04 April 2015

Công cụ soạn thảo code Sublime Text

Đối với dân IT nói chung và những bạn đam mê hoặc tự học lập rình nói riêng, việc tìm kiếm một công cụ để chỉnh sửa code bước đầu sẽ gặp nhiều khó khăn. Và hiện nay, có rất nhiều phần mềm hỗ trợ soạn thảo miễn phí cũng như có phí được sử dụng rộng rãi từ Notepad của Windows đến Notepad++ của bên thứ ba,... Nhưng từ khi Sublime Text ra mắt, mình đã chuyển sang dùng nó vì phần mềm này hầu như hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay từ C/C++ đến Java, thậm chí hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ lập trình web mà các phần mềm khác không tài nào sánh bằng (như: Adobe Dreamweaver hay Microsoft Express Web,...).

Ưu điểm của Sublime Text là:
  • Miễn phí: nếu bạn không mua bản trả phí thì sau 20 lần save nó sẽ hiện thông báo mua, nhưng bạn có thể bỏ qua thông báo và sử dụng tiếp.
  • Nhẹ và có bản Portable: bạn có thể chép vào USB và mang đi sang các máy khác mà không cần phải cài đặt lại.
  • Tự động sao lưu vào bộ nhớ đệm, nếu trong quá trình soạn thảo bạn gặp sự cố tắt máy đột ngột thì sau khi khởi động lại máy và chạy phần mềm này, thì phần soạn thảo của bạn vẫn còn ở đó.
  • Hỗ trợ nhiều plugin.
  • Hỗ trợ tùy chỉnh theo nhiều cột, tức là bạn có thể code cùng một lúc nhiều file mà không cần chuyển tab.

TẢI VỀ:

Bạn có thể đến trang chủ www.sublimetext.com để tải phần mềm này. Và bạn có thể dùng key này nếu không muốn sau 20 lần save phần mềm hiện thị thông báo mua.
BEGIN LICENSE
K-20
Single User License
EA7E-940129
3A099EC1 C0B5C7C5 33EBF0CF BE82FE3B
EAC2164A 4F8EC954 4E87F1E5 7E4E85D6
C5605DE6 DAB003B4 D60CA4D0 77CB1533
3C47F579 FB3E8476 EB3AA9A7 68C43CD9
8C60B563 80FE367D 8CAD14B3 54FB7A9F
4123FFC4 D63312BA 141AF702 F6BBA254
B094B9C0 FAA4B04C 06CC9AFC FD412671
82E3AEE0 0F0FAAA7 8FA773C9 383A9E18
END LICENSE

BEGIN LICENSE
J2TeaM
2 User License
EA7E-940282
45CB0D8F 09100037 7D1056EB A1DDC1A2
39C102C5 DF8D0BF0 FC3B1A94 4F2892B4
0AEE61BA 65758D3B 2EED551F A3E3478C
C1C0E04E CA4E4541 1FC1A2C1 3F5FB6DB
CFDA1551 51B05B5D 2D3C8CFE FA8B4285
051750E3 22D1422A 7AE3A8A1 3B4188AC
346372DA 37AA8ABA 6EB30E41 781BC81F
B5CA66E3 A09DBD3A 3FE85BBD 69893DBD
END LICENSE
Bạn copy sau đoạn BEGIN LICENSE đến trước đoạn END LICENSE. Chọn một trong hai nhé!
NGUYỄN THIÊN TỨ
Key: Sưu tầm

Related Posts

Công cụ soạn thảo code Sublime Text
4/ 5
Oleh