22 March 2015

SSL là gì?

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.
SSL hiện tại cũng là tiêu chuẩn bảo mật cho hàng triệu website trên toàn thế giới, nó bảo vệ dữ liệu truyền đi trên môi trường internet được an toàn.

Để bảo vệ những thông tin mật trên đường mạng internet hay bất kỳ mạng TCP/IP nào, SSL đã thiết lập được một giao dịch an toàn:

  • Xác thực: đảm bảo tính xác thực của trang mà bạn sẽ làm việc ở đầu kia của kết nối. Cũng như vậy, các trang Web cũng cần phải kiểm tra tính xác thực của người sử dụng.
  • Mã hoá: đảm bảo thông tin không thể bị truy cập trái phép bởi đối tượng thứ ba. Để loại trừ việc nghe trộm những thông tin “nhạy cảm” khi nó được truyền qua internet, dữ liệu sẽ được mã hoá để không thể bị đọc được bởi những người khác ngoài người gửi và người nhận.
  • Toàn vẹn dữ liệu: đảm bảo thông tin không bị sai lệch và nó phải thể hiện chính xác thông tin gốc gửi đến.
Với việc sử dụng SSL, các website có thể cung cấp khả năng bảo mật thông tin, xác thực và toàn vẹn dữ liệu đến người dùng. SSL được tích hợp sẵn vào các web browser và web server, cho phép người sử dụng làm việc với các trang web ở chế độ an toàn. Khi web browser sử dụng kết nối SSL tới server, biểu tượng ổ khóa sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái của cửa sổ web browser và dòng “http” trong hộp nhập địa chỉ URL sẽ đổi thành “https”. Một phiên giao dịch HTTPS sử dụng cổng 443 thay vì sử dụng cổng 80 như dùng cho HTTP.
NGUYỄN THIÊN TỨ
Nguồn: Sưu tầm 

Related Posts

SSL là gì?
4/ 5
Oleh