<ul>
<li><a href='#'>Music</a></li>
<li class='hr'/>
<li><a href='#'>Movie</a></li>
<li class='hr'/>
<li><a href='#'>Television</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href='#'><span>Health</span>Take a trip</a></li>
<li><a href='http://creatingwebsite-maskolis.blogspot.com/2012/05/johny-magstore-template-magazine-untuk.html'><span>Help Instruction</span>How to use this template</a></li>
</ul>
<br class='clearit'/>
</div>
<div style='clear:both;'/>
</div>
<div class='masbottomnav'>
<div class='masbottom'>
<ul>
<li><a href='http://feeds.feedburner.com/JohnyTemplate' title='Posts RSS'>Posts RSS</a></li>
<li><a href='http://johnytemplate.blogspot.com/feeds/comments/default' title='Comments RSS'>Comments RSS</a></li>
<li><a href='http://johny-magstore.blogspot.com/p/sample-page.html'>Sample Page</a></li>
<li><a href='http://johnytemplate.blogspot.com/search?max-results=300'>Archieves</a></li>
<li><a href='http://twitter.com/maskolis'>Twitter</a></li>
<li><a href='#'>Facebook</a></li>
<li><a href='#'>Contact us</a></li>
</ul>
</div>
<div style='clear:both;'/>
</div>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
   <div class='clearfix' id='slide-wrapper'>
<b:section class='slide' id='slide' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML22' locked='false' title='feature content slider' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<div id='featured-slider'>
<script>
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/<data:content/>?max-results=&quot;+numposts2+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
<div id='paginate-featured-slider'>
<ul>
<script>
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/<data:content/>?max-results=&quot;+numposts2+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts2\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
</ul>
</div>
</div>				 
<script type='text/javascript'>
featuredcontentslider.init({
id: &quot;featured-slider&quot;, 
contentsource: [&quot;inline&quot;, &quot;&quot;], 
toc: &quot;markup&quot;,
nextprev: [&quot;&quot;, &quot;&quot;], 
revealtype: &quot;mouseover&quot;, 
enablefade: [true, 0.2], 
autorotate: [true, 5000], 
onChange: function(previndex, curindex){
}
})
</script>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
   </div>
</b:if> 

<div class='clearfix' id='content-wrapper'>
<div class='sidebar-wrapper'>
<div id='shoppingCart'>
  <h2>Shopping Cart</h2>
  <div class='simpleCart_items'/> 
<table><tbody>
<tr><td class='odd'>Total Items: </td><td class='even'><span class='simpleCart_quantity'/></td></tr>
<tr><td class='odd'>SubTotal: </td><td class='even'><span class='simpleCart_total'/></td></tr>
<tr><td class='odd'>Tax Cost: </td><td class='even'><span class='simpleCart_taxCost'/></td></tr>
<tr><td class='odd'>Shipping Cost: </td><td class='even'><span class='simpleCart_shippingCost'/></td></tr>
<tr><td class='odd'>Final Total: </td><td class='even'><span class='simpleCart_finalTotal'/></td></tr>
</tbody></table>
  <div class='cartbuttons'>
   <a class='simpleCart_empty' href='javascript:;'>Empty Cart</a>
   <a class='simpleCart_checkout' href='javascript:;'>Checkout</a>
  </div>
</div>
<div class='clear'/>
<b:section class='sidebar' id='sidebar' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML2' locked='false' title='logo' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
</b:widget>
<b:widget id='Label3' locked='false' title='Labels' type='Label'>
<b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title'>
  <h2><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div expr:class='&quot;widget-content &quot; + data:display + &quot;-label-widget-content&quot;'>
  <b:if cond='data:display == &quot;list&quot;'>
   <ul>
   <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <li>
     <b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
      <span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>
     <b:else/>
      <a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
     </b:if>
     <b:if cond='data:showFreqNumbers'>
      <span dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>
     </b:if>
    </li>
   </b:loop>
   </ul>
  <b:else/>
   <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <span expr:class='&quot;label-size label-size-&quot; + data:label.cssSize'>
     <b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
      <span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>
     <b:else/>
      <a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
     </b:if>
     <b:if cond='data:showFreqNumbers'>
      <span class='label-count' dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>
     </b:if>
    </span>
   </b:loop>
  </b:if>
  <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>
<div class='main-wrapper'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<div class='switch'>
<div class='switch-left'>
New Products
</div>
<div class='switch-right'>
<a class='bar_view' href='#'>Grid</a>
<a class='dat_view' href='#'>List</a>
</div>
</div>
</b:if>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'>
<b:includable id='nextprev'>
 <div class='blog-pager' id='blog-pager'>
  <b:if cond='data:newerPageUrl'>
   <span id='blog-pager-newer-link'>
   <a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' title='Previous Product'>&#171; Prev Product</a>
   </span>
  </b:if>

  <b:if cond='data:olderPageUrl'>
   <span id='blog-pager-older-link'>
   <a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' title='Next Product'>Next Product &#187;</a>
   </span>
  </b:if>
<span id='home-link'>
  <a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
</span>
  <b:if cond='data:mobileLinkUrl'>
   <div class='blog-mobile-link'>
    <a expr:href='data:mobileLinkUrl'><data:mobileLinkMsg/></a>
   </div>
  </b:if>

 </div>
 <div class='clear'/>
</b:includable>
<b:includable id='shareButtons' var='post'>
 <b:if cond='data:top.showEmailButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-email' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=email&quot;' expr:title='data:top.emailThisMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.emailThisMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showBlogThisButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-blog' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=blog&quot;' expr:onclick='&quot;window.open(this.href, \&quot;_blank\&quot;, \&quot;height=270,width=475\&quot;); return false;&quot;' expr:title='data:top.blogThisMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.blogThisMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showTwitterButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-twitter' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=twitter&quot;' expr:title='data:top.shareToTwitterMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.shareToTwitterMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showFacebookButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-facebook' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=facebook&quot;' expr:onclick='&quot;window.open(this.href, \&quot;_blank\&quot;, \&quot;height=430,width=640\&quot;); return false;&quot;' expr:title='data:top.shareToFacebookMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.shareToFacebookMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showOrkutButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-orkut' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=orkut&quot;' expr:title='data:top.shareToOrkutMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.shareToOrkutMsg/></span></a></b:if><b:if cond='data:top.showDummy'><div class='goog-inline-block dummy-container'><data:post.dummyTag/></div></b:if>
</b:includable>
<b:includable id='comment_count_picker' var='post'>
 <b:if cond='data:post.forceIframeComments'>
  <span class='cmt_count_iframe_holder' expr:data-count='data:post.numComments' expr:data-onclick='data:post.addCommentOnclick' expr:data-url='data:post.canonicalUrl'>
  </span>
 <b:else/>
  <b:if cond='data:post.commentSource == 1'>
   <span class='cmt_count_iframe_holder' expr:data-count='data:post.numComments' expr:data-onclick='data:post.addCommentOnclick' expr:data-url='data:post.canonicalUrl'>
   </span>
  <b:else/>
   <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>
    <data:post.commentLabelFull/>:
   </a>
  </b:if>
 </b:if>
</b:includable>
<b:includable id='threaded_comment_js' var='post'>
 <script async='async' expr:src='data:post.commentSrc' type='text/javascript'/>

<script type='text/javascript'>
(function() {
var items = <data:post.commentJso/>;
var msgs = <data:post.commentMsgs/>;
var config = <data:post.commentConfig/>;

// <![CDATA[
var cursor = null;
if (items && items.length > 0) {
cursor = parseInt(items[items.length - 1].timestamp) + 1;
}

var bodyFromEntry = function(entry) {
if (entry.gd$extendedProperty) {
for (var k in entry.gd$extendedProperty) {
if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.contentRemoved') {
return '<span class="deleted-comment">' + entry.content.$t + '</span>';
}
}
}
return entry.content.$t;
}

var parse = function(data) {
cursor = null;
var comments = [];
if (data && data.feed && data.feed.entry) {
for (var i = 0, entry; entry = data.feed.entry[i]; i++) {
var comment = {};
// comment ID, parsed out of the original id format
var id = /blog-(\d+).post-(\d+)/.exec(entry.id.$t);
comment.id = id ? id[2] : null;
comment.body = bodyFromEntry(entry);
comment.timestamp = Date.parse(entry.published.$t) + '';
if (entry.author && entry.author.constructor === Array) {
var auth = entry.author[0];
if (auth) {
comment.author = {
name: (auth.name ? auth.name.$t : undefined),
profileUrl: (auth.uri ? auth.uri.$t : undefined),
avatarUrl: (auth.gd$image ? auth.gd$image.src : undefined)
};
}
}
if (entry.link) {
if (entry.link[2]) {
comment.link = comment.permalink = entry.link[2].href;
}
if (entry.link[3]) {
var pid = /.*comments\/default\/(\d+)\?.*/.exec(entry.link[3].href);
if (pid && pid[1]) {
comment.parentId = pid[1];
}
}
}
comment.deleteclass = 'item-control blog-admin';
if (entry.gd$extendedProperty) {
for (var k in entry.gd$extendedProperty) {
if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.itemClass') {
comment.deleteclass += ' ' + entry.gd$extendedProperty[k].value;
}
}
}
comments.push(comment);
}
}
return comments;
};

var paginator = function(callback) {
if (hasMore()) {
var url = config.feed + '?alt=json&v=2&orderby=published&reverse=false&max-results=50';
if (cursor) {
url += '&published-min=' + new Date(cursor).toISOString();
}
window.bloggercomments = function(data) {
var parsed = parse(data);
cursor = parsed.length < 50 ? null
: parseInt(parsed[parsed.length - 1].timestamp) + 1
callback(parsed);
window.bloggercomments = null;
}
url += '&callback=bloggercomments';
var script = document.createElement('script');
script.type = 'text/javascript';
script.src = url;
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
}
};
var hasMore = function() {
return !!cursor;
};
var getMeta = function(key, comment) {
if ('iswriter' == key) {
var matches = !!comment.author
&& comment.author.name == config.authorName
&& comment.author.profileUrl == config.authorUrl;
return matches ? 'true' : '';
} else if ('deletelink' == key) {
return config.baseUri + '/delete-comment.g?blogID='
+ config.blogId + '&postID=' + comment.id;
} else if ('deleteclass' == key) {
return comment.deleteclass;
}
return '';
};

var replybox = null;
var replyUrlParts = null;
var replyParent = undefined;

var onReply = function(commentId, domId) {
if (replybox == null) {
// lazily cache replybox, and adjust to suit this style:
replybox = document.getElementById('comment-editor');
if (replybox != null) {
replybox.height = '250px';
replybox.style.display = 'block';
replyUrlParts = replybox.src.split('#');
}
}
if (replybox && (commentId !== replyParent)) {
document.getElementById(domId).insertBefore(replybox, null);
replybox.src = replyUrlParts[0]
+ (commentId ? '&parentID=' + commentId : '')
+ '#' + replyUrlParts[1];
replyParent = commentId;
}
};

var hash = (window.location.hash || '#').substring(1);
var startThread, targetComment;
if (/^comment-form_/.test(hash)) {
startThread = hash.substring('comment-form_'.length);
} else if (/^c[0-9]+$/.test(hash)) {
targetComment = hash.substring(1);
}

// Configure commenting API:
var configJso = {
'maxDepth': config.maxThreadDepth
};
var provider = {
'id': config.postId,
'data': items,
'loadNext': paginator,
'hasMore': hasMore,
'getMeta': getMeta,
'onReply': onReply,
'rendered': true,
'initComment': targetComment,
'initReplyThread': startThread,
'config': configJso,
'messages': msgs
};

var render = function() {
if (window.goog && window.goog.comments) {
var holder = document.getElementById('comment-holder');
window.goog.comments.render(holder, provider);
}
};

// render now, or queue to render when library loads:
if (window.goog && window.goog.comments) {
render();
} else {
window.goog = window.goog || {};
window.goog.comments = window.goog.comments || {};
window.goog.comments.loadQueue = window.goog.comments.loadQueue || [];
window.goog.comments.loadQueue.push(render);
}
})();
// ]]>
</script>
</b:includable>
<b:includable id='backlinks' var='post'>
 <a name='links'/><h4><data:post.backlinksLabel/></h4>
 <b:if cond='data:post.numBacklinks != 0'>
  <dl class='comments-block' id='comments-block'>
   <b:loop values='data:post.backlinks' var='backlink'>
    <div class='collapsed-backlink backlink-control'>
     <dt class='comment-title'>
      <span class='backlink-toggle-zippy'>&#160;</span>
      <a expr:href='data:backlink.url' rel='nofollow'><data:backlink.title/></a>
      <b:include data='backlink' name='backlinkDeleteIcon'/>
     </dt>
     <dd class='comment-body collapseable'>
      <data:backlink.snippet/>
     </dd>
     <dd class='comment-footer collapseable'>
      <span class='comment-author'><data:post.authorLabel/> <data:backlink.author/></span>
      <span class='comment-timestamp'><data:post.timestampLabel/> <data:backlink.timestamp/></span>
     </dd>
    </div>
   </b:loop>
  </dl>
 </b:if>
 <p class='comment-footer'>
  <a class='comment-link' expr:href='data:post.createLinkUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-create-link&quot;' target='_blank'><data:post.createLinkLabel/></a>
 </p>
</b:includable>
<b:includable id='mobile-main' var='top'>
  <!-- posts -->
  <div class='blog-posts hfeed'>

   <b:include data='top' name='status-message'/>

   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
    <b:loop values='data:posts' var='post'>
     <b:include data='post' name='mobile-index-post'/>
    </b:loop>
   <b:else/>
    <b:loop values='data:posts' var='post'>
     <b:include data='post' name='mobile-post'/>
    </b:loop>
   </b:if>
  </div>

  <b:include name='mobile-nextprev'/>
</b:includable>
<b:includable id='post' var='post'>
 <div class='post bar hentry'>
  <a expr:name='data:post.id'/>
  <b:if cond='data:post.title'>
   <h3 class='post-title entry-title'>
   <b:if cond='data:post.link'>
    <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
   <b:else/>
    <b:if cond='data:post.url'>
     <b:if cond='data:blog.url != data:post.url'>
      <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
     <b:else/>
      <data:post.title/>
     </b:if>
    <b:else/>
     <data:post.title/>
    </b:if>
   </b:if>
   </h3>
  </b:if>

  <div class='post-header'>
  <div class='post-header-line-1'/>
  </div>

<div class='post-body entry-content' expr:id='&quot;post-body-&quot; + data:post.id'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<div class='simpleCart_shelfItem'>
<div class='item_name'><a expr:href='data:post.url'>
<data:post.title/></a></div>
<data:post.body/>
<a class='item_add' href='javascript:;'>Add to Cart</a>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<a class='view_detail' expr:href='data:post.url'>View detail</a>
</b:if>
</div>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<data:post.body/>
</b:if>

<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<h2>Related Product :</h2>
<script type='text/javascript'>
var defaultnoimage=&quot;http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg&quot;;
var maxresults=3;
</script>
<script src='https://johny-ndablek.googlecode.com/svn/trunk/relatedimage.js' type='text/javascript'/>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>
</b:if>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=6&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>

<script type='text/javascript'>
removeRelatedDuplicates_thumbs();
printRelatedLabels_thumbs(&quot;<data:post.url/>&quot;);
</script>
</b:if>   
  </div>

  <b:if cond='data:post.hasJumpLink'>
   <div class='jump-link'>
    <a expr:href='data:post.url + &quot;#more&quot;' expr:title='data:post.title'><data:post.jumpText/></a>
   </div>
  </b:if>

  <div class='post-footer'>
  <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
   <span class='post-author vcard'>
    <b:if cond='data:top.showAuthor'>
     <data:top.authorLabel/>
     <span class='fn'><data:post.author/></span>
    </b:if>
   </span>

   <span class='post-timestamp'>
    <b:if cond='data:top.showTimestamp'>
     <data:top.timestampLabel/>
    <b:if cond='data:post.url'>
     <a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601'><data:post.timestamp/></abbr></a>
    </b:if>
    </b:if>
   </span>

   <span class='reaction-buttons'>
    <b:if cond='data:top.showReactions'>
     <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr>
      <td class='reactions-label-cell' nowrap='nowrap' valign='top' width='1%'>
       <span class='reactions-label'>
       <data:top.reactionsLabel/></span>&#160;</td>
      <td><iframe allowtransparency='true' class='reactions-iframe' expr:src='data:post.reactionsUrl' frameborder='0' name='reactions' scrolling='no'/></td>
      </tr></table>
    </b:if>
   </span>

   <span class='star-ratings'>
    <b:if cond='data:top.showStars'>
      <div expr:g:background-color='data:backgroundColor' expr:g:text-color='data:textColor' expr:g:url='data:post.absoluteUrl' g:height='42' g:type='RatingPanel' g:width='280'/>
    </b:if>
   </span>

   <span class='post-comment-link'>
    <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
     <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
      <b:if cond='data:post.allowComments'>
       <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 <data:top.commentLabel/><b:else/><data:post.numComments/> <data:top.commentLabelPlural/></b:if></a>
      </b:if>
     </b:if>
    </b:if>
   </span>

    <!-- backlinks -->
    <span class='post-backlinks post-comment-link'>
     <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
      <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
       <b:if cond='data:post.showBacklinks'>
        <a class='comment-link' expr:href='data:post.url + &quot;#links&quot;'><data:top.backlinkLabel/></a>
       </b:if>
      </b:if>
     </b:if>
    </span>

   <span class='post-icons'>
    <!-- email post links -->
    <b:if cond='data:post.emailPostUrl'>
     <span class='item-action'>
     <a expr:href='data:post.emailPostUrl' expr:title='data:top.emailPostMsg'>
       <img alt='' class='icon-action' height='13' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_email.gif' width='18'/>
     </a>
     </span>
    </b:if>

    <!-- quickedit pencil -->
    <b:include data='post' name='postQuickEdit'/>
   </span>

   <!-- share buttons -->
   <div class='post-share-buttons goog-inline-block'>
    <b:if cond='data:post.sharePostUrl'>
     <b:include data='post' name='shareButtons'/>
    </b:if>
   </div>

   </div>

   <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
   <span class='post-labels'>
    <b:if cond='data:post.labels'>
     <data:postLabelsLabel/>
     <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
      <a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
     </b:loop>
    </b:if>
   </span>
   </div>

   <div class='post-footer-line post-footer-line-3'>
   <span class='post-location'>
    <b:if cond='data:top.showLocation'>
     <b:if cond='data:post.location'>
      <data:postLocationLabel/>
      <a expr:href='data:post.location.mapsUrl' target='_blank'><data:post.location.name/></a>
     </b:if>
    </b:if>
   </span>
   </div>
  </div>
 </div>
</b:includable>
<b:includable id='comment_picker' var='post'>
 <b:if cond='data:post.forceIframeComments'>
  <b:include data='post' name='iframe_comments'/>
  <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
   <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
  <b:else/>
   <b:include data='post' name='comments'/>
  </b:if>
 <b:else/>
  <b:if cond='data:post.commentSource == 1'>
   <b:include data='post' name='iframe_comments'/>
  <b:else/>
   <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
    <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
   <b:else/>
    <b:include data='post' name='comments'/>
   </b:if>
  </b:if>
 </b:if>
</b:includable>
<b:includable id='status-message'>
 <b:if cond='data:navMessage'>
 <div class='status-msg-wrap'>
  <div class='status-msg-body'>
   <data:navMessage/>
  </div>
  <div class='status-msg-border'>
   <div class='status-msg-bg'>
    <div class='status-msg-hidden'><data:navMessage/></div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div style='clear: both;'/>
 </b:if>
</b:includable>
<b:includable id='comment-form' var='post'>
 <div class='comment-form'>
  <a name='comment-form'/>
  <b:if cond='data:mobile'>
   <h4 id='comment-post-message'>
    <a expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_comment-editor-toggle-link&quot;' href='javascript:void(0)'><data:postCommentMsg/></a></h4>
   <p><data:blogCommentMessage/></p>
   <data:blogTeamBlogMessage/>
   <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
   <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' style='display: none' width='100%'/>
  <b:else/>
   <h4 id='comment-post-message'><data:postCommentMsg/></h4>
   <p><data:blogCommentMessage/></p>
   <data:blogTeamBlogMessage/>
   <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
   <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>
  </b:if>
  <data:post.friendConnectJs/>
  <data:post.cmtfpIframe/>
  <script type='text/javascript'>
   BLOG_CMT_createIframe(&#39;<data:post.appRpcRelayPath/>&#39;, &#39;<data:post.communityId/>&#39;);
  </script>
 </div>
</b:includable>
<b:includable id='threaded_comments' var='post'>
 <div class='comments' id='comments'>
  <a name='comments'/>
  <h4><data:post.commentLabelFull/>:</h4>

  <div class='comments-content'>
   <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
    <b:include data='post' name='threaded_comment_js'/>
   </b:if>
   <div id='comment-holder'>
     <data:post.commentHtml/>
   </div>
  </div>

  <p class='comment-footer'>
   <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
    <b:include data='post' name='threaded-comment-form'/>
   <b:else/>
    <data:post.noNewCommentsText/>
   </b:if>
  </p>

  <b:if cond='data:showCmtPopup'>
   <div id='comment-popup'>
    <iframe allowtransparency='true' frameborder='0' id='comment-actions' name='comment-actions' scrolling='no'>
    </iframe>
   </div>
  </b:if>

  <div id='backlinks-container'>
  <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-container&quot;'>
    <b:if cond='data:post.showBacklinks'>
     <b:include data='post' name='backlinks'/>
    </b:if>
  </div>
  </div>
 </div>
</b:includable>
<b:includable id='backlinkDeleteIcon' var='backlink'>
 <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:backlink.adminClass'>
  <a expr:href='data:backlink.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteBacklinkMsg'>
   <img src='//www.blogger.com/img/icon_delete13.gif'/>
  </a>
 </span>
</b:includable>
<b:includable id='mobile-nextprev'>
 <div class='blog-pager' id='blog-pager'>
  <b:if cond='data:newerPageUrl'>
   <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-newer-link'>
   <a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle'><data:newerPageTitle/></a>
   </div>
  </b:if>

  <b:if cond='data:olderPageUrl'>
   <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-older-link'>
   <a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'><data:olderPageTitle/></a>
   </div>
  </b:if>

  <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-home-link'>
  <a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
  </div>

  <div class='mobile-desktop-link'>
   <a class='home-link' expr:href='data:desktopLinkUrl'><data:desktopLinkMsg/></a>
  </div>

 </div>
 <div class='clear'/>
</b:includable>
<b:includable id='mobile-post' var='post'>
 <div class='date-outer'>
  <b:if cond='data:post.dateHeader'>
   <h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>
  </b:if>
  <div class='date-posts'>
   <div class='post-outer'>

    <div class='post bar hentry uncustomized-post-template'>
     <a expr:name='data:post.id'/>
     <b:if cond='data:post.title'>
      <h3 class='post-title entry-title'>
       <b:if cond='data:post.link'>
        <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
       <b:else/>
        <b:if cond='data:post.url'>
         <b:if cond='data:blog.url != data:post.url'>
          <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
         <b:else/>
          <data:post.title/>
         </b:if>
        <b:else/>
         <data:post.title/>
        </b:if>
       </b:if>
      </h3>
     </b:if>

     <div class='post-header'>
      <div class='post-header-line-1'/>
     </div>

     <div class='post-body entry-content' expr:id='&quot;post-body-&quot; + data:post.id'>
      <data:post.body/>
      <div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
     </div>

     <div class='post-footer'>
      <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
       <span class='post-author vcard'>
        <b:if cond='data:top.showAuthor'>
         <data:top.authorLabel/>
         <span class='fn'><data:post.author/></span>
        </b:if>
       </span>

       <span class='post-timestamp'>
        <b:if cond='data:top.showTimestamp'>
         <data:top.timestampLabel/>
         <b:if cond='data:post.url'>
          <a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601'><data:post.timestamp/></abbr></a>
         </b:if>
        </b:if>
       </span>

       <span class='post-comment-link'>
        <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
         <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
          <b:if cond='data:post.allowComments'>
           <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 <data:top.commentLabel/><b:else/><data:post.numComments/> <data:top.commentLabelPlural/></b:if></a>
          </b:if>
         </b:if>
        </b:if>
       </span>
      </div>

      <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
       <b:if cond='data:top.showMobileShare'>
        <div class='mobile-link-button goog-inline-block' id='mobile-share-button'>
         <a href='javascript:void(0);'><data:shareMsg/></a>
        </div>
       </b:if>
       <b:if cond='data:top.showDummy'>
        <div class='goog-inline-block dummy-container'><data:post.dummyTag/></div>
       </b:if>
      </div>

     </div>
    </div>
   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
     <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
      <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
     <b:else/>
      <b:include data='post' name='comments'/>
     </b:if>
    </b:if>
    <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
     <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
      <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
     <b:else/>
      <b:include data='post' name='comments'/>
     </b:if>
    </b:if>
   </div>
  </div>
 </div>
</b:includable>
<b:includable id='postQuickEdit' var='post'>
 <b:if cond='data:post.editUrl'>
  <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:post.adminClass'>
   <a expr:href='data:post.editUrl' expr:title='data:top.editPostMsg'>
    <img alt='' class='icon-action' height='18' src='http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/>
   </a>
  </span>
 </b:if>
</b:includable>
<b:includable id='main' var='top'>
 <b:if cond='data:mobile == &quot;false&quot;'>

  <!-- posts -->
  <div class='blog-posts hfeed'>

   <b:include data='top' name='status-message'/>

   <data:defaultAdStart/>
   <b:loop values='data:posts' var='post'>
    <b:if cond='data:post.isDateStart'>
     <b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;false&quot;'>
      &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
     </b:if>
    </b:if>
    <b:if cond='data:post.isDateStart'>
     &lt;div class=&quot;date-outer&quot;&gt;
    </b:if>
    <b:if cond='data:post.dateHeader'>
     <h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>
    </b:if>
    <b:if cond='data:post.isDateStart'>
     &lt;div class=&quot;date-posts&quot;&gt;
    </b:if>
    <div class='post-outer'>
    <b:include data='post' name='post'/>
   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
     <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
      <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
     <b:else/>
      <b:include data='post' name='comments'/>
     </b:if>
    </b:if>
    <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
     <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
      <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
     <b:else/>
      <b:include data='post' name='comments'/>
     </b:if>
    </b:if>
    </div>
    <b:if cond='data:post.includeAd'>
     <b:if cond='data:post.isFirstPost'>
      <data:defaultAdEnd/>
     <b:else/>
      <data:adEnd/>
     </b:if>
     <div class='inline-ad'>
      <data:adCode/>
     </div>
     <data:adStart/>
    </b:if>
    <b:if cond='data:post.trackLatency'>
     <data:post.latencyJs/>
    </b:if>
   </b:loop>
   <b:if cond='data:numPosts != 0'>
    &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
   </b:if>
   <data:adEnd/>
  </div>

  <!-- navigation -->
  <b:include name='nextprev'/>

  <!-- feed links -->
  <b:include name='feedLinks'/>

  <b:if cond='data:top.showStars'>
   <script src='//www.google.com/jsapi' type='text/javascript'/>
   <script type='text/javascript'>
    google.load(&quot;annotations&quot;, &quot;1&quot;, {&quot;locale&quot;: &quot;<data:top.languageCode/>&quot;});
    function initialize() {
     google.annotations.setApplicationId(<data:top.blogspotReviews/>);
     google.annotations.createAll();
     google.annotations.fetch();
    }
    google.setOnLoadCallback(initialize);
   </script>
  </b:if>

 <b:else/>
  <b:include name='mobile-main'/>
 </b:if>

 <b:if cond='data:top.showDummy'>
  <data:top.dummyBootstrap/>
 </b:if>

</b:includable>
<b:includable id='commentDeleteIcon' var='comment'>
 <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:comment.adminClass'>
  <b:if cond='data:showCmtPopup'>
   <div class='goog-toggle-button'>
    <div class='goog-inline-block comment-action-icon'/>
   </div>
  <b:else/>
   <a class='comment-delete' expr:href='data:comment.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteCommentMsg'>
    <img src='//www.blogger.com/img/icon_delete13.gif'/>
   </a>
  </b:if>
 </span>
</b:includable>
<b:includable id='feedLinks'>
 <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'> <!-- Blog feed links -->
  <b:if cond='data:feedLinks'>
   <div class='blog-feeds'>
    <b:include data='feedLinks' name='feedLinksBody'/>
   </div>
  </b:if>

  <b:else/> <!--Post feed links -->
  <div class='post-feeds'>
   <b:loop values='data:posts' var='post'>
    <b:if cond='data:post.allowComments'>
     <b:if cond='data:post.feedLinks'>
      <b:include data='post.feedLinks' name='feedLinksBody'/>
     </b:if>
    </b:if>
   </b:loop>
  </div>
 </b:if>
</b:includable>
<b:includable id='threaded-comment-form' var='post'>
 <div class='comment-form'>
  <a name='comment-form'/>
  <b:if cond='data:mobile'>
   <p><data:blogCommentMessage/></p>
   <data:blogTeamBlogMessage/>
   <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
   <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' style='display: none' width='100%'/>
  <b:else/>
   <p><data:blogCommentMessage/></p>
   <data:blogTeamBlogMessage/>
   <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
   <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>
  </b:if>
  <data:post.friendConnectJs/>
  <data:post.cmtfpIframe/>
  <script type='text/javascript'>
   BLOG_CMT_createIframe(&#39;<data:post.appRpcRelayPath/>&#39;, &#39;<data:post.communityId/>&#39;);
  </script>
 </div>
</b:includable>
<b:includable id='mobile-index-post' var='post'>
 <div class='mobile-date-outer date-outer'>
  <b:if cond='data:post.dateHeader'>
   <div class='date-header'>
    <span><data:post.dateHeader/></span>
   </div>
  </b:if>

  <div class='mobile-post-outer'>
   <a expr:href='data:post.url'>
    <h3 class='mobile-index-title entry-title'>
     <data:post.title/>
    </h3>

    <div class='mobile-index-arrow'>&amp;rsaquo;</div>

    <div class='mobile-index-contents'>
     <b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
      <div class='mobile-index-thumbnail'>
       <div class='Image'>
        <img expr:src='data:post.thumbnailUrl'/>
       </div>
      </div>
     </b:if>

     <div class='post-body'>
      <b:if cond='data:post.snippet'><data:post.snippet/></b:if>
     </div>
    </div>

    <div style='clear: both;'/>
   </a>

   <div class='mobile-index-comment'>
    <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
     <b:if cond='data:post.allowComments'>
      <b:if cond='data:post.numComments != 0'>
       <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 <data:top.commentLabel/><b:else/><data:post.numComments/> <data:top.commentLabelPlural/></b:if></a>
      </b:if>
     </b:if>
    </b:if>
   </div>
  </div>
 </div>
</b:includable>
<b:includable id='iframe_comments' var='post'>

 <b:if cond='data:post.allowIframeComments'>
  <script expr:src='data:post.iframeCommentSrc' type='text/javascript'/>
  <div class='cmt_iframe_holder'/>

  <b:if cond='data:post.embedCommentForm == &quot;false&quot;'>
   <a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
  </b:if>
 </b:if>
</b:includable>
<b:includable id='feedLinksBody' var='links'>
 <div class='feed-links'>
 <data:feedLinksMsg/>
 <b:loop values='data:links' var='f'>
   <a class='feed-link' expr:href='data:f.url' expr:type='data:f.mimeType' target='_blank'><data:f.name/> (<data:f.feedType/>)</a>
 </b:loop>
 </div>
</b:includable>
<b:includable id='comments' var='post'>
<div class='comments' id='comments'>


  <a name='comments'/>
  <b:if cond='data:post.allowComments'>
   <h4>
    <b:if cond='data:post.numComments == 1'>
     1 <data:commentLabel/>:
    <b:else/>
     <data:post.numComments/> <data:commentLabelPlural/>:
    </b:if>

   </h4>

   <b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>
    <span class='paging-control-container'>
     <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'><data:post.oldestLinkText/></a>
     &#160;
     <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'><data:post.olderLinkText/></a>
     &#160;
     <data:post.commentRangeText/>
     &#160;
     <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'><data:post.newerLinkText/></a>
     &#160;
     <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'><data:post.newestLinkText/></a>
    </span>
   </b:if>

      <div id='comments-block3'>
<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>

<div id='comment-header'>
<div expr:class='&quot;comment-author &quot; + data:comment.authorClass' expr:id='data:comment.anchorName'>
<div id='comment-profile-image'>
<b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'>
<data:comment.authorAvatarImage/>
</b:if>
</div>

<div id='comment-name-url'>
<a expr:name='data:comment.anchorName'/>
<b:if cond='data:comment.authorUrl'>
<a class='comments-autor-name' expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow'><data:comment.author/></a>
<b:else/>
<a class='comments-autor-name'> <data:comment.author/></a>
</b:if>
<a class='says'>says:</a>
</div>

<div id='comment-date'>
<span class='comment-timestamp'>
<a class='comment-permalink'><data:comment.timestamp/></a>
<b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>
</span>
</div>
<div id='comment-body'>
<b:if cond='data:comment.isDeleted'>
<span class='deleted-comment'>
<dd class='owner-Body'><p><data:comment.body/></p></dd>
</span>
<b:else/>
<div style='clear:both;'/>
<p><data:comment.body/></p> 
</b:if>
</div>
</div>
</div>
</b:loop>
</div>

   <b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>
    <span class='paging-control-container'>
     <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'>
      <data:post.oldestLinkText/>
     </a>
     <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'>
      <data:post.olderLinkText/>
     </a>
     &#160;
     <data:post.commentRangeText/>
     &#160;
     <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'>
      <data:post.newerLinkText/>
     </a>
     <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'>
      <data:post.newestLinkText/>
     </a>
    </span>
   </b:if>

   <p class='comment-footer'>
    <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
     <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
      <b:include data='post' name='comment-form'/>
     <b:else/>
      <data:post.noNewCommentsText/>
     </b:if>
    <b:else/>
     <b:if cond='data:post.allowComments'>
      <a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
     </b:if>
    </b:if>

   </p>
  </b:if>

  <div id='backlinks-container'>
  <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-container&quot;'>
    <b:if cond='data:post.showBacklinks'>
     <b:include data='post' name='backlinks'/>
    </b:if>
  </div>
  </div>
 </div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<!--Page Navigation Starts-->
<script type='text/javascript'>
var pageCount=6;
var displayPageNum=6;
var upPageWord =&#39;Previous&#39;;
var downPageWord =&#39;Next&#39;;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function showpageCount(n){var h=home_page_url;var f=new Array();var m=1;var c=1;var q=0;var s=0;var d=0;var e="";var a="";var o="";for(var l=0,k;k=n.feed.entry[l];l++){var r=k.published.$t.substring(0,19)+k.published.$t.substring(23,29);timestamp=encodeURIComponent(r);var t=k.title.$t;if(t!=""){if(q==0||(q%pageCount==(pageCount-1))){if(h.indexOf(timestamp)!=-1){m=c}if(t!=""){c++}f[f.length]="/search?updated-max="+timestamp+"&max-results="+pageCount}}q++}for(var g=0;g<f.length;g++){if(g>=(m-displayPageNum-1)&&g<(m+displayPageNum)){if(s==0&&g==m-2){if(m==2){a='<span class="showpage"><a href="/">'+upPageWord+"</a></span>"}else{a='<span class="showpage"><a href="'+f[g]+'">'+upPageWord+"</a></span>"}s++}if(g==(m-1)){e+='<span class="showpagePoint">'+m+"</span>"}else{if(g==0){e+='<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>'}else{e+='<span class="showpageNum"><a href="'+f[g]+'">'+(g+1)+"</a></span>"}}if(d==0&&g==m){o='<span class="showpage"> <a href="'+f[g]+'">'+downPageWord+"</a></span>";d++}}}if(m>1){e=""+a+" "+e+" "}e='<div class="showpageArea"><span style="COLOR: #111111;" class="showpageOf">Pages ('+(c-1)+")</span>"+e;if(m<(c-1)){e+=o}if(c==1){c++}e+="</div>";var b=document.getElementsByName("pageArea");var j=document.getElementById("blog-pager");if(c<=2){e=""}for(var g=0;g<b.length;g++){b[g].innerHTML=e}if(b&&b.length>0){e=""}if(j){j.innerHTML=e}}function showpageCount2(r){var l=home_page_url;var k=new Array();var g=l.indexOf("/search/label/")!=-1;var d=g?l.substr(l.indexOf("/search/label/")+14,l.length):"";d=d.indexOf("?")!=-1?d.substr(0,d.indexOf("?")):d;var q=1;var e=1;var t=0;var v=0;var f=0;var h="";var a="";var s="";var c='<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+d+"?&max-results="+pageCount+'">';var l=home_page_url;for(var o=0,n;n=r.feed.entry[o];o++){var u=n.published.$t.substring(0,19)+n.published.$t.substring(23,29);timestamp=encodeURIComponent(u);var w=n.title.$t;if(w!=""){if(t==0||(t%pageCount==(pageCount-1))){if(l.indexOf(timestamp)!=-1){q=e}if(w!=""){e++}k[k.length]="/search/label/"+d+"?updated-max="+timestamp+"&max-results="+pageCount}}t++}for(var j=0;j<k.length;j++){if(j>=(q-displayPageNum-1)&&j<(q+displayPageNum)){if(v==0&&j==q-2){if(q==2){a=c+upPageWord+"</a></span>"}else{a='<span class="showpage"><a href="'+k[j]+'">'+upPageWord+"</a></span>"}v++}if(j==(q-1)){h+='<span class="showpagePoint">'+q+"</span>"}else{if(j==0){h=c+"1</a></span>"}else{h+='<span class="showpageNum"><a href="'+k[j]+'">'+(j+1)+"</a></span>"}}if(f==0&&j==q){s='<span class="showpage"> <a href="'+k[j]+'">'+downPageWord+"</a></span>";f++}}}if(q>1){if(!g){h=""+a+" "+h+" "}else{h=""+a+" "+h+" "}}h='<div class="showpageArea"><span style="COLOR: #000;" class="showpageOf">Pages ('+(e-1)+")</span>"+h;if(q<(e-1)){h+=s}if(e==1){e++}h+="</div>";var b=document.getElementsByName("pageArea");var m=document.getElementById("blog-pager");if(e<=2){h=""}for(var j=0;j<b.length;j++){b[j].innerHTML=h}if(b&&b.length>0){h=""}if(m){m.innerHTML=h}}var home_page_url=location.href;var thisUrl=home_page_url;if(thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1){if(thisUrl.indexOf("?updated-max")!=-1){var lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?updated-max"))}else{var lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?&max"))}}var home_page="/";if(thisUrl.indexOf("?q=")==-1){if(thisUrl.indexOf("/search/label/")==-1){document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" ><\/script>')}else{document.write('<script src="'+home_page+"feeds/posts/full/-/"+lblname1+'?alt=json-in-script&callback=showpageCount2&max-results=99999" ><\/script>')}};
//]]>
</script>
<!--Page Navigation Ends -->
</b:if>
</b:if>
</div>
<!-- end main-wrapper-->

<div class='sidebar2-wrapper'>
<b:section class='sidebar2' id='sidebar2'>
<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Most View Product' type='PopularPosts'>
<b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
 <div class='widget-content popular-posts'>
  <ul>
   <b:loop values='data:posts' var='post'>
   <li>
    <b:if cond='data:showThumbnails == &quot;false&quot;'>
     <b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
      <!-- (1) No snippet/thumbnail -->
      <a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>
     <b:else/>
      <!-- (2) Show only snippets -->
      <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
      <div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
     </b:if>
    <b:else/>
     <b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
      <!-- (3) Show only thumbnails -->
      <div class='item-thumbnail-only'>
       <b:if cond='data:post.thumbnail'>
        <div class='item-thumbnail'>
         <a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
          <img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
         </a>
        </div>
       </b:if>
       <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
      </div>
      <div style='clear: both;'/>
     <b:else/>
      <!-- (4) Show snippets and thumbnails -->
      <div class='item-content'>
       <b:if cond='data:post.thumbnail'>
        <div class='item-thumbnail'>
         <a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
          <img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
         </a>
        </div>
       </b:if>
       <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
       <div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
      </div>
      <div style='clear: both;'/>
     </b:if>
    </b:if>
   </li>
   </b:loop>
  </ul>
  <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
</b:widget>
<b:widget id='HTML1' locked='false' title='Contact Online' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>
</div><!-- end content-wrapper -->

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<div class='footerwrap'>
<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer' preferred='yes'/>
<div id='footer1-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer1' preferred='yes'>
<b:widget id='Label2' locked='false' title='Labels' type='Label'>
<b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title'>
  <h2><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div expr:class='&quot;widget-content &quot; + data:display + &quot;-label-widget-content&quot;'>
  <b:if cond='data:display == &quot;list&quot;'>
   <ul>
   <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <li>
     <b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
      <span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>
     <b:else/>
      <a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
     </b:if>
     <b:if cond='data:showFreqNumbers'>
      <span dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>
     </b:if>
    </li>
   </b:loop>
   </ul>
  <b:else/>
   <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <span expr:class='&quot;label-size label-size-&quot; + data:label.cssSize'>
     <b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
      <span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>
     <b:else/>
      <a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
     </b:if>
     <b:if cond='data:showFreqNumbers'>
      <span class='label-count' dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>
     </b:if>
    </span>
   </b:loop>
  </b:if>
  <b:include name='quickedit'/>
 </div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>
<div id='footer2-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer2' preferred='yes'>
<b:widget id='Text1' locked='false' title='Template Information' type='Text'>
<b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>
<div id='footer3-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer3' preferred='yes'/>
</div> 
<div id='footer4-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer4' preferred='yes'/>
</div> 
<div style='clear:both;'/>
</div>
</div>
   </b:if> 
<div class='creditwrap'>
<div class='credit'>
<div style='float:left;text-align:left;'>
<strong>Support :</strong>

<a href='http://www.maskolis.com/'>Creating Website</a> | <a href='http://johnytemplate.blogspot.com/'>Johny Template</a> | <a href='http://www.mastemplate.com/'>Mas Template</a> | Distributed By: <a href='http://www.bloggerbulk.com/'>BloggerBulk</a>
<br/>

Copyright &#169; 2012. <a class='sitename' expr:href='data:blog.homepageUrl' expr:title='data:blog.title'><data:blog.title/></a> - All Rights Reserved
</div>
<div style='float:right;text-align:right;'>
Template Created by <a href='http://www.maskolis.com/'>Creating Website</a> Published by <a href='http://www.mastemplate.com/'>Mas Template</a><br/> 
Proudly powered by <a href='http://www.blogger.com'>Blogger</a>
</div>
</div>
</div>
</div> <!-- end outer-wrapper -->

</body>
</html>

Related Posts

6 Template bán hàng cho Blogger - Phần 3/3
4/ 5
Oleh