14 April 2015

Cách vào Google Plus khi bị chặn (chỉnh DNS và HOSTS)

(Google Chrome chặn plus.google.com)
Google Plus (G+) là một mạng xã hội của Google, nhưng đôi khi việc lại bị chặn đối với các lập trình viên, SEO, hay một số người có công việc liên quan Internet và các marketing trực tuyến càng khổ hơn khi G+ bị chặn ngay trên máy của bạn. Bài viết này ngoài việc điều chỉnh DNS của Google như hình bên dưới, còn có biện pháp nếu lại bị chặn là điều chỉnh file hosts.

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn file C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\
Bước 2: Mở file hosts bằng Notepad (hoặc các phần mềm chỉnh sửa văn bản khác).
Bước 3: Dán 2 dòng bên dưới vào cuối file hosts.
74.125.71.100 plus.google.com
74.125.71.100 www.plus.google.com
 CHÚ Ý: Nếu trong quá trình lưu, nếu gặp báo lỗi không thể lưu thì bạn Save as với tên "hosts" (kèm dấu ngoặc đơn) và lưu ngoài file bất kỳ vd: desktop, và copy file ngoài desktop paste đè vào file etc là được.
NGUYỄN THIÊN TỨ

Related Posts

Cách vào Google Plus khi bị chặn (chỉnh DNS và HOSTS)
4/ 5
Oleh