02 March 2015

Hướng dẫn cài hệ điều hành Windows 7

Bước 1: Sau khi điều chỉnh BIOS và hoàn thành các bước ban đầu cho việc cài đặt hệ điều hành bằng USB, bạn cắm USB và khởi động lại máy màn hình hiện dòng chữ Press any key to boot from CD or DVD lúc này thiết lập BIOS của bạn đã thành công, nhấn phím bất kỳ để tiến hành cài đặt hệ điều hành.

Bước 2: Bộ cài đặt sẽ tiến hành load các file cần thiết.

  
Bước 3: Sau khi hoàn thành bước 2, cửa sổ cài đặt hệ điều hành Windows 7 sẽ như hình bên dưới, bạn click Next để tiếp tục. 

Bước 4: Tiếp tục click Install now.
Bước 5: Ở bước này, nếu bộ cài đặt được tích hợp cùng một lúc nhiều phiên bản, bạn chọn phiên bản phù hợp và click Next. Ngược lại bước này sẽ không được thực hiện.
 Bước 6: Click I accept the license terms để chấp nhận điều khoản mà Microsoft và click Next.
 Bước 7: Tại bước 7 này, có hai lựa chọn UpgradeCustom. Bạn chọn vào Custom.
 Bước 8: Bạn chọn ổ cứng cần cài đặt hệ điều hành (nếu đã chia nhiều hơn một ổ) và click Drive options để thực hiện thao tác tiếp theo.
 Bước 9: Đối với máy lần đầu tiên cài hệ điều hành (máy mới mua) hoặc ổ cứng chưa được định dạng bạn sẽ thấy ở Type sẽ được bỏ trống và phải click New để tạo phân vùng chứa hệ điều hành. Nếu ở Type xuất hiện System hoặc Primary là đã phân vùng thành công và click Format sau đó đi đến bước 12.


Bước 10: Nếu ở bước 9 bạn click New, thì ở bước 10 này bạn cần chia thêm một phần vùng mới cho ổ cứng (đơn vị tính MB) bạn chia sau cho ổ cứng chứa hệ điều hành phải trên 20GB, sau khi đã thực hiện sau bạn click Apply. 
Bước 11: Hoàn thành bước 10, bạn click OK.

  

Bước 12: Phân vùng đã được khởi tạo thành công, bạn chọn ổ cứng để cài đặt hệ điều hành và click Next. Ở đây do cài đặt một hệ điều hành trên một ổ cứng nên mặc định chọn Disk 0 Partition 1: System Reserved và click Next. 
Bước 13: Ở bước này bộ cài đặt sẽ tự động cài đặt hệ điều hành cho bạn.
Bước 14: Sau khi hệ điều hành được cài đặt, hệ thống sẽ yêu cầu nhập tên người dùng vào ô Type a user name và ô Type a computer name sẽ tự động được thêm vào (bạn có thể tùy chỉnh lại ô Type a computer name). Sau đó click Next.


Lưu ý:
- Ô Type a user name chỉ chứa tối đa 20 ký tự và không được chứa các ký tự: “ / \ [ ] : | < > + = ; , ? * %.
- Ô Type a computer name chỉ chứa tối đa 15 ký tự và không được chứa các ký tự: { | } ~ [ \ ] ^ ‘ : ; < = > ? @ ! “ # $ % ` ( ) + / . , *.Bước 15: Hệ điều hành yêu cầu nhập mật khẩu để đăng nhập vào hệ điều hành.


Lưu ý:
- Ô Type a passwordRetype your password phải trùng nhau. Mật khẩu bạn thiết lập sẽ được dùng khi đăng nhập vào hệ điều hành, vì thế bạn cần nhớ mật khẩu này.
- Ô Type a password hint, sẽ được dùng khi bạn quên mật khẩu.
Bước 16: Tại đây, có thể lựa chọn kiểu bảo vệ hệ điều hành của mình. Theo khuyến cáo bạn nên chọn: Use recommended settings.
Bước 17: Tiếp theo bạn cần phải thiết lập múi giờ (Time Zone) cho phù hợp sau đó click Next. 
Bước 18: Ở bước này, hệ điều hành yêu cầu bạn thiết lập cấu hình mạng (nếu như bạn có kết nối Internet).
Sau khi đã lựa chọn thiết lập mạng, đợi một thời gian để hệ điều hành sẽ tiến hành cài đặt mạng.
Lưu ý: Ở đây có ba tùy chọn như sau:
- Home network: Đây là tùy chọn tốt nhất khi bạn đang sử dụng mạng tại gia đình.
- Work network: Bạn nên sử dụng tùy chọn này nếu bạn đang sử dụng mạng tại nơi bạn đang làm việc.
- Public Network: Sử dụng chế độ này nếu như khi bạn đang ở nơi công cộng như: tiệm Internet, các quán cafe,…
Bước 19: Hệ điều hành sẽ tiến hành cài đặt các thiết lập và khởi động lại máy (sẽ mất một ít thời gian).
 Bước 20: Sau khi đăng nhập vào hệ điều hành thành công.
 NGUYỄN THIÊN TỨ

Related Posts

Hướng dẫn cài hệ điều hành Windows 7
4/ 5
Oleh